Gratis vervangende activiteiten tijdens bedrijfsstage leraren

Leraar op bedrijfsstage én gratis vervanging? Geen probleem! De Vlaamse overheid moedigt leraren van álle studierichtingen aan om een bedrijfsstage te volgen. Terwijl jij meedraait in de privé- of non-profitsector en je beroepservaring verrijkt, zorgt een ervaren externe organisatie voor vervangende activiteiten in je klassen: een win-win. De vervanging is bovendien kosteloos voor je school.

Wat is het?

Wil je op bedrijfsstage, maar vindt je school moeilijk vervanging? Het Departement Onderwijs en Vorming zorgt ervoor dat een ervaren organisatie tijdens je afwezigheid instaat voor activiteiten die een boost geven aan de ondernemingszin, creativiteit en ondernemerschap van je leerlingen. De activiteiten sluiten aan bij de nieuwe eindtermen van de 1e graad en de vakoverschrijdende eindtermen van de 2de en 3de graad. Het kost je school niets. De activiteiten zijn geschikt voor alle studierichtingen en worden ingericht gedurende maximaal 5 werkdagen. De bedrijfsstage kan gewoon doorgaan als de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op de werkplek, gerespecteerd kunnen worden.

Hoe werkt het?

Een ervaren externe organisatie zorgt voor vervangende activiteiten tijdens je afwezigheid in je klassen als je op bedrijfsstage gaat.

De activiteiten stimuleren ondernemingszin bij je leerlingen en laten hen kennismaken met ondernemerschap. Terwijl jij ondergedompeld wordt in de bedrijfswereld, wordt de ontwikkeling van initiatief, ambitie en loopbaancompetenties van je leerlingen geprikkeld. 

Als leraar kan je kiezen uit een aanbod van 9 thematische modules, afhankelijk van wat het beste aansluit bij de lesgroep. Alle modules sluiten aan bij de leefwereld van jongeren en bevatten gevarieerde didactische werkvormen en interactieve activiteiten. De activiteiten worden aangepast aan de doelgroep. 

Je kan tot 5 werkdagen vervangende didactische activiteiten aanvragen, zonder kosten voor de school.

Als leraar zorg je zelf voor een stageplaats. Geef je haarverzorging? Loop dan bijvoorbeeld mee in een kapsalon. Geef je Nederlands? Misschien kan je wel terecht bij een communicatiebedrijf.

Wat zijn de doelstellingen?

 • Je verrijkt je lessen door vernieuwende inzichten uit de privé- of non-profitsector binnen te brengen in de klas.
   
 • Je ervaart hoe het bedrijfsleven in elkaar zit, zodat je je leerlingen de juiste kennis en vaardigheden kan bijbrengen die ze nodig hebben op de arbeidsmarkt.
   
 • Je stimuleert de ondernemingszin en het ondernemerschap van je leerlingen via de vervangende klasactiviteiten.
   
 • Je werkt aan de eindtermen voor de sleutelcompetentie ‘ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties’. Dit doe je vanaf 1 september 2019 voor de 1ste graad, vanaf 1 september 2021 voor de 2de graad en vanaf 1 september 2023 voor de 3de graad.

  Enkele voorbeelden:
   
 • Je leerlingen genereren ideeën voor een uitdaging aan de hand van brainstormtechnieken en andere methodieken om een veelheid aan ideeën te bekomen (15.1) en onderzoeken de uitvoerbaarheid van ideeën (15.2):

In de module creativiteit wordt gewerkt rond creatief denken en hoe ondernemers hier gebruik van maken bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Aan de hand van een fictieve ondernemerscase wordt een brainstormsessie georganiseerd in de klas, waarbij ideeën voor een nieuw product of dienst ontwikkeld worden. 

 • Je leerlingen werken stapsgewijs een zelfgekozen idee uit (15.3):

Je leerlingen leren uit verhalen van een ondernemer hoe een idee vorm krijgt en uitgroeit tot een onderneming. Dit is de aanzet voor de uitwerking van een eigen idee.

 • Je leerlingen maken onderbouwde keuzes met inbegrip van studiekeuze en loopbaan (15.4):

In diverse modules ontdekken je leerlingen hun talenten (en valkuilen) en hoe deze tot uiting kunnen komen in toekomstplannen. Ze krijgen feedback en er wordt gewezen op ondernemerschap als loopbaankeuze en op de noodzakelijke capaciteiten die hiervoor nodig zijn.

 • Je streeft vakoverschrijdende eindtermen (VOETen) voor creativiteit, initiatief en zelfbeeld na. Dit doe je tot 30 juni 2021 voor de 2de graad en tot 30 juni 2023 voor de 3de graad:

  • Creativiteit:

   • ‘De leerlingen kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren' (VOET 2).
   • ‘De leerlingen ondernemen zelf stappen om vernieuwingen te realiseren’ (VOET 3).
  • Initiatief:
   • ‘De leerlingen engageren zich spontaan’ (VOET 10).
  • Zelfbeeld:
   • ‘De leerlingen verwerven inzicht in de eigen sterke en zwakke punten’ (VOET 21).

Ondernemend onderwijs is een meerwaarde voor alle studiedomeinen. Als een leerling ondernemingszin ontwikkelt, neemt zijn vermogen om initiatief te nemen toe. De leerling leert ideeën in een bepaalde context te ontwikkelen en verhoogt zijn doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidszin, durf, creativiteit en zelfsturing waarmee hij ideeën in daden kan omzetten.

Door ondernemerschap te stimuleren, krijgt een leerling voeling met de brede wereld van het ondernemen. Zo krijgt hij een realistische kijk op het opstarten van een eigen zaak. Hij leert alle fases kennen die een ondernemer doorloopt binnen een brede waaier aan sectoren, zowel de privésectoren als non-profit.

Wie komt in aanmerking?

Alle leraren secundair onderwijs die lesgeven in de A-stroom, B-stroom, aso, tso, kso, bso, dbso, buso of in de leertijd komen in aanmerking, ongeacht studierichting of vak. Leraren uit het buso stemmen op voorhand de activiteiten af op de klas, samen met de externe organisatie. 

Als leraar mag je een bedrijfsstage volgen en bepaal je, in samenspraak met de directie, de duur van de bedrijfsstage. De school beslist zelf hoe zij de vervanging invult. De klasactiviteiten rond ondernemingszin gedurende maximaal 5 werkdagen vormen een van de mogelijkheden. Je kan alleen vervangende activiteiten aanvragen voor de dagen waarop je effectief stage loopt.

Een aanvraag indienen kan via onderstaande website:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/klasactiviteiten-ondernemingszin-tijdens-bedrijfsstage-leraar

Labels
Algemeen
Bijscholing
Oriëntatie
Wetgeving

« Terug

Sluiten