Programma van Winterstage 2022

Winterstage 2022

Programma van Winterstage 2022

Dag 1, donderdag 15 december
8:30 - 9:30 Onthaal en aanmelden
9:30 - 11:00 Actionbound: elektronisch navigeren en oriënteren sessie 1
  Creatieve Opwarmingen 5.0 sessie 1
  Hockey sessie 1
  Initiatie Bokszak Work-Out sessie 1
  Bewegen Kan Je Meten
  De Spelles
11:15 - 12:45 Beweegvriendelijk Lesgeven SO
  Creatieve opwarmingen 5.0
  De Spelles
  Hockey
  Actionbound: elektronisch navigeren en oriënteren
  Van Leerkracht- naar Leerlinggestuurd Werken In De Dansles
  Functionele Screening Binnen LO: een shift van prestatie-evaluatie naar bewegingsevaluatie (herhaling sessie 2019)
12:45 - 14:00 Lunchpauze
14:00 - 15:30 Een Beweegvriendelijke Speelplaats
  Stokvechten
  Speedgate
  Ritmiek Zonder Dans
  Vital Schools: Praktijkvoorbeelden
  De Spelles
  Initiatie Bokszak Work-out
Dag 2, vrijdag 16 december
8:30 - 9:30 Onthaal en aanmelden
9:30 - 11:00 Poweryoga
  The Bootcamp Games: the story continues (nieuwe sessie)
  Solo Latino
  Spikeball/Roundnet
  Tennis @ School
  Teach2Volley in het Secundair Onderwijs: creatieve en dynamische lessen volleybal
11:15 - 12:45 Houdgrepen Via Dierenhoudingen
  The Bootcamp Games: the story continues nieuwe sessie!
  Swing - Rock 'n Roll
  Gezelschapspellen In Beweging
  Spikeball/Roundnet: Smash It!
  Makey Makey Active Games: maak je eigen computer fitness game
12:45 - 14:00 Lunchpauze
14:00 - 15:30 Pickleball
  Houdgrepen Via Dierenhoudingen
  Padel en Padbol
  Archery Tag en Nerf Battle
  Sportscube Active Gaming
 1. Van 9:30 tot 11:00

  Actionbound: elektronisch navigeren en oriënteren sessie 1

  Lesgever: Joktan Willem

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Tijdens deze sessie leer je via een laagdrempelig platform digitale zoektochten maken die jouw leerlingen met hun smartphone kunnen wandelen / lopen / fietsen. Je leert een tocht creëren waarin leerlingen – al dan niet in willekeurige volgorde - leren navigeren, leuke opdrachten doen met hun camera en bepaalde quizvragen oplossen.

  Website: https://en.actionbound.com/

 2. Van 9:30 tot 11:00

  Creatieve Opwarmingen 5.0 sessie 1

  Lesgever: Ruth Byl

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Je lichaam opwarmen aan het begin van de sportles is noodzakelijk. Dit kan op een heel leuke, aangename, originele manier via oefenvormen, spelvormen, samenwerkingsopdrachten, denk-en doespelen,... Je brein opwarmen is immers minstens zo belangrijk bij aanvang van de les. Niet weinig staan er lachende gezichtjes na de creatieve opwarming te trappelen om het vervolg van de les aan te vatten.

 3. Van 9:30 tot 11:00

  Hockey sessie 1

  Lesgever: Timothy De Vos

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

 4. Van 9:30 tot 11:00

  Initiatie Bokszak Work-Out sessie 1

  Lesgever: Dick Stupers

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Een workout waarbij boksen en zweten centraal staat. We starten met een warm-up bestaande uit buikspieren, schaduwboksen, spelletjes en co. Gaan over in techniek training en combinaties met elkaar/ de bokszak. Leraren gaan naar huis met boeiende oefenvormen om toe te passen in de school.

