Programma van 46ste BVLO studiedag

46ste BVLO studiedag

Programma van 46Ste BVLO studiedag

Op vrijdag 12 november:
8:30 - 9:00 Onthaal en aanmeldingen
9:00 - 9:50 Algemeen gedeelte
10:15 - 11:45 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de sport
  Evaluatie in de Lichamelijke opvoeding: een houvast
  Krachtige lessen ontwerpen in de sportwetenschappen
  Water Safety
  Rugslag: van basis naar perfectie
  En garde! Schermen in het kleuteronderwijs - VSB Piraatjes
  Teach2Volley in het lager onderwijs: creatieve en dynamische lessen volleybal
  Sprongcombinaties als middel tot differentiatie, uitdaging en het aanleren van eenvoudige helperstechnieken tijdens de gymlessen
  Basket@school: 3x3
  Opbouw van een lessenreeks hoogspringen
  Namasté! Yoga integreren in de lessen LO Lager onderwijs
  Street Racket
  Introductie van sporten in Virtual Reality in de LO Lessen
  Street dance choreo -15 jaar
  Parkour in de les LO
  Ik neem niet deel
12:45 - 14:15 Positief gedragsmanagement in de Lichamelijke Opvoeding
  Evalueren zonder quoteren in LO (1/2): theorie
  Bewegend leren: Gesmeerd Geleerd
  Multimove inspiratiesessie
  Ijsbrekers en improvisatiespelen in de les LO
  Hockey@school: Spel- en speelsituaties in hockey
  Bootcamp games
  En garde! Schermen in de les LO
  Reanimatie op school: project mini-pop
  Namasté! Yoga integreren in de lessen LO secundair onderwijs
  Introductie van sporten in Virtual Reality in de LO Lessen
  Hip Hop +15 jaar
  Werpnummers met alternatieve materialen
  Letselpreventie in de LO: Get Fit 2 Sport
  Ik neem niet deel
14:30 - 16:00 Motiverend lesgeven: video-analyse van je eigen lesgeefstijl
  Evalueren adhv apps
  De nieuwe eindtermen in de 2e en 3e graad: De GO!-visie
  Iedereen kan redden!
  Instroom: de nieuwe leerlijn, uitstroom: technisch zwemmen. Hoe aanpakken in het middelbaar?
  KidsTennis @ lagere school
  Escape rooms in een sportjasje
  Introductie boks in de les LO
  Introductie cricket in de les LO
  Evalueren zonder quoteren in LO (2/2): praktijk
  Hybride lessen voor eerste hulpverlening
  Gewrichtsmobiliteit als nieuwe krachttraining - hoe te implementeren in een sportles of te geven als groepsles?
  Introductie van sporten in Virtual Reality in de LO Lessen
  Street Dance voor het lager onderwijs
  Orienteering voor kleuter- en lager onderwijs
  Ik neem niet deel
 1. Van 9:00 tot 9:50

  Algemeen gedeelte

  - Welkomstwoord door Dhr. Tom Verriest, Voorzitter BVLO
  - Voordracht door Prof. dr. Wouter Cools (Coördinator
  46ste BVLO-Studiedag)
 2. Van 10:15 tot 11:45

  Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de sport

  Doelgroep: Alle

  Lesgever: Evy Van Coppenolle

  Coördinator ICES

  Hoe reageer je als er zich pestgedrag voordoet binnen je sportgroep? Wat als een leerling een eetstoornis ontwikkelt door de vele opmerkingen van de coaches over zijn/haar gewicht? Wat doe je als een leerling foto’s heeft genomen van de meisjes onder de douche? In deze vorming gaan we dieper in op de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag in de sport. Via het grenswijssysteem, dat gebaseerd is op het vlaggensysteem, kan je een ernstinschatting maken aan de hand van zes criteria om vervolgens op een goede manier te reageren ten aanzien van het grensoverschrijdend gedrag. We leren je tijdens de vorming op een praktische manier het grenswijssysteem hanteren en gaan ook dieper in op de online tool www.grenswijs.be.

 3. Van 10:15 tot 11:45

  Evaluatie in de Lichamelijke opvoeding: een houvast

  Doelgroep: Alle

  Lesgever: Peter Iserbyt

  Professor Onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport & Gezondheid, KU Leuven

  In deze sessie zal je leren hoe je evaluatie kan integreren binnen jouw dagelijkse onderwijspraktijk. Via het principe van ‘instructional alignment’ zullen we in eerste instantie heldere doelen leren formuleren gebaseerd op de eindtermen. Nadat we onze doelen haalbaar en meetbaar omschreven hebben ontwikkelen we evaluaties die zowel aan het einde (summatief) als tijdens (formatief) de lesperiode geïntegreerd kunnen worden. Voorbeelden uit het individuele, interactieve en terugslagdomein zullen toegelicht worden zodat je na deze sessie jouw wijze van evalueren kan doorlichten en eventueel bijsturen.

