Mag een redder zuurstof toedienen bij een verdrinking?

TDZwembaden2015_jvdm (81) (Mobile).png

De coronacrisis en alle maatregelen die werden aangekondigd door onze overheid maken deze vraag plots weer brandend actueel.

Omdat elk slachtoffer potentieel een drager is van het coronavirus kunnen redders geen mond-op-mondbeademing doen. Hoger redders zijn opgeleid om bij een verdrinking te werken met beademingstoestellen met zuurstof. Bij een verdrinking is het namelijk aanbevolen om zo snel mogelijk 100% zuurstof te geven aan een drenkeling. Het toedienen van zuurstof is echter een medische handeling die normaal gezien voorbehouden is aan geneesheren en verpleegkundigen. Maar in het geval van beademing met zuurstoftoediening als eerstehulpverlening bij een slachtoffer (drenkeling), is de zuurstoftoediening niet herhaaldelijk en langdurig (zoals bij zuurstoftherapie wel het geval is).

De problematiek van de verschillende benaderingen in verschillende wetgevingen (Vlaams versus federaal) werd aangekaart bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Zij verwees in haar uitleg in het federaal parlement naar het Strafwetboek dat stelt dat het verzuim om hulp te verlenen aan iemand die in groot gevaar verkeert strafbaar is wanneer deze hulp gegeven kan worden zonder ernstig gevaar voor zichzelf en anderen. Hierdoor kunnen redders bij een verdrinking een ballonmasker gebruiken en handelen volgens de richtlijnen Belgische Reanimatieraad.

Labels
Wetgeving

« Terug

Sluiten