 5. Van 9:30 tot 11:00

  Bewegen Kan Je Meten

  Lesgever: Elise van der Stichelen

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Met SportaMundi hebben we een manier gevonden om de beweegvaardigheden van leerlingen op een wetenschappelijke manier in kaart te brengen, bij te sturen en op te volgen. Aan de hand van boeiende beweegvaardigheidstestjes wordt de beginsituatie van elke leerling opgesteld. O.b.v. het resultaat van de testjes kan elke leerling met aangepaste oefenstof evolueren op zijn/haar eigen niveau. Met een overzichtelijke kleurencode kan je in één oogopslag zien hoe de vaardigheden van de leerlingen zich verhouden. Een praktische kennismaking en doe-sessie met dit digitaal platform.

  Website: https://about.sportamundi.com/nl/bewegen-kan-je-meten

 6. Van 9:30 tot 11:00

  De Spelles

  Lesgever: Mathijs Jansen

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Mathijs Jansen is gebeten door spelvormen die je kan omvormen tot bewegingsspellen. Het verhaal van zijn spellen maakt hij heel inzichtelijk in de video’s die hij van zijn spellen maakt. Daarom deelt Matthijs dan ook met veel plezier zijn spellen op social media. Er volgen nu ruim 100.000 mensen één van zijn sociale media-kanalen. Op deze manier spelen duizenden kinderen, maar ook volwassenen van verschillende doelgroepen zijn spellen. Daar is hij persoonlijk erg trots op!

  Het verhaal achter De Spelles wekt de nieuwsgierigheid op van steeds meer leerkrachten en trainers in heel Nederland en België. Tijden deze workshop krijgen ze niet alleen uitleg hoe en onder welke voorwaarden Matthijs zijn spellen ontwikkelt, maar ook de praktische invulling hiervan krijgt een grote plek. 

  Website: www.despelles.nl.

 7. Van 11:15 tot 12:45

  Beweegvriendelijk Lesgeven SO

  Lesgevers: Leen Van Looy - MOEV & Dave Brunet - HOWEST, projectmedewerker Vital Schools  

  Doelgroep: Secundair Onderwijs voor klasleraren, leraren LO en beleidsmedewerkers

  Als leerkracht investeren in een dynamische leeromgeving,  betekent dat je op zoek gaat naar manieren om zoveel mogelijk beweging te integreren tijdens je lessen of het lang stilzitten te onderbreken. Wat kan je als leraar doen binnen de klascontext?  Hoe kan je een bewegingsvriendelijke klasomgeving creëren?  Wat kan de rol van de leraar LO hierin zijn?

  Tijdens de interactieve workshop helpen MOEV en Vital Schools je op weg en krijg je een kijk op het belang van voldoende beweging en minder zitten en de voordelen ervan. We focussen op kleine, haalbare interventies die je als leraar kan ondernemen. 

  Website: www.moev.be en www.vitalschools.be.

 8. Van 11:15 tot 12:45

  Creatieve opwarmingen 5.0

  Lesgever: Ruth Byl

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Je lichaam opwarmen aan het begin van de sportles is noodzakelijk. Dit kan op een heel leuke, aangename, originele manier via oefenvormen, spelvormen, samenwerkingsopdrachten, denk-en doespelen,... Je brein opwarmen is immers minstens zo belangrijk bij aanvang van de les. Niet weinig staan er lachende gezichtjes na de creatieve opwarming te trappelen om het vervolg van de les aan te vatten.

  idem sessie eerste blok

 9. Van 11:15 tot 12:45

  De Spelles

  Lesgever: Mathijs Jansen

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Mathijs Jansen is gebeten door spelvormen die je kan omvormen tot bewegingsspellen. Het verhaal van zijn spellen maakt hij heel inzichtelijk in de video’s die hij van zijn spellen maakt. Daarom deelt Matthijs dan ook met veel plezier zijn spellen op social media. Er volgen nu ruim 100.000 mensen één van zijn sociale media-kanalen. Op deze manier spelen duizenden kinderen, maar ook volwassenen van verschillende doelgroepen zijn spellen. Daar is hij persoonlijk erg trots op!

  Het verhaal achter De Spelles wekt de nieuwsgierigheid op van steeds meer leerkrachten en trainers in heel Nederland en België. Tijden deze workshop krijgen ze niet alleen uitleg hoe en onder welke voorwaarden Matthijs zijn spellen ontwikkelt, maar ook de praktische invulling hiervan krijgt een grote plek. 