 4. Van 10:15 tot 11:45

  Krachtige lessen ontwerpen in de sportwetenschappen

  Doelgroep: Secundair

  Lesgever: Wouter Cools

  Professor en Vakdidacticus Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding, VUB

  In deze sessie gaan we op zoek naar inspiratie uit het wetenschapsonderwijs om krachtig leren van leerlingen te ondersteunen. We verkennen hiervoor een didactisch model voor wetenschapsonderwijs en passen dit toe op de thema's van de sportwetenschappen. We bespreken het zichtbaar maken van en omgaan met denkbeelden van leerlingen over wetenschappelijke concepten. We  gaan op zoek naar  kansen voor STEM binnen de sportwetenschappen. Tot slot focussen we op de kracht van evalueren om te leren binnen de lessen van de sportwetenschappen.

 5. Van 10:15 tot 11:45

  Water Safety

  Doelgroep: Alle

  Lesgever: Kristine De Martelaer

  Professor en voorzitter onderzoeksgroep Bewegingsvorming en sporttraining, VUB

  Terecht wordt er veel rond fietsveiligheid gedaan, maar waar blijft waterveiligheid op school? Tijdens de zwemlessen is er helaas weinig tijd en energie om doelgericht aan kennis en attitude van de kinderen te werken wat betreft waterveiligheid. Dit is echter wel een cruciaal onderdeel, zowel van de vakspecifieke eindtermen als van de sleutelcompetenties. Zowel voor het lager onderwijs als in het secundair past dit in het streven naar een veilige en gezonde levensstijl. Daarom worden diverse mogelijkheden besproken om hier binnen de (brede) school aan te werken. De link met de zwemleerlijn en alle mogelijke invullingen van de zwemlessen worden bekeken door de bril van waterveiligheid. Hierbij wordt ook ingegaan op de wijze waarop andere landen dit aanpakken.

 6. Van 10:15 tot 11:45

  Rugslag: van basis naar perfectie

  Doelgroep: Secundair

  Lesgever: Carine Verbauwen

  Trainer B zwemmen / waterpolo

  De nieuwe leerlijn start met een horizontale ligging (buik en rug). Het is dan ook zinvol om als eerste technische stijl de rug (en de crawl) aan te leren. Maar hoe ga je nu van een basis rugslag naar een technisch (vrijwel) perfecte rugslag? Hoe leer je het rugslag keerpunt en de rugslag start aan?

 7. Van 10:15 tot 11:45

  En garde! Schermen in het kleuteronderwijs - VSB Piraatjes

  Doelgroep: Kleuter

  Lesgever: Mathias Huybens

  Algemeen directeur basiswerking Vlaamse Schermbond

  Het project VSB PIRAATJES wil van jonge kinderen in het algemeen betere bewegers maken en niet alleen betere schermers. We willen de kinderen op een laagdrempelige manier in contact laten komen met onze schermsport. Het grote doel van dit project is de leeftijd van de beginnende schermers te verlagen. Het project heeft daarom ook de naam ‘VSB Piraatjes’ gekregen. Het creëren van een inlevingswereld door middel van verschillende verhalen en thema’s die tijdens de trainingen gebruikt worden, kan de interesse van de kinderen wekken. Oefeningen zullen dan ook binnen dit thema uitgewerkt worden. Op deze manier werken de kinderen aan hun fysieke ontwikkeling, zijn ze actief aan het sporten en  leren ze schermen op een aangename manier. Het volledige concept is gebaseerd op het concept storytelling.

 8. Van 10:15 tot 11:45

  Teach2Volley in het lager onderwijs: creatieve en dynamische lessen volleybal

  Doelgroep: Lager

  Lesgever: Ann Vanwittenbergh

  Trainer A Volley Vlaanderen

  Ben jij ook benieuwd hoe je je leerlingen op een leuke en dynamische manier kennis kan laten maken met volleybal? Hoe je van balgewenning naar de eerste volleybalstapjes kan gaan? Dat kan met Teach2Volley! Teach2Volley is dé nieuwe houvast voor schoolvolleybal. Een lessenpakket vol dynamische oefeningen, uitdaging en succesbeleving zullen de LO lessen volleybal nieuw leven inblazen. Tijdens deze sessie stellen we het gratis Teach2Volley pakket voor en tonen we hoe je hier makkelijk mee aan de slag kan gaan.

