BVLO ondersteunt open brief ‘Red het zwemmen’

vrijdag 10 maart 2023

Al geruime tijd proberen de zwembaden hun hoofd boven water te houden. Echter versterken verschillende problematieken elkaar, wat er voor zorgt dat er te weinig zwemwater is om kinderen op een correcte manier waterveilig te maken.

Waar het vroeger bijna een evidentie dat iedereen wekelijks ging zwemmen, merken we dat scholen niet steeds meer een plekje kunnen bemachtigen in het schaarse zwemwater. De gevolgen hiervan wegen zwaar door. Ondanks het feit dat leren zwemmen nog steeds in de eindtermen lager onderwijs staat, veroorzaakte de coronapandemie een stevige achterstand bij heel wat kinderen en zorgen extra drempels (maximum factuur, vervoerskosten, organisatorische moeilijkheden, …) voor beperkte tijd en middelen om zwemmen effectief in te zetten, wanneer er lokaal wel voldoende zwemwater is. BVLO steunt daarom de open brief van Netwerk lokaal sportbeleid waarin ze pleiten voor volgende maatregelen:

  • Alle kinderen in Vlaanderen veilig te leren zwemmen
    o Op school (brede basis in zowel lager als secundair onderwijs)
    o Naast school (zwemlessen als vrije tijd)
  • Zwemmen voor alle inwoners betaalbaar te houden (betaalbare toegangsprijzen)
  • Zwemmen voor alle inwoners bereikbaar te houden (zwembaden moeten open kunnen blijven)
  • Veiligheid in zwembaden te garanderen (voldoende redders)

Sta jij hier als school ook volledig achter? Aarzel dan niet en onderteken dan ook deze open brief! 

Ik onderteken de open brief!

« Terug

Sluiten