  Website: www.despelles.nl.

 10. Van 11:15 tot 12:45

  Hockey

  Lesgever: Timothy De Vos

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

 11. Van 11:15 tot 12:45

  Actionbound: elektronisch navigeren en oriënteren

  Lesgever: Joktan Willem

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Tijdens deze sessie leer je via een laagdrempelig platform digitale zoektochten maken die jouw leerlingen met hun smartphone kunnen wandelen / lopen / fietsen. Je leert een tocht creëren waarin leerlingen – al dan niet in willekeurige volgorde - leren navigeren, leuke opdrachten doen met hun camera en bepaalde quizvragen oplossen.

  Website: https://en.actionbound.com/

 12. Van 11:15 tot 12:45

  Van Leerkracht- naar Leerlinggestuurd Werken In De Dansles

  Lesgever: Annelies Van Oost

  Doelgroep: Secundair Onderwijs

  Voel je je als leerkracht wat onzeker over je danstalent? Wil je graag van een leerkrachtgestuurde naar leerlinggestuurde manier van werken gaan tijdens je dansles, zonder zelf een bejegend danser te zijn én tegelijk toch te kunnen differentiëren? Dan is deze workshop iets voor jou. Na deze workshop heb je een kant en klare les die je kan inzetten in het secundair onderwijs.

 13. Van 11:15 tot 12:45

  Functionele Screening Binnen LO: een shift van prestatie-evaluatie naar bewegingsevaluatie (herhaling sessie 2019)

  Lesgever: Ruben Cherlet

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Het optimaliseren van de fysieke fitheid bij jongeren en bij uitbreiding alle leeftijdsgroepen is en wordt een belangrijke uitdaging voor onze maatschappij. De manier hoe de fitheid van leerlingen binnen de context van de lessen LO in kaart wordt gebracht is tot op heden erg kwantitatief en prestatiegericht van aard. Het accent ligt hierbij meestal op het krachtig, snel, soepel, coördinatief en met het nodige uithoudingsvermogen kunnen uitvoeren van een sportprestatie.

  Het onderzoeken of de biomechanische 'bewegingskwaliteit' van een persoon optimaal is, kent al langer zijn ingang in fitnesscentra, de personal trainerswereld en kinepraktijken. Binnen het onderwijs is er echter nog een groot groeipotentieel voor deze benadering. In deze workshop wordt een poging gedaan om al dan niet spelenderwijs door middel van selectieve oefeningen rond houdings- en bewegingshygiëne te werken.

  Deze leiden namelijk tot een optimaler gebruik van de myofasciale structuren in het lichaam en een evenwichtigere belasting van gewrichten, met een lager blessurerisico en finaal prestatie-effectievere lichaamsbewegingen tot gevolg.

 14. Van 12:45 tot 14:00

  Lunchpauze

  Broodje geef je op bovenaan het formulier

 15. Van 14:00 tot 15:30

  Een Beweegvriendelijke Speelplaats

  Lesgever: Yannick Van Ovenberghe - medewerker MOEV

  Doelgroep: Basis- en Secundair onderwijs: voor klasleraren, leraren LO en beleidsmedewerkers

  In deze workshop wordt er stilgestaan bij de speelplaats als speelomgeving. De speel’tijd’ om te bewegen in een informele context. Maar de speelplaats is ook een leeromgeving.  De speelplaats wordt de ‘buiten’ klasruimte die mogelijkheden biedt tot leren, ontdekken, samen bewegen, ontwikkelen van sociale vaardigheden, contact met natuur, leren omgaan met risico’s tijdens spel. Hoe pak je dit aan?  Aan de hand van inspirerende voorbeelden en het delen van tips en tricks maken we dit concreet.  

  Website: www.moev.be 

 16. Van 14:00 tot 15:30

  Stokvechten

  Lesgever: Joktan Willem

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Je leert een aantal basistechnieken van het zwaardvechten, maar de focus ligt op de opbouw van een choreografie die gebruikt kan worden in lager en secundair onderwijs. Je maakt gebruik van de smartphone om juiste camerahoeken te zoeken en een leuke video te maken.

