Innovatie in sport en gezondheid: een verre droom?

1.png

Met BVLO willen we graag onze kennis en ervaring delen met de wetenschap en het onderwijs. Omgekeerd willen we ook voldoende aandacht schenken aan onderzoek dat interessant kan zijn voor onze leden. In enkele van de komende magazines zal je op deze pagina’s meer kunnen lezen over de resultaten van studies rond sport, ethiek en beweging van onze collega’s van Blikopener.

Dankzij Blikopener, met de financiële ondersteuning van het Vlaams Agentschap Ondernemen en Innoveren (VLAIO), stellen de hogescholen meer dan tweeduizend gemotiveerde onderzoekers en hun gezamenlijk opgebouwde kennis ter beschikking van kleine en middelgrote bedrijven en social-profit organisaties. De 13 Vlaamse hogescholen helpen hen zo om stappen te zetten richting innovatie of hen naar het juiste spoor te leiden. Ria Bollen, projectcoördinator voor Blikopener bij de Vlaamse Hogescholenraad vertelt er ons meer over.

Het ontsluiten van de innovatiekennis bij hogescholen, kan je dat wat meer uitleggen?

“De Vlaamse hogescholen zijn natuurlijk geen onbekenden in het hoger onderwijs. Wat minder mensen weten is dat de zij veel praktijkgericht onderzoek voeren in nauwe samenwerking met of voor ondernemingen en organisaties. Veel van dat onderzoek echter, lag tot in 2019 ergens op een plank te wachten in de hogescholen. Toenmalig ministers van Onderwijs Hilde Crevits en haar collega Philippe Muyters, die bevoegd was voor innovatie en sport, maakten daarop de weg en de nodige fondsen vrij voor de hogescholen om deze opgeslagen kennis te delen met bedrijven en organisaties.”

“Blikopener was geboren. Het project wordt gecoördineerd door de Vlaamse Hogescholenraad en heeft tot doel de samenwerking tussen de hogescholen te  verbeteren en het initiëren van onderzoeksprojecten voor innovatievolgers: ondernemingen, vooral KMO’s, starters en social-profit organisaties. De belangrijkste klemtoon ligt op het realiseren van een economische meerwaarde. Dat is het uitgangspunt van het project Blikopener.”

Hoe gaat dat precies in zijn werk?


“Heel eenvoudig. Bedrijven en organisaties kunnen rechtsreeks contact opnemen met Blikopener of dit doen via een contactpersoon aan een hogeschool. De vraagstelling wordt scherp gesteld en vaak kan gratis eerstelijnsadvies veel oplossen. Typische onderzoekdomeinen zijn vandaag vooral geïnspireerd door ICT, artificial intelligence, productietechnologieën, cyber security, … om er maar enkele te noemen. Het spreekt voor zich dat, zeker in het perspectief van innovatie, er geen beperkingen zijn. Wie graag meer informatie wil vinden, kan ik de website van Blikopener aanraden. Daar staan alle onderzoekdomeinen en thema’s netjes uitgelegd.”

Wordt er ook onderzoek gedaan in het domein van sport en beweging?

“Uiteraard, dit is een boeiend thema. In het domein ‘sport, voeding en gezondheid’ gebeurt al heel wat onderzoek. Dit omvat een breed gamma aan activiteiten, waaronder: topsport, recreatieve sportactiviteiten, sport in fitnesscentra en zelfs functioneel bewegen. Sporten is meer dan leren bewegen. Zeker in competitieverband leren jongeren omgaan met winst en verlies, en fair-play.”

“Daarom kan de rol van goed uitgebouwd sportonderwijs hierbij moeilijk overschat worden. Deelnemen aan georganiseerde sportactiviteiten, al dan niet in competitieverband, helpt om een sociaal netwerk uit te bouwen. Hierdoor kan sport een heel positieve factor zijn bij psychosociaal welbevinden en bij het bereiken van kansengroepen die in het reguliere (onderwijs)systeem soms moeilijker hun plek vinden.”

“Bij bepaalde competitiesporten, waaronder voetbal, worden de kansen op sociale inclusie echter verstoord door een negatieve dynamiek die nog te vaak voorkomt op en rond het veld. Binnen de hogescholen werken onderzoekers daarom aan een bottom-up benadering om racisme in sport aan te pakken, zeker op het niveau van jeugd- en amateurclubs. Een ander onderzoeksthema bij sociale inclusie in sport is interculturaliteit op het niveau van participatie en beleid.”

“Sport en beweging zijn cruciaal in een gezond leefpatroon. Dat kan van kleins af aangeleerd worden. Naast het onderzoek naar trainingstechnieken en sportletsels, zetten Vlaamse hogescholen in op het ontwikkelen van educatief materiaal en vorming rond gezonde voeding en goede hydratatie. Dat gebeurt in samenwerking met sportclubs, fitnesscentra én topsporters.”

Dat gaat dus duidelijk heel breed?

“Inderdaad en erg belangrijk: de economische impact van sport mag niet onderschat worden. Sportclubs en fitnesscentra hebben een belangrijke economische meerwaarde en grote sportmanifestaties kunnen helpen om een stad of regio op de kaart te zetten. Ook hier bieden de Vlaamse hogescholen hun ondersteuning aan. Via de innovatieve aanpak van de hogescholen over marketing en communicatie worden meer doelgroepen bereikt. Maar ook de kennis van onderzoekers over digitalisering kent zo zijn toepassingen.”

Het mag duidelijk zijn: binnen sport en beweging zijn er mogelijkheden te over om onderzoek te plegen en innovatie door onderzoek te stimuleren. Heeft u misschien een project of denkt u aan innovatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Blikopener of één van de 13 Vlaamse hogescholen. Misschien ligt het antwoord op uw vraag al te wachten.

Contact:

info@blikopener.vlaanderen

Links:

www.blikopener.vlaanderen/sport-and-health

www.vlaamsehogescholenraad.be

 

Labels
Algemeen
Wetenschappelijk onderzoek

« Terug

Sluiten