Vlaanderen schakelt een versnelling hoger met de SportSpurt

svl0037_sport-spurt_website_banner_2000x548_02.jpg

Vlaams minister van Sport Ben Weyts zal de komende jaren 55 miljoen euro extra investeren in bovenlokale sportinfrastructuur zoals sporthallen, zwembaden of sportterreinen. In totaal zal er in de periode 2020-2024 185 miljoen euro geïnvesteerd worden in sportinfrastructuur.

Vlaanderen zet haar inhaalbeweging verder en investeert meer in sportinfrastructuur. Naast de bestaande middelen verkreeg de minister van Sport extra investeringsimpulsen, zodat er deze regeerperiode € 185 miljoen kan geïnvesteerd worden in sportinfrastructuur. Veel extra geld dus voor de bouw of renovatie van sporthallen, sportpistes en zwembaden, maar ook voor groepsaankopen van bijvoorbeeld kunstgrasterreinen of sportkoffers.

Bovendien komen er vanaf 2021 twee projectoproepen per jaar, in plaats van slechts één oproep. Dubbel zoveel kansen voor lokale besturen, maar ook voor sportverenigingen om sterke projecten in te dienen. Zo wil de overheid een symbolische sportspurt trekken en daarmee zorgen voor meer geld, meer korting en hopelijk ook meer sport in Vlaanderen.

Groepsaankopen

Een groepsaankoop is volgens de overheid een uitgelezen manier om kwalitatieve sportinfrastructuur aan te kopen aan een lage(re) prijs. Dit biedt geïnteresseerde sportaanbieders (lokale besturen, clubs, private sector, verenigingen, …) nu de mogelijkheid om in een groepsaankoop voor sportinfrastructuur te stappen. Elke aankoop van sportinfrastructuur die kadert binnen thema's als energie, klimaat, sportieve publieke ruimte en ongebonden sport, komt in aanmerking voor de groepsaankoop. Zo kunnen de geïnteresseerde investeerders samen bij de winnende leverancier(s) een bestelling plaatsen en hopelijk een fikse korting krijgen op hun aankoopfactuur. In het voorjaar van 2021 lanceert de overheid de eerste groepsaankopen voor kunstgrasvelden en sportkoffers.

Labels
Algemeen
Subsidies

« Terug

Sluiten