 17. Van 14:00 tot 15:30

  Speedgate

  Lesgever: Mathieu Loosvelt

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Speedgate bestaat uit twee teams van zes spelers op een speelveld met drie doelzones en evenveel cirkels. Er worden drie periodes van zeven minuten gespeeld. Spelers moeten een rugbybal naar elkaar gooien of trappen. In de centrale zone tussen twee palen mag niemand komen. Voor- en achteraan mag er een verdediger in de cirkel staan die de bal mag tegenhouden.

 18. Van 14:00 tot 15:30

  Ritmiek Zonder Dans

  Lesgever: Ruth Byl

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Er worden oefenvormen aangereikt om ritmes aan te houden in spelvorm, in duo’s of in groep. Niet weinig komt er samenwerking aan te pas, alsook een deeltje in competitie. Er wordt gewerkt met en zonder muziek, vaak aansluitend bij de leefwereld van de kids. Alle aangeboden werkvormen werden veelvuldig uitgetest en goedgekeurd door de leerlingen. 

 19. Van 14:00 tot 15:30

  Vital Schools: Praktijkvoorbeelden

  Lesgever: Gert Muylle

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Vital Schools begeleidde heel wat leraren en scholen om beweegvriendelijk lesgeven te ontwikkelen in hun lessen. In deze sessie komen heel wat praktijkvoorbeelden aan bod waarbij leerlingen op een actieve manier tot leren komen. Zo krijgen deelnemers inzicht hoe je zo’n praktijkvoorbeeld zelf kan ontwikkelen en hoe leraren LO collega’s kunnen begeleiden in beweegvriendelijk lesgeven. Meer info www.vitalschools.be.

 20. Van 14:00 tot 15:30

  De Spelles

  Lesgever: Mathijs Jansen

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Mathijs Jansen is gebeten door spelvormen die je kan omvormen tot bewegingsspellen. Het verhaal van zijn spellen maakt hij heel inzichtelijk in de video’s die hij van zijn spellen maakt. Daarom deelt Matthijs dan ook met veel plezier zijn spellen op social media. Er volgen nu ruim 100.000 mensen één van zijn sociale media-kanalen. Op deze manier spelen duizenden kinderen, maar ook volwassenen van verschillende doelgroepen zijn spellen. Daar is hij persoonlijk erg trots op!

  Het verhaal achter De Spelles wekt de nieuwsgierigheid op van steeds meer leerkrachten en trainers in heel Nederland en België. Tijden deze workshop krijgen ze niet alleen uitleg hoe en onder welke voorwaarden Matthijs zijn spellen ontwikkelt, maar ook de praktische invulling hiervan krijgt een grote plek. 

  Website: www.despelles.nl.

 21. Van 14:00 tot 15:30

  Initiatie Bokszak Work-out

  Lesgever: Dick Stupers

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Een workout waarbij boksen en zweten centraal staat. We starten met een warm-up bestaande uit buikspieren, schaduwboksen, spelletjes en co. Gaan over in techniek training en combinaties met elkaar/ de bokszak. Leraren gaan naar huis met boeiende oefenvormen om toe te passen in de school.

 22. Van 9:30 tot 11:00

  Poweryoga

  Lesgever: Joke Verkeyn

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Ondervind zelf op een yogamat op actieve wijze wat yoga met je lichaam kan doen, waarom je yoga zou doen en hoe yoga de perfecte aanvulling kan zijn voor je lichaam. Bij yoga heb je aandacht voor je hele lichaam; alle spiergroepen komen aan bod, je leert omgaan met de grenzen van je lichaam, je leert je lichaam op een correcte manier uitlijnen. We werken met verschillende reeksen, met verschillende accenten (zonnegroet, krijgerreeks,...). We verkennen het instrument ademhaling en we leren het belang kennen van een eindontspanning.

