​22 scholen krijgen steun om hun sportinfrastructuur open te stellen

sport-100.jpg

Wat als scholen hun sporthallen buiten de schooluren makkelijker zouden kunnen openstellen voor lokale sportclubs? Om dat mogelijk te maken, sloegen Vlaams minister van Sport Philippe Muyters en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de voorbije jaren de handen in elkaar.

Na het grote succes van de twee eerste subsidieoproepen, met mooie resultaten voor scholen én sportclubs, werd in oktober vorig jaar 3 miljoen euro extra vrijgemaakt. Vandaag krijgen daarom nog eens 22 scholen een subsidie voor infrastructuurwerken of exploitatiekosten. De focus lag voor deze oproep op eerder kleine projecten en het betrekken van kansengroepen.

Na het grote succes van de twee eerste subsidieoproepen, met mooie resultaten voor scholen én sportclubs, werd in oktober vorig jaar 3 miljoen euro extra vrijgemaakt. Vandaag krijgen daarom nog eens 22 scholen een subsidie voor infrastructuurwerken of exploitatiekosten. De focus lag voor deze oproep op eerder kleine projecten en het betrekken van kansengroepen.

Meer en betere sportinfrastructuur voor elke Vlaming. Om dat te bereiken, is het belangrijk niet alleen te investeren in nieuwe infrastructuur, maar ook bestaande sportaccommodatie optimaal te benutten. In scholen is vaak heel wat sportinfrastructuur aanwezig en het is dan ook jammer dat die naschools, ’s avonds, in het weekend en in de vakantie nog vaak onderbenut blijft. Dikwijls is dat om praktische redenen: er is bijvoorbeeld geen aparte toegang naar de turnzaal buiten de schooluren. Ook de exploitatie vormt vaak een hindernis, denk maar aan het openen en afsluiten van het schoolgebouw, afspraken over het gebruik van het sportmateriaal, afspraken over het dragen van de grotere exploitatiekosten... Bovendien is schoolsportinfrastructuur in sommige gevallen niet aantrekkelijk voor sportclubs omdat er bijvoorbeeld geen plaats is om sportmateriaal van de sportclub apart op te bergen of omdat er geen douches zijn.

De voorbije 3 jaren lanceerden Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters daarom projectoproepen voor scholen om hun sportinfrastructuur kwalitatiever te maken en om het hen praktisch mogelijk te maken die naschools vaker te laten benutten. De belangstelling van scholen en sportclubs bleek enorm groot: in 2016 werden 159 dossiers ingediend, in 2017 waren dat er 167 en in de nieuwe oproep van eind 2018 nog eens 73.

Scholen kregen een subsidie voor infrastructuurwerken en exploitatiekosten voor hun turnhallen en sportzalen. Het gaat om werken die ervoor zorgen dat de sportaccommodatie ook buiten de schooluren vlot toegankelijk is (bv. deuren, badgesysteem…), werken om de kwaliteit van de infrastructuur te verbeteren voor het sportieve gebruik (bv. nieuwe sportvloer, bergruimte voor sportmateriaal…), werken aan het sanitair of personeelskosten om de infrastructuur effectief naschools open te stellen.

Vandaag werd beslist over de toekenning van de subsidies uit de derde projectoproep aan 22 scholen (zie lijst in bijlage). Voor deze oproep werd 3 miljoen euro vrijgemaakt en lag de focus op kleinere sportzalen tussen de 200 m² en 500 m². Bedoeling is om ruimte te creëren voor een laagdrempelig sportaanbod in en voor de buurt en zo de grotere, publieke sporthallen te ontlasten en meer te kunnen openstellen voor traditionele sporten. Om die reden kwamen ook nieuwe kosten in aanmerking voor de subsidie zoals groot sportmateriaal dat clubs nodig hebben voor naschoolse sport (bv. spiegels, vechtsportmatten, trampolines…). Daarnaast lag er ook meer focus op participatie van kinderen/mensen van kansengroepen uit de buurt: in welke mate wordt de buurt van de school geconfronteerd met aspecten van kansarmoede en op welke wijze wordt de participatie van mensen uit kansengroepen tot het buitenschoolse sportaanbod bevorderd?  

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Ik ben ontzettend fier op deze samenwerking tussen sport en onderwijs. Na elke oproep ontstaat zo’n grote win-win voor de scholen en de sportclubs, dat we zijn blijven investeren in deze succesformule. Met een totaal budget van 18 miljoen euro konden al 162 scholen hun sportinfrastructuur verbeteren en maakten we maar liefst 2.689 extra naschoolse uren sport per week mogelijk, een schitterend resultaat!”
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het delen van schoolsportinfrastructuur is een belangrijke doelstelling om de schoolgebouwen beter en efficiënter te gebruiken. Het grote succes en het enthousiasme van de scholen tonen aan dat dit een goede keuze is. We bieden mensen en verenigingen de kans om buiten de schooluren gebruik te maken van sportaccommodatie die anders te vaak onderbenut blijft. Bij deze oproep lag de focus ook op het betrekken van kansengroepen. Door mensen met een kwetsbare achtergrond meer te betrekken bij het verenigingsleven, creëer je ook nieuwe mogelijkheden voor hen.”
Labels
Subsidies
Wetgeving

« Terug

Overzicht > 2019

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

Sluiten