Help mee aan het jaar van de club-API!

Club-API

Dit jaar legt het Centrum Ethiek in de Sport de focus op het belang van Aanspreek Personen Integriteit in een club. De sportsector zet extra in op de rol van de club-API, want incidenten van grensoverschrijdend gedrag kunnen de werking van een sportclub ontregelen. Een aanspreekpunt, opvanging of vlotte doorverwijzing zorgt om dergelijke incidenten aan te pakken en met respect oplossingsgericht aan de slag te gaan.

Het doel: 1.000 club-API’s opleiden gedurende het hele jaar door middel van infosessies en bijscholingen. Meer informatie kan je hier terugvinden. 

Daarnaast kan je bij de Vlaamse Sportfederatie bijgeschoold worden in verschillende sessies, zoals ‘Sport met grenzen’ en ‘Aan de slag als aanspreekpunt integriteit in je sportclub (club-API)’. Hierdoor kan je de rol en functie van club-API duidelijk uitleggen aan jouw clubbestuur, eerste opvang voorzien bij een melding of vermoeden van grensoverschrijdend gedrag of een incident afhandelen op basis van een duidelijk handelingsprotocol.

Tip: Het Centrum Ethiek in de Sport gaat hand in hand met Sport Vlaanderen en verzorgt op zaterdag 16 en 30 maart een tweedaagse federatie/Sportdienst-API opleiding.

Help mee om grensoverschrijdend gedrag in de sport aan te kaarten en tegen te gaan. Samen staan we sterk!

Save the dates:

21/03: Reageren op discriminerend gedrag

23/04: Webinar Sport met grenzen (deel 1 club-API)

30/04: Webinar Aan de slag als club-API (deel 2 club-API)

16/05: Webinar Genderbewust communiceren in je sportclub

01/06: Webinar Sport met grenzen (deel 1 club-API)

08/06: Webinar Aan de slag (deel 2 club-API)

Labels
Algemeen
Bijscholing
Oriëntatie
Preventie

« Terug

Sluiten