  Link: https://www.youtube.com/watch?v=G3BPQ4zEX_4

 23. Van 9:30 tot 11:00

  The Bootcamp Games: the story continues (nieuwe sessie)

  Lesgever: Matthias Deloof

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Matthias staat reeds voor de 5de keer op onze winterstage. In deze nieuwe sessie doe je opnieuw heel wat inspiratie op om op een leuke interactieve wijze leerlingen uit te dagen tijdens diverse en gevarieerde spelvormen om het lichaam zoveel mogelijk te versterken! Een geslaagd huwelijk tussen inspanning en spelgeest! Alle oefenstof en gebruikte media zijn vrij voor handen.

 24. Van 9:30 tot 11:00

  Solo Latino

  Lesgevers: Dick Mathijs en Silke Delrue

  Doelgroep: Secundair Onderwijs

  Latijns Amerikaanse en Caraïbische moves om alleen te dansen. Toegankelijk voor elk niveau.

 25. Van 9:30 tot 11:00

  Spikeball/Roundnet

  Lesgever: Hans Minten

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Er wordt gewerkt met een spel(er)gecentreerde aanpak om uitdagende leersituaties te creëren voor alle spelers. Een krachtige ‘spel-leer-omgeving’ staat voor betrokkenheid bij en waardering voor het spel.  

  Door middel van ‘lead-up games’ met alternatieve materialen wordt het spelidee spelenderwijs aangebracht. In eerste instantie met aangepaste speelregels, op maat van het ontwikkelingsniveau van de spelers. De officiële spelregels worden op een later moment stelselmatig toegevoegd van zodra het spelverloop dit toelaat. Door deze lage instapdrempel kan het spel vlot en succesvol verlopen.  

  De oefen- en spelvormen hebben een duidelijke transfer naar de eindspelvorm zodat de spelers het nut ervaren en de zinvolheid ervan inzien. De spelgerichte leerlijn heeft een positief effect op het competentiegevoel van de spelers en is onmiddellijk in de onderwijspraktijk toepasbaar.  

  De leerdoelen kunnen geconcretiseerd worden aan de hand van de speluitdagingen die eigen zijn aan de terugslagspelen.  

  Link: (Spikeball) https://www.youtube.com/watch?v=tc1pEqCGWnw

 26. Van 9:30 tot 11:00

  Tennis @ School

  Lesgever: Mathieu Loosvelt

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Maak kennis met tennis op maat van leerlingen uit het basisonderwijs, met uitbreiding naar secundair onderwijs. Tijdens deze sessie ontdek je heel wat laagdrempelige oefenstof die makkelijk te organiseren valt in grote groepen. Heb je als leerkracht nog nooit zelf een racket vast gehad? Geen probleem, we helpen je graag op weg met handige tips en tools om tennis voor grotere groepen leerlingen te introduceren!.

  Website: https://www.tennisvlaanderen.be/tennis-at-school

 27. Van 9:30 tot 11:00

  Teach2Volley in het Secundair Onderwijs: creatieve en dynamische lessen volleybal

  Lesgever: Lesgever van Volley Vlaanderen

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Maak kennis met Teach2Volley, dé nieuwe houvast voor schoolvolleybal. Een GRATIS lessenpakket met in totaal 45 lessen vol dynamische oefeningen, uitdaging en succesbeleving dat de LO lessen volleybal nieuw leven in zal blazen. Tijdens deze sessie ondervind je zelf hoe een Teach2Volley les in elkaar zit, hoe je de extra hulmiddelen kan inzetten en waar je alle info over het volledige pakket kan terugvinden. Meer info via https://volleyvlaanderen.be/teach2volley.

 28. Van 11:15 tot 12:45

  Houdgrepen Via Dierenhoudingen

  Lesgever: Robin De Vil

  Doelgroep: Sessie 1 (focus op lager onderwijs) - Sessie 2 (focus op secundair onderwijs)

  Door te werken vanuit eenvoudige en herkenbare dierenhoudingen in een speelse context leren kinderen begrijpbaar verdedigen en aanvallen om zichzelf niet laten immobiliseren en om anderen te immobiliseren. Deze insteek trekken we door naar een leerlijn rond grondwerk in zelfverdediging waarbij beeldverhalen houvast geven om 10 houdgrepen te onthouden met hun bevrijdingen.

 29. Van 11:15 tot 12:45

  The Bootcamp Games: the story continues nieuwe sessie!

  Lesgever: Matthias Deloof

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Matthias staat reeds voor de 5de keer op onze winterstage. In deze nieuwe sessie doe je opnieuw heel wat inspiratie op om op een leuke interactieve wijze leerlingen uit te dagen tijdens diverse en gevarieerde spelvormen om het lichaam zoveel mogelijk te versterken! Een geslaagd huwelijk tussen inspanning en spelgeest! Alle oefenstof en gebruikte media zijn vrij voor handen.

 30. Van 11:15 tot 12:45

  Swing - Rock 'n Roll

  Lesgevers: Dick Mathijs en Silke Delrue

  Doelgroep: Secundair Onderwijs

  Gemakkelijk aan te leren figuren om leerlingen te introduceren in koppeldans. Toegankelijk voor elk niveau.

 31. Van 11:15 tot 12:45

  Gezelschapspellen In Beweging

  Lesgever: Gert Muylle

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Gezelschapsspellen zijn leuk en boeiend om te spelen, dus waarom niet deze spellen als basis gebruiken om te gaan bewegen? Tijdens deze sessie krijgen de deelnemers verschillende praktijkvoorbeelden waarbij jonge en ‘oude’ kinderen extra gemotiveerd raken voor bewegingsvaardigheden via speldynamiek. Een doe-sessie met een lach! (combinatie van vorige edities en nieuwe inhouden)

 32. Van 11:15 tot 12:45

  Spikeball/Roundnet: Smash It!

  Lesgever: Hans Minten

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Er wordt gewerkt met een spel(er)gecentreerde aanpak om uitdagende leersituaties te creëren voor alle spelers. Een krachtige ‘spel-leer-omgeving’ staat voor betrokkenheid bij en waardering voor het spel.  

  Door middel van ‘lead-up games’ met alternatieve materialen wordt het spelidee spelenderwijs aangebracht. In eerste instantie met aangepaste speelregels, op maat van het ontwikkelingsniveau van de spelers. De officiële spelregels worden op een later moment stelselmatig toegevoegd van zodra het spelverloop dit toelaat. Door deze lage instapdrempel kan het spel vlot en succesvol verlopen.  

  De oefen- en spelvormen hebben een duidelijke transfer naar de eindspelvorm zodat de spelers het nut ervaren en de zinvolheid ervan inzien. De spelgerichte leerlijn heeft een positief effect op het competentiegevoel van de spelers en is onmiddellijk in de onderwijspraktijk toepasbaar.  

  De leerdoelen kunnen geconcretiseerd worden aan de hand van de speluitdagingen die eigen zijn aan de terugslagspelen.  

  Link: (Spikeball) https://www.youtube.com/watch?v=tc1pEqCGWnw

 33. Van 11:15 tot 12:45

  Makey Makey Active Games: maak je eigen computer fitness game

  Lesgever: Joktan Willem

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Je maakt kennis met een zeer laagdrempelige vorm van exergaming, nl. MAKEY MAKEY active games. Je leert met een goedkoop MakeyMakey bordje, een laptop, elektrische kabels en wat knutselmateriaal leuke en actieve games maken. We gebruiken bestaande arcade games en vertalen ze van een fijnmotorisch spel naar een echte exergame waarbij de grote motoriek gebruikt wordt. Verbrand calorieën tijdens het game en game je fit!

 34. Van 14:00 tot 15:30

  Pickleball

  Lesgever: Hans Minten

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Er wordt gewerkt met een spel(er)gecentreerde aanpak om uitdagende leersituaties te creëren voor alle spelers. Een krachtige ‘spel-leer-omgeving’ staat voor betrokkenheid bij en waardering voor het spel.  

  Door middel van ‘lead-up games’ met alternatieve materialen wordt het spelidee spelenderwijs aangebracht. In eerste instantie met aangepaste speelregels, op maat van het ontwikkelingsniveau van de spelers. De officiële spelregels worden op een later moment stelselmatig toegevoegd van zodra het spelverloop dit toelaat. Door deze lage instapdrempel kan het spel vlot en succesvol verlopen.  

  De oefen- en spelvormen hebben een duidelijke transfer naar de eindspelvorm zodat de spelers het nut ervaren en de zinvolheid ervan inzien. De spelgerichte leerlijn heeft een positief effect op het competentiegevoel van de spelers en is onmiddellijk in de onderwijspraktijk toepasbaar.  

  De leerdoelen kunnen geconcretiseerd worden aan de hand van de speluitdagingen die eigen zijn aan de terugslagspelen.  

  Link: (Pickleball) https://www.youtube.com/watch?v=kqLRRNOpe8U

 35. Van 14:00 tot 15:30

  Houdgrepen Via Dierenhoudingen

  Lesgever: Robin De Vil

  Doelgroep: Sessie 1 (focus op lager onderwijs) - Sessie 2 (focus op secundair onderwijs)

  Door te werken vanuit eenvoudige en herkenbare dierenhoudingen in een speelse context leren kinderen begrijpbaar verdedigen en aanvallen om zichzelf niet laten immobiliseren en om anderen te immobiliseren. Deze insteek trekken we door naar een leerlijn rond grondwerk in zelfverdediging waarbij beeldverhalen houvast geven om 10 houdgrepen te onthouden met hun bevrijdingen.

 36. Van 14:00 tot 15:30

  Padel en Padbol

  Lesgever: Mathieu Loosvelt

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Maak kennis met oefenstof op maat voor jouw leerlingen. Je ontdekt een mix aan oefeningen en spelvormen die je kan integreren in een padelsessie met jouw leerlingen. Daarnaast ontdek je ook padbol met een link naar padel en tennis-voetbal.

 37. Van 14:00 tot 15:30

  Archery Tag en Nerf Battle

  Lesgever: Joktan Willem

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Archery tag in zijn simpelste vorm is op elkaar schieten met zachte pijlen. Als je één keer geraakt bent, is de ronde voor jou gedaan. Je kan het spel in teamverband spelen of ieder voor zich.  Archery tag combineert precisie van het boogschieten met cardio en teamspel. Ideaal voor een sportdag of unieke sport tijdens de les. We variëren ook in materialen zodat dit laagdrempelig en budgetvriendelijk blijft.

 38. Van 14:00 tot 15:30

  Sportscube Active Gaming

  Lesgever: Lesgever Sport Vlaanderen Brugge

  Doelgroep: Basis- en Secundair Onderwijs

  Maak kennis met de allereerste EXERGAME SPORTHAL in België. Werk jezelf in het zweet op een roei-, fiets- en loopgame. Test je balvaardigheid op onze interactieve sportmuur. Hou je zenuwen in bedwang tijdens een multiperson VR game. Train je corespieren met de Plankpad. Game je fit met de Nintendo Switch. Door deze kennismakingsessie kom je zeker terug met je leerlingen.

  Website: https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/sport-vlaanderen-brugge/accommodaties/sportscube-for-active-gaming/

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
1-3 sessies € 65,00
1-3 sessies + verlenging lidmaatschap € 125,00
1-3 sessies + verlenging lidmaatschap & BA € 139,00
1-3 sessies Niet-lid € 95,00
4-6 sessies € 100,00
4-6 sessies + verlenging lidmaatschap € 160,00
4-6 sessies + verlenging lidmaatschap & BA € 174,00
4-6 sessies + verlenging lidmaatschap & BA +HVS € 177,00
4-6 sessies Niet-lid € 130,00
Ik wil lid worden + 1-3 sessies € 125,00
Ik wil lid worden + 4-6 sessies € 160,00
Ik wil lid worden incl. BA + 1-3 sessies € 139,00
Ik wil lid worden incl. BA + 4-6 sessies € 174,00
Student 1-3 sessies niet-lid € 80,00
Student 4-6 sessies niet-lid € 115,00

Jouw lidmaatschap dekt je wereldwijd 24/24u voor lichamelijke ongevallen. Ook ontvang je het driemaandelijks tijdschrift en kan je deelnemen aan alle BVLO-nascholingen aan kortingstarief.

Sluiten