 9. Van 10:15 tot 11:45

  Sprongcombinaties als middel tot differentiatie, uitdaging en het aanleren van eenvoudige helperstechnieken tijdens de gymlessen

  Doelgroep: Secundair

  Lesgever: Steve De Decker en Trees Geirnaert

  Assistenten sportpraktijk VUB

  Het werken met sprongcombinaties geeft ons als bewegingsopvoeders de mogelijkheid om op een gedifferentieerde, leuke maar ook veilige manier te werken aan het ontwikkelen van de motorische competenties van onze leerlingen. In deze praktische sessie ervaren we hoe we dit op systematische wijze kunnen aanpakken en geven we de nodige kapstokken mee vertrekkende vanuit de motorische vermogens.

 10. Van 10:15 tot 11:45

  Basket@school: 3x3

  Doelgroep: Secundair

  Lesgever: Christopher Pegg

  3X3 basketbal is de meest attractieve vorm van basketbal. Bij deze splinternieuwe olympische sport wordt er gespeeld op een half terrein met 6 spelers en 1 doel, het spel verloopt sneller, er wordt met een kleinere bal gespeeld en de spelers zijn constant in beweging. In deze bijscholing worden 4 ‘levels’ meegegeven waarbij de spelvormen telkens complexer worden en de leerlingen minder tijd krijgen om aan te vallen.

 11. Van 10:15 tot 11:45

  Opbouw van een lessenreeks hoogspringen

  Doelgroep: Secundair

  Lesgever: Ben Willem

  Trainer B atletiek: meerkamp, sprint & horden, discuswerpen en polsstokspringen

  Het geven van hoogspringen tijdens je lessen atletiek is vaak zeer statisch. Klassen met veel leerlingen zorgen voor veel wachttijd. Tijdens deze praktijkgerichte bijscholing gaan we werken aan een opbouw van oefeningen waarrond je een volledige lessenreeks kan bouwen waarbij de intensiteit hoger ligt. We starten met een basis van sprongoefeningen om dat stelselmatig op te bouwen naar de technische vereisten van het hoogspringen.

 12. Van 10:15 tot 11:45

  Namasté! Yoga integreren in de lessen LO Lager onderwijs

  Doelgroep: Lager

  Lesgever: Patsy Bonnevalle

  Yogadocent en kindercoach

  Kinderyoga maakt kinderen lichamelijk sterker, geestelijk evenwichtiger, geeft ze de mogelijkheid te ontspannen of te ontladen en brengt ze zowel lichamelijk als mentaal in balans. Tijdens deze workshop leer je op welke manier je enkele basisprincipes kan integreren in de lessen lichamelijke opvoeding om op deze manier bij te dragen aan de fysieke en mentale gezondheid van kinderen.

 13. Van 10:15 tot 11:45

  Street Racket

  Doelgroep: Lager/Secundair

  Lesgever: Marc Thrill

  Licensed Street Racket Teacher

  Dit nieuwe concept uit Zwitserland is altijd en overal voor iedereen beschikbaar: alleen, in paren of groep, binnen en buiten. Het is quasi gratis en vereist geen infrastructuur, behalve een solide ondergrond. In de workshop zal je ondervinden dat iedereen tot een succeservaring komt, ook al ben je niet met een racket in de hand geboren! Intensiteit en complexiteit kan eenvoudig aangepast worden, zodat elke speler precies de juiste uitdaging vindt. Let’s play!

 14. Van 10:15 tot 11:45

  Introductie van sporten in Virtual Reality in de LO Lessen

  Doelgroep: Lager/Secundair

  Lesgever: Marc Sarens

  Wetenschappelijk medewerker onderzoeksgroep Beweging en Voeding voor Gezondheid en Prestatie, VUB

  In deze sessie gaan we op zoek naar de mogelijkheden om Virtual Reality applicaties toe te passen in de LO lessen. We zoeken antwoorden op de vragen of er een mogelijke meerwaarde is voor onze leerlingen, welke hardware en software we nodig hebben, hoe we de klas organiseren. Deze workshop is bestemd voor LO leerkrachten die interesse hebben in de toepassingen van VR in de klas.

 15. Van 10:15 tot 11:45

  Street dance choreo -15 jaar

  Doelgroep: Secundair

  Lesgever: Tycho Bauters

  Dansleraar

  Streetdance is een sport waarbij aspecten zoals improvisatie en aanmoediging door omstanders een rol spelen, waarbij er vaak een sterke sociale interactie met omstanders en mededansers is. Bij streetdance zijn veel bewegingen ontleend aan bewegingen uit videoclips, waardoor de stijl continu verandert. De bewegingen zijn vaak vrij losjes en komen heel luchtig over. Er wordt meestal op heel snelle muziek gedanst, waardoor het geheel een flitsende indruk maakt. In deze sessie zal een street dance choreografie aangeleerd worden met als doelgroep leerlingen van -15 jaar.

 16. Van 10:15 tot 11:45

  Parkour in de les LO

  Doelgroep: Lager/Secundair

  Lesgever: Niels Van Santen

  Coördinator Parkour en freerunnning, Gymfed

  Parkour komt outdoor pas echt tot zijn recht. Desalniettemin is het niet evident om buiten les te geven, met het gebrek aan controle over de omgeving als grootste verschil. Deze sessie tracht de drempel naar het outdoor lesgeven van parkour te verlagen. Door middel van een framework op basis van veel voorkomende outdoor structuren kan er gemakkelijk en veilig op verschillende basistechnieken gewerkt worden. Daarnaast laat het ook voldoende ruimte voor variatie en creativiteit om zelfs in dezelfde omgeving te kunnen blijven vernieuwen. De mogelijkheden zijn er, vaak in overvloed, we moeten er enkel voor openstaan. Dit is een praktische sessie waarin we zelf deze mogelijkheden gaan onderzoeken en invullen op ons persoonlijk niveau.

 17. Van 12:45 tot 14:15

  Positief gedragsmanagement in de Lichamelijke Opvoeding

  Doelgroep: Alle

  Lesgever: Peter Iserbyt

  Professor Onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport & Gezondheid, KU Leuven

  Lesgeven aan klassen waarin ordeproblemen en ongepast gedrag van leerlingen vaak voorkomen zijn een belangrijke oorzaak van stress bij leerkrachten. In deze sessie zal je leren hoe je proactief kan handelen om prosociaal gedrag te stimuleren en te onderhouden in functie van het leren. Een taakgerichte leeromgeving ontstaat immers niet vanzelf, de voorwaarden hiervoor moeten door de leraar gerealiseerd worden. We behandelen vooral preventieve maar ook enkele curatieve strategieën om positief gedrag te maximaliseren en ongepast gedrag te reduceren via diverse praktische voorbeelden. Na deze sessie zal je inhoud en tips hebben om in jouw lespraktijk toe te passen.

 18. Van 12:45 tot 14:15

  Evalueren zonder quoteren in LO (1/2): theorie

  Doelgroep: Alle

  Lesgever: Evert Walravens

  Master LO

  Wat doe je als leerkracht LO wanneer je merkt dat quotering onvoldoende potentieel heeft om bij een heterogene groep de na te streven doelen in kaart te brengen, vergelijking van ongelijken uitlokt en de evaluatie zich vooral richt op het verleden? Deze vaststelling zorgde ervoor dat we de omslag hebben gemaakt naar kwalitatief evalueren. Tijdens deze theoretische sessie gaan we dieper in op de visie en het implementatieproces van evalueren zonder quoteren in onze school. We willen hiermee collega's inspireren om hun eigen werkwijze te verfijnen. Deze sessie dien je verplicht te combineren met de praktijksessie van evalueren zonder quoteren in het vak LO.

 19. Van 12:45 tot 14:15

  Bewegend leren: Gesmeerd Geleerd

  Doelgroep: Alle

  Lesgever: Lucie Van Mierlo

  Master Educational Theory - Bachelor Lichamelijke opvoeding

  Kinderen bewegen van nature vaak en graag, maar op school moeten ze vaak urenlang stilzitten. Toch heeft beweging een belangrijke invloed op het verwerken van kennis en bijgevolg de ontwikkelingskansen van ieder kind. Hoe bevordert beweging de ontwikkeling, motivatie, betrokkenheid en schoolprestaties van kinderen? Tijdens deze sessie worden de theoretische en inhoudelijke kapstokken besproken. Bovendien zal er voldoende tijd vrijgemaakt worden om wat zaken in de praktijk te ervaren.

 20. Van 12:45 tot 14:15

  Multimove inspiratiesessie

  Doelgroep: Kleuter/Lager

  Lesgever: Tine Sleurs

  Licentiaat LO, Master in educatieve studies

  In deze sessie ga je concreet aan de slag met oefenstof die aansluit op de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden van Multimove. Aan de hand van concrete thema's en het creatief gebruik van materiaal krijg je inspiratie om je lessen aan kleuters en aan kinderen in de lagere school (1ste graad) vorm te geven.

 21. Van 12:45 tot 14:15

  Ijsbrekers en improvisatiespelen in de les LO

  Doelgroep: Lager/Secundair

  Lesgever: Pieter Michiels

  Improvisator bij de Belgische Improvisatie Liga

  Onderwijzen en leren zou vreugde moeten brengen. Hoe krachtig zou onze wereld zijn als we kinderen en jongeren hadden die niet bang waren om fouten te maken, om risico's te nemen? In deze sessie geef ik je allerlei tools om op een leuke manier het ijs te breken, een grappig intermezzo te voorzien of je les samen af te sluiten met een knaller. De coronacrisis heeft ons doen inzien dat we veel meer moeten inzetten op de soft skills, op échte verbinding. In deze interactieve sessie leer ik je leuke ijsbrekers, concentratiespelen, vertrouwensoefeningen, oefeningen waar je leert vocaliseren en reageren,... Op een speelse manier leer je door deze impro-spelen jezelf en de ander beter kennen. Centrale filosofie is Ubuntu, Zuid-Afrikaans voor "I am because we are."

 22. Van 12:45 tot 14:15

  Hockey@school: Spel- en speelsituaties in hockey

  Doelgroep: Secundair

  Lesgever: Floris Jüsche

  Domeinexpert bij Vlaamse Hockey Liga

  Hockey2School is een project van de Vlaamse Hockey Liga vzw waarmee we de leerlingen op een zeer laagdrempelige, kindvriendelijke en speelse manier willen laten kennismaken met de hockeysport via de schoolomgeving. In een eerste fase worden de basistechnieken aangeleerd zoals de verschillende grepen, passen, aannames, drijven en dribbelen. Daarna wordt de focus gelegd op spelenderwijs leren en worden er verschillende spelsituaties geoefend. Voor dit project werd een aangepast en veilig materialenpakket ontwikkeld bestaande uit lichte hockeysticks en ballen waarmee op eender welke vlakke ondergrond kan gespeeld worden: asfalt, kunstgras, houten vloer, gras, etc… Door zijn enorme technische diversiteit en snelheid verdient deze sport zeker en vast een plaats tijdens de lessen lichamelijke opvoeding, en dit zowel in het lager als in het secundair onderwijs.

 23. Van 12:45 tot 14:15

  Bootcamp games

  Doelgroep: Secundair

  Lesgever: Silke Hellebaut

  Assistent onderzoeksgroep Sportpedagogiek, Ugent

  Als leraar LO is het soms moeilijk om leerlingen te blijven motiveren en uit te dagen tijdens de les. Tijdens deze sessie voeren we verschillende spelvormen uit waarbij de team spirit en het conditieniveau zal toenemen. Deze spelvormen zijn ideaal als opwarming of om de verbondenheid in de klas te laten toenemen.

 24. Van 12:45 tot 14:15

  En garde! Schermen in de les LO

  Doelgroep: Secundair

  Lesgever: Mathias Huybens

  Algemeen directeur basiswerking Vlaamse Schermbond

  Met het initiatief ‘Schermen op School’ wil de Vlaamse Schermbond de schermsport promoten en een voorproefje geven van wat schermen inhoudt. Er zijn lesfiches en taakkaarten die gedownload kunnen worden om technieken en spelregels aan te leren. Met behulp van deze leermiddelen wordt de sport meer toegankelijk en krijgen de leerlingen de kans om haar te leren kennen op een laagdrempelige en creatieve manier.

 25. Van 12:45 tot 14:15

  Reanimatie op school: project mini-pop

  Doelgroep: Alle

  Lesgever: Brahim Arbaji

  Project Mini pop staat van in de jaren 1990 om zoveel mogelijk leerlingen op te leiden in de basis reanimatie. Dit gebeurt kosteloos, gesponsord door de Nationale Loterij. Leerlingen krijgen eerst een theorieles. Deze is afhankelijk van de beschikbare tijd en wordt daarna gevolgd door een praktijksessie met de minipoppen waarbij elke leerling een pop heeft.

 26. Van 12:45 tot 14:15

  Namasté! Yoga integreren in de lessen LO secundair onderwijs

  Doelgroep: Secundair

  Lesgever: Patsy Bonnevalle

  Yogadocent en kindercoach

  Yoga maakt jongeren lichamelijk sterker, geestelijk evenwichtiger, geeft ze de mogelijkheid te ontspannen of te ontladen en brengt ze zowel lichamelijk als mentaal in balans. Tijdens deze workshop leer je op welke manier je enkele basisprincipes kan integreren in de lessen lichamelijke opvoeding om op deze manier bij te dragen aan de fysieke en mentale gezondheid van jongeren.

 27. Van 12:45 tot 14:15

  Introductie van sporten in Virtual Reality in de LO Lessen

  Doelgroep: Lager/Secundair

  Lesgever: Marc Sarens

  Wetenschappelijk medewerker onderzoeksgroep Beweging en Voeding voor Gezondheid en Prestatie, VUB

  In deze sessie gaan we op zoek naar de mogelijkheden om Virtual Reality applicaties toe te passen in de LO lessen. We zoeken antwoorden op de vragen of er een mogelijke meerwaarde is voor onze leerlingen, welke hardware en software we nodig hebben, hoe we de klas organiseren. Deze workshop is bestemd voor LO leerkrachten die interesse hebben in de toepassingen van VR in de klas.

 28. Van 12:45 tot 14:15

  Hip Hop +15 jaar

  Doelgroep: Secundair

  Lesgever: Tycho Bauters

  Dansleraar

  Wat hip hop zo speciaal en populair maakt, is dat er geen standaard regels of technieken zijn. Iedereen kan zijn eigen versie van hip hop dans creëren. In deze sessie zal een hiphop choreografie aangeleerd worden met als doelgroep leerlingen van +15 jaar.

 29. Van 12:45 tot 14:15

  Werpnummers met alternatieve materialen

  Doelgroep: Secundair

  Lesgever: Ben Willem

  Trainer B atletiek: meerkamp, sprint & horden, discuswerpen en polsstokspringen

  Het doceren van werpnummers tijdens je lessen atletiek is niet altijd even gemakkelijk. Te weinig materiaal, te weinig plaats, te grote groepen.... Met deze praktijk gerichte bijscholing gaan we kijken naar alternatieve materialen gecombineerd met oefeningen om je lestijd zo efficiënt mogelijk in te vullen. We vertrekken vanuit een aantal basisoefeningen die bruikbaar zijn voor alle werpdisciplines.

 30. Van 12:45 tot 14:15

  Letselpreventie in de LO: Get Fit 2 Sport

  Doelgroep: Alle

  Lesgever: Sandra Lievrouw

  Projectmanager letselpreventie bij Gezond Sporten

  Sportletselpreventie is belangrijker dan ooit nu vele sporters door corona meer dan een jaar hebben stilgelegen. Tijdens deze sessie maak je kennis met het Get Fit 2 Sport - programma, ontwikkeld om trainers en sportbegeleiders te stimuleren in het toepassen van blessurepreventie op een wetenschappelijk onderbouwde manier.

 31. Van 14:30 tot 16:00

  Motiverend lesgeven: video-analyse van je eigen lesgeefstijl

  Doelgroep: Alle

  Lesgever: Arne bouten

  Wetenschappelijk medewerker, onderzoeksgroep Sportpedagogiek, Ugent

  In deze sessie doorloop je onder begeleiding een online tool rond motiverend lesgeven: V-Observer. V-Observer start met het invullen van een vragenlijst die jouw motiverende lesgeefstijl in kaart brengt. Daarna analyseer je een zelfgekozen video van een van je eigen lessen, en zoeken we samen naar praktische manieren om jouw leerlingen nog meer te motiveren. Let op! Om aan deze sessie deel te nemen heb je een filmpje van een van jouw lessen LO en een laptop (of tablet) nodig. Het filmpje is best ongeveer 10–15 min lang, en bevat best zowel jouw uitleg van een oefening (of spel), als de feedback die je je leerlingen tijdens en na de uitvoering geeft, waarbij best zowel jijzelf als de leerlingen in beeld komen.

 32. Van 14:30 tot 16:00

  Evalueren adhv apps

  Doelgroep: Alle

  Lesgever: Jeroen Caers

  Lector Thomas Moore hogeschool

  Hoe kunnen we binnen een les LO meer motivationeel beoordelen en welke apps kunnen ons hierbij eventueel helpen? Deze sessie start vanuit een theoretisch denkkader en in het 2de deel bespreken we 3 apps.

 33. Van 14:30 tot 16:00

  De nieuwe eindtermen in de 2e en 3e graad: De GO!-visie

  Doelgroep: Secundair

  Lesgever: Hans van boven

  Pedagogisch Adviseur – Pedagogische Begeleidingsdiensten van het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

  In deze sessie gaan we in op de GO! - visie m.b.t. de vernieuwde eindtermen voor de 2e en 3e graad. Het belang van bewegingseducatie, verticale leerlijnen over de graden, horizontale samenhang binnen de graad en de link met leerlingenbegeleiding worden hierin verdiept.

 34. Van 14:30 tot 16:00

  Iedereen kan redden!

  Doelgroep: Lager/Secundair

  Lesgever: Wijnand Hubrechsen

  Sporttechnisch coördinator Vlaamse Reddingsfederatie

  Enkele eenvoudige oefeningen zullen in deze praktische sessie worden aangereikt om kinderen te leren dat ze zowel zichzelf als anderen kunnen redden. Dit gaat of kan gepaard gaan met een lesgeversmap en ook met brevetten die afgelegd kunnen worden. Met wat creativiteit kan de lesgever ook gewoon zelf aan de slag.

 35. Van 14:30 tot 16:00

  Instroom: de nieuwe leerlijn, uitstroom: technisch zwemmen. Hoe aanpakken in het middelbaar?

  Doelgroep: Secundair

  Lesgever: Carine Verbauwen

  Trainer B zwemmen / waterpolo

  Hoe gaan we naadloos over van de leerplannen in het basisonderwijs naar het secundair onderwijs? Met deze sessie geven we een overzicht van de aangeleerde vaardigheden in het basisonderwijs en hoe we die aanzet kunnen gebruiken voor een technische slag.

 36. Van 14:30 tot 16:00

  KidsTennis @ lagere school

  Doelgroep: Lager

  Lesgever: Pieter Michiels

  Trainer B Tennis

  De missie van KidsTennis is op een leuke en kwaliteitsvolle manier kinderen te helpen om de tennissport spelend te ontdekken. KidsTennis werkt volgens het FUN-FIT-FIJN-FUNCTIONEEL principe. We werken hiervoor met verschillende kleuren: wit/blauw/rood/oranje/groen. In deze interactieve sessie leer je verschillende oefen- en spelvormen om tennis op een speelse manier aan te leren aan kinderen.

 37. Van 14:30 tot 16:00

  Escape rooms in een sportjasje

  Doelgroep: Lager

  Lesgever: Ruth Byl

  Bachelor LO en BR

  Een Escape Room spelen in de turnzaal vereist meer dan alleen de fysieke kwaliteiten van de klas of groep. Samenwerking, logisch denken en groepsgeest spelen een belangrijke rol. Leiders en volgers in de groep worden duidelijk, alsook de denkers en de doeners. Een uitstekende manier om de sportles eens in een andere vorm te geven.

 38. Van 14:30 tot 16:00

  Introductie boks in de les LO

  Doelgroep: Secundair

  Lesgever: Ibrahim Emsallak en Abdel Wahhabi

  Algemene coördinator Vlaamse Boks Liga; bokstrainer

  Engels boksen is een laagdrempelige sport, toegankelijk voor iedereen en vereist enkel motivatie en een simpele sportuitrusting. Boksen is een technische en veelzijdige manier van bewegen, maar is vanwege het harde imago (onterecht) niet altijd even toegankelijk voor iedereen. In deze sessie maak je kennis met een kant-en-klaar bokssessie om te implementeren binnen de lessen LO.

 39. Van 14:30 tot 16:00

  Introductie cricket in de les LO

  Doelgroep: Secundair

  Lesgever: Hassan Shah

  Voorzitter Cricket Vlaanderen

  Cricket is op voetbal na de populairste sport ter wereld. Ook in België is de cricketsport aan zijn opmars bezig. Het is dus hoog tijd om kennis te maken met deze 'gentlemen sport'. Aan de hand van leuke activiteiten brengen we de sport stapsgewijs aan bij de deelnemers. Je leert er onder andere wat batten, bowlen, runnen en fielden inhoudt. Met specifiek cricket materiaal worden de basistechnieken en spelvormen cricket aangeleerd.

 40. Van 14:30 tot 16:00

  Evalueren zonder quoteren in LO (2/2): praktijk

  Doelgroep: Alle

  Lesgever: Evert Walravens

  Master LO

  Wat doe je als leerkracht LO wanneer je merkt dat quotering onvoldoende potentieel heeft om bij een heterogene groep de na te streven doelen in kaart te brengen, vergelijking van ongelijken uitlokt en de evaluatie zich vooral richt op het verleden? Deze vaststelling zorgde ervoor dat we de omslag hebben gemaakt naar kwalitatief evalueren. Tijdens deze sessie laten we je kennismaken met de opbouw van een lessenreeks in de praktijk. Het evaluatieformulier en de gekozen doelen vormen het kompas voor de uitwerking. Deze sessie dien je verplicht te combineren met de theoretische sessie van evalueren zonder quoteren in het vak LO.

 41. Van 14:30 tot 16:00

  Hybride lessen voor eerste hulpverlening

  Doelgroep: Alle

  Lesgever: Veerle Van Raemdonck

  Assistent sportpraktijk, VUB

  In een asynchrone online les van 30 minuten bereid je jezelf voor op deze workshop over eerstehulpverlening. In de workshop krijg je vervolgens uitgelegd hoe je een hybride les EHBO en reanimatie met AED kan indelen en uitwerken. Tot slot gaan we zelf samen aan de slag binnen de digitale leeromgeving Canvas. Je ontvangt nadien ook deze uitgewerkte voorbeelden.

 42. Van 14:30 tot 16:00

  Gewrichtsmobiliteit als nieuwe krachttraining - hoe te implementeren in een sportles of te geven als groepsles?

  Doelgroep: Secundair

  Lesgever: Melissa Evenepoel

  Assistent sportpraktijk, VUB

  In deze sessie gaan we bekijken wat onze gewrichtscapaciteit is. Hoe we deze optimaal kunnen gaan gebruiken en misschien zelfs trainen, om een sterker en gezonder lichaam te creëren. 'You don't use it, you lose it' is het gezegde dat we willen tegengaan. Hoe kunnen we dit 'idee' doortrekken naar een sportles of een groepsles op zich? CARS, PAILS & RAILS, gesloten / open hoeken, ... zijn termen die niet weg te denken zijn in deze manier van werken. Ben jij benieuwd hoe we gewrichtsmobiliteit kunnen implementeren? Dan is deze interactieve sessie misschien wel iets voor jou. Vertrekkend vanuit de theorie gaan we verder in bruikbare praktijkvoorbeelden, waarna jullie zelf aan de slag kunnen gaan.

 43. Van 14:30 tot 16:00

  Introductie van sporten in Virtual Reality in de LO Lessen

  Doelgroep: Lager/Secundair

  Lesgever: Marc Sarens

  Wetenschappelijk medewerker onderzoeksgroep Beweging en Voeding voor Gezondheid en Prestatie, VUB

  In deze sessie gaan we op zoek naar de mogelijkheden om Virtual Reality applicaties toe te passen in de LO lessen. We zoeken antwoorden op de vragen of er een mogelijke meerwaarde is voor onze leerlingen, welke hardware en software we nodig hebben, hoe we de klas organiseren. Deze workshop is bestemd voor LO leerkrachten die interesse hebben in de toepassingen van VR in de klas.

 44. Van 14:30 tot 16:00

  Street Dance voor het lager onderwijs

  Doelgroep: Lager

  Lesgever: Sjomara De Baere

  Bachelor LO en BR

  We warmen eerst op met basis stappen in de dans en een lichte stretching. Hierna beginnen we stapsgewijs aan een leuke danschoreografie die de docenten kunnen gebruiken tijdens het schooljaar om hun leerlingen uit te dagen. We eindigen de les met het goed inoefenen en dansen van de choreografie en eventueel is er dan ook tijd om de dans te filmen, zowel traag als op muziek zodat de docenten dit altijd kunnen herbekijken.

 45. Van 14:30 tot 16:00

  Orienteering voor kleuter- en lager onderwijs

  Doelgroep: Kleuter/Lager

  Lesgever: Ellen Bourgonjon

  Master LO, functional trainer

  In deze sessie gaan we door middel van beweging werken aan oriëntatie, kaartbegrip, kaartvaardigheden, interpreteren van symbolen en het stimuleren van ruimtelijk inzicht. Dit is een sessie met spelvormen voor lager en kleuter. Je krijgt kant-en-klare oefeningen die je direct kan gebruiken in je lessen. Je krijgt ook ideeën aangereikt hoe je zelf op een eenvoudige manier creatief aan de slag kan en hoe je de oefeningen kan aanpassen aan jouw omgeving.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Dit is de prijs die je betaalt voor de studiedag bij inschrijving vóór 1 november. Bij inschrijven vanaf 01/11/2021: tarief + 10 euro. Leden hebben een goedkoper tarief dan niet-leden. Je kan er voor kiezen naast jouw deelname ook lid te worden van BVLO om van dezelfde korting te genieten.

Jouw lidmaatschap dekt je wereldwijd 24/24u voor lichamelijke ongevallen. Ook ontvang je het driemaandelijks tijdschrift en kan je deelnemen aan alle BVLO-nascholingen aan kortingstarief.

Opgelet! Indien uw factuur moet gericht zijn aan een gemeentebestuur of school dient u dit vooraf op te geven! Indien wij de factuur moeten hermaken, wordt er een extra kost van 10 euro aangerekend!! 

Deel met anderen

In de agenda

 1. 3D stage 2022- Geannuleerd

  17 aug

  Noteer deze datum alvast in jouw agenda!

  Na lang wikken en wegen, bellen en herprogrameren zijn we er dit jaar opnieuw met een tweedaagse bijscholing (omwille van logistieke problemen). Het programma ligt voor 90% vast, bij wijzigingen ontvang je nog een mailtje. 

  Kom je bijscholen in verschillende sportdisciplines onder leiding van vakspecialisten en stoom je klaar voor een nieuw school- of sportjaar met een pak vernieuwend lesmateriaal!
  Ontmoet collega’s in een toffe sfeer, kom opnieuw in vorm en doe nieuwe ideeën op. 

Toon alle meetings

Nieuws

Communicatief talent gezocht!

augustus 2022 Ben je actief op sociale media en kent deze geen geheimen voor jou? Kan je zelf content aanmaken voor nieuwsbrieven en magazines en spreekt de onderwijswereld jou wel aan?
Dan zoeken wij jou! Lees verder

Corona Update: Code groen!

mei 2022 Vanaf maandag 23/05 bevinden we ons opnieuw in code groen! De besmettingsgraad is zo sterk gedaald, dat we in de samenleving terug richting "normaal" kunnen gaan. Ontdek welke regels niet meer van toepassing zijn en welke we best indachtig blijven! Lees verder
Sluiten