Programma van 45Ste BVLO studiedag

45Ste BVLO studiedag

Programma van 45Ste BVLO studiedag

Op vrijdag 15 november:
10:15 - 11:45 Formatieve evaluatie in de les LO
  Street Racket (onder voorbehoud)
  Kijk’Wijzer’ naar EHBO
  Rollebollen met Kim en Ono
  Alternatieve spelvormen in tennis
  Little ball Village
  Creatief met de valmat
  Jazzdans
  Rugscholing
  Dans lager onderwijs
  Oefenstof Crawl (theorie)
  Slackline: hoe doen we dit op school?
  Ondersteunen rollen in de les LO
  Bootcamp games
  Evalueren zonder quoteren: een alternatieve aanpak (1/2)
  Sportkompas
  Ik neem niet deel
12:45 - 14:15 Sssssstille gym
  Crossfit
  Integratie EHBO leerplandoelen (1/2)
  Kidstennis
  Jiu-Jitsu spelvormen
  Actieve participatie voor kleuters
  Fit in de stad
  Basketbal: spelvormen
  Parkour
  Street Dance
  Alternatieve oefeningen schoolslag
  Sprongen in atletiek
  Ondersteunen rollen in de les LO
  Bootcamp Games
  Evalueren zonder quoteren: een alternatieve aanpak (2/2)
  Ik neem niet deel
14:30 - 16:00 Crossfit
  Hockey2school
  Integratie EHBO leerplandoelen (2/2)
  Zelfverdediging
  Rugby: Van niet-contact naar licht contact
  Balspelen: Speel je vrij!
  Volksdans
  Snow to school
  Basisvaardigheden zwemmen
  Korfbal
  Alternatieve oefeningen voor werpnummers
  Een bewegingsbeleid op school
  Hoe aan de slag gaan rond minder sedentair gedrag in het (kleuter)onderwijs?
  Turn IT on?
  Ik neem niet deel
 1. Van 10:15 tot 11:45

  Formatieve evaluatie in de les LO

  Lesgever: Peter Iserbyt

  Lager en secundair onderwijs 

  Om het leren te faciliteren is het noodzakelijk dat doelen, leerac-tiviteiten en evaluatie gestroomlijnd worden. In deze sessie zal je het volgende leren:

  • Het principe van ‘instructional alignment’ en het belang voor de leraar lichamelijke opvoeding.
  • Observeerbare doelen formuleren, leeractiviteiten selecteren om die doelstelling te realiseren en evaluaties ontwikkelen.
 2. Van 10:15 tot 11:45

  Street Racket (onder voorbehoud)

  Lesgever:Rahel Straub

  Secundair onderwijs

  Dit nieuwe concept uit Zwitserland is altijd en overal voor iedereen beschikbaar; Alleen, in paren of groep, binnen en buiten. Het is praktisch gratis en vereist geen infrastructuur, behalve een solide ondergrond. In de workshop zal je ondervinden dat ieder-een tot een succeservaring komt, ook al ben je niet met een racket in de hand geboren! Intensiteit en complexiteit kan eenvoudig aangepast worden, zodat elke speler precies de juiste uitdaging vindt. Let’s go!

 3. Van 10:15 tot 11:45

  Kijk’Wijzer’ naar EHBO

  Lesgever: De Martelaer Kristine

  Secundair onderwijs

  In deze sessie wordt actief gewerkt met het didactisch materi-aal ‘KijkWijzer naar EHBO’, bestaande uit kaarten met EHBO-simulaties in diverse contexten. Het accent ligt op het begeleiden in het aanleren van de juiste handelingen en denkwijzen in de meest voorkomende EHBO-situaties, inhoudelijk en didactisch opgebouwd volgens een duidelijke leerlijn. Op die manier treedt de lesgever/begeleider als coach op om jongeren gericht aan het werk te zetten. 

 4. Van 10:15 tot 11:45

  Rollebollen met Kim en Ono

  Lesgever: VJF

  Kleuter en lager onderwijs

  Speelse, creatieve trek -en duwspelen om de motorische vaardig-heden te verbeteren. De VJF werkt hiervoor een leuk attractief oefeningenboekje uit met kant en klare oefenstof aangepast aan de leerplandoelstellingen/leerinhouden van het kleuteronderwijs en lager onderwijs 1ste en 2de graad.
  Daarnaast zullen alle oefeningen uit het oefenboekje gekoppeld worden aan de leerdoelen van zowel het katholiek onderwijs als het gemeenschapsonderwijs GO! als OVSG.


  Kortom: maak alvast een eerste kennis met deze leuke tool om instant te gebruiken in de lessen van alle onderwijsnetten.

 5. Van 10:15 tot 11:45

  Alternatieve spelvormen in tennis

  Secundair onderwijs

  Lesgever: Pieter Michiels

  Hoe kan je tennis op een leuke en actieve manier in de les lichamelijke opvoeding brengen? We gaan aan de slag met een interessante lesopbouw via uitdagende spelvormen. Via deze spelvormen zal ook automatisch de juiste techniek aangeleerd worden. Fun gegarandeerd!

 6. Van 10:15 tot 11:45

  Little ball Village

  Kleuter onderwijs

  Lesgever: Roger Fuchs

  Interactief beweegverhaal voor kleuters vanuit een fantasie aan-zet. De focus ligt op de algemene ontwikkeling van de vaardighe-den die vereist zijn om een balsport aan te vatten vanaf het 1ste leerjaar.

 7. Van 10:15 tot 11:45

  Creatief met de valmat

  Lager en secundair onderwijs

  Lesgever: Joktan Willem

  Een valmat is meer dan een veilige landingsplaats. We overlopen tijdens deze sessie diverse mogelijkheden voor alternatief ge-bruik. Samen brainstormen we ook nog even over andere opties. Minimum aan materiaal, maximum aan fun en output.

 8. Van 10:15 tot 11:45

  Jazzdans

  Secundair onderwijs

  Lesgever: Goyens Hilde

  De stijl van jazzdans kenmerkt zich door het mengen van de klas-siekere danspassen en bewegingen met grepen uit tal van andere dansstijlen. Tijdens deze sessie leer je verschillende danspassen te combineren tot een vlotte en eenvoudige choreografie.

 9. Van 10:15 tot 11:45

  Rugscholing

  Kleuter, lager en secundair onderwijs
  Lesgever: Coolkens Rosalie

  Tijdens deze sessie staat de veiligheid van jouw rug centraal. Er zullen strategieën worden aangeleerd om op een rugvriendelijke manier les te geven. Daarnaast worden er stretching, automo-bilisatie en stabilisatie oefeningen zonder en met verschillende materialen (o.a. fitballen, zitkussens, dynabands enz.) aangeleerd die als basis kunnen dienen om sterk in je schoenen te staan. Bent u ook iemand die zorg wil dragen voor jouw rug, maar weet je niet goed hoe? Deze sessie is geschikt voor iedereen die rugklachten wil verminderen of voorkomen.

 10. Van 10:15 tot 11:45

  Dans lager onderwijs

  Lager onderwijs

  Lesgever: De Baere Sjomara

  De les start met een opwarming waar er gewerkt zal worden aan zowel cardio als aan verschillende basistechnieken. Erna zal stapsgewijs een choreografie aangeleerd worden waarbij we ons inleven in de wereld van de kinderen. Voldoende herhaling is voor kinderen een must, dus geen ingewikkelde moves, maar veel fun verzekerd!

 11. Van 10:15 tot 11:45

  Oefenstof Crawl (theorie)

  Secundair onderwijs

  Lesgever: Verbauwen Carine

  Tijdens deze sessie staat crawl centraal. We focussen ons via ver-schillende oefeningen op hoofd- en lichaamspositie, aquatische ademhaling, rotatie en stuwing. Je kan na deze sessie aan de slag met nieuwe oefenstof voor jouw lessen.

 12. Van 10:15 tot 11:45

  Slackline: hoe doen we dit op school?

  Lager en secundair onderwijs

  Lesgever: Slacktivity Slacklines

  Hoe maak je de leerlijn balanceren uitdagend in jouw gymlessen? Slacklinen is een nieuwe vorm van balanceren op een strakge-spannen band. Deze sport vergt concentratie, coördinatie en balans. Een uitdaging voor leerlingen en een verrijking voor de gymles. Tijdens deze sessie maak je kennis met slacklinen en leer je hoe je hier methodisch verantwoord les in kunt geven.

 13. Van 10:15 tot 11:45

  Ondersteunen rollen in de les LO

  Secundair onderwijs

  Lesgever: Haerens Leen en Stefanie Verstraete

  Hoe kan je als leraar ondersteunende rollen zoals feedbackge-ver, maar ook die van coach, scheidsrechter, helper, choreograaf of kapitein op een haalbare en efficiënte manier in jouw lessen integreren? Wat zijn de voordelen, maar ook de valkuilen van het werken met ondersteunende rollen? In deze theoretische sessie reiken we het kader aan om met de ondersteunende rollen aan de slag te gaan. We omschrijven de vaardigheden, kennis en attitudes die leerlingen nodig hebben om de rol uit te voeren, en bespreken tegelijkertijd hoe je de rol kan opbouwen van gemakkelijk naar moeilijk. We lichten de stappen toe die je kan gebruiken om rollen uit te werken binnen je eigen praktijk en we geven ook tips over hoe je de rol kan begeleiden en evalueren.

 14. Van 10:15 tot 11:45

  Bootcamp games

  Secundair onderwijs
  Lesgever: Deloof Matthias

  Verwacht je opnieuw aan een gevarieerde en uitdagