Ons magazine

Het tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding is een vakblad voor gekwalificeerden in de Lichamelijke Opvoeding en sport, meer bepaald voor clubbestuurders, coaches, jeugdsportbegeleiders, studenten en leerkrachten LO, trainers en al wie met de sport ruimste zin begaan is.

Verschijnt trimestrieel
Vormgeving: A4, quadri

Je hebt een bijdrage voor het tijdschrift

Heb je zelf een bijdrage voor ons tijdschrift? Stuur dan een mailtje naar communicatie@bvlo.be. We streven naar 2.000 à 3.500 woorden per artikel. Graag ook beeldmateriaal (foto's, grafieken,...) voorzien als dat voorhanden is en liefst in hoge kwaliteit. Verder publiceren we een pasfoto en de juiste titels bij alle auteurs, dus gelieve die ook digitaal te bezorgen. Jouw artikel wordt ter goedkeuring doorgestuurd naar ons reviewpanel. Indien jouw artikel wordt goedgekeurd, kan het zijn dat je eventuele vragen, opmerkingen of suggesties krijgt.

Je hebt een tip voor het tijdschrift

Wil je een bezoek of interview aanvragen of een actie bekendmaken? Eén adres: communicatie@bvlo.be. Geef liefst in je e‐mail al een woordje uitleg over het thema. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op om een afspraak te maken.

Je wil adverteren in het tijdschrift

Adverteren kan in één nummer of ineens voor een volledige jaargang. In dat geval krijg je een korting van 20%. Ook in het Studiedagnummer (tijdschrift naar aanloop van onze jaarlijkse studiedag) kan je adverteren.

Sluiten