Onderwijs is een totaalpakket!

corona-sport.jpg

Reactie op het artikel in HLN (19/4/2021): “Onderwijsexpert vraagt leerstof te schrappen: “L.O. in Latijn-wiskunde: laat dat vallen” 

Onderwijs is een totaalpakket: ook beweging is essentieel!

Gisteren verscheen een artikel in Het Laatste Nieuws waarin onderwijsexperts opteren om lestijden Lichamelijke Opvoeding (LO) te schrappen in bepaalde richtingen om te kunnen focussen op essentiële leerstof. LO zou volgens deze onderwijsexperts in bepaalde studierichtingen niet essentieel zijn. Het belang van vakken in het onderwijs tegenover elkaar plaatsen is onnodig en irrelevant. Op die manier wil men de weinige beweegmomenten binnen onderwijs figuurlijk op de reservebank plaatsen, en dit in deze pandemische tijden waarin bewegen en beweegopvoeding de fysieke weerbaarheid en het mentale welzijn bevordert!

Leerkrachten LO maken hun leerlingen bewust van het belang van een fitte en gezonde levensstijl en reiken hen de nodige tools aan. Om de bezorgdheid rond bewegingsarmoede in onze samenleving scherp te stellen communiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, 2020) nieuwe richtlijnen rond minimale dagelijkse beweging voor de wereldbevolking. Deze richtlijnen roepen op tot méér bewegen, zeker bij de schoolgaande jongeren in het secundair onderwijs, omdat de nood daar heel acuut is. Net deze actieve levensstijl is uitermate belangrijk om ons te wapenen tegen de pandemie waar we nu al meer dan een jaar geconfronteerd worden. Uit onderzoek is al gebleken dat wie meer beweegt, minder risico loopt en een beter immuunsysteem heeft. (Vlaams Instituut Gezond Leven, 2021)

Het sedentair gedrag van jongeren stijgt jammer genoeg nog meer, jongeren verplaatsen zich minder vaak actief van en naar school, hun schermtijd neemt aanzienlijk toe omwille van het online les volgen… Ook de sluiting van de sportclubs heeft zijn effect gehad op de algemene motorische en fysieke fitheid van jongeren. Niet in het minst heeft dit alles een uitgesproken effect op de mentale ontwikkeling van de jeugd en hun fysieke weerbaarheid, die nu binnen de COVID-19 context zo (levens)belangrijk is. LO vormt juist als uniek en specifiek bewegingsgericht vak een van de stuwdammen tegen de tsunami van deze – voor de gezondheid nefaste – effecten.

LO op school is dan ook meer dan twee keer 50 minuten bewegen; het is tevens een moment van samenhorigheid, sociale interactie, mentaal weerbaarder maken, samenwerken, creëren van lichaamsbesef, etc.

Organisaties zoals Gezond Leven en MOEV zetten mee in op een actief gezondheidsbeleid op school. De basis van een actief leven wordt op school geïnitieerd en ontwikkeld, zodanig dat jongeren de tools hebben om daarna zelf verder te werken aan die gezonde en actieve levensstijl.

Is het daarom niet eerder aangeraden om lichamelijke opvoeding/bewegen ook als middel te zien in plaats van een doel op zich? Op die manier versterken we de samenwerking (en afstemming) tussen verschillende vakken en hun inhouden. Het is geen of-of verhaal, laat ons dat er dan ook niet van maken! BVLO onderstreept een en-en benadering: onderwijs is een totaalpakket en waarbij àlle vakken de leerling versterken en hen voorbereiden op een actieve toekomst!

Eerder dan een eenzijdig verhaal op te hangen, lijkt het aangewezen om met alle onderwijsexperts, en dus ook de leerkrachten LO, een open dialoog aan te gaan om onderwijsmethoden en -strategieën te bespreken. Zo ontstaat er ongetwijfeld een visie over de manier waarop vakken elkaar kunnen versterken en verhoogde leereffecten kunnen genereren, eerder op een basis van inclusie dan op basis van het uitsluiten van bepaalde leerdomeinen. Een kwalitatief gezondheidsbeleid op school is er eentje waar er altijd plaats moet zijn voor lichamelijke opvoeding.

Mens sana in corpore sano… het is en blijft een gekoppeld evenwicht!

Bewegen is essentieel!

BVLO

Lees hier ook de eerdere reactie van onze bestuursleden.

Labels
Algemeen

« Terug

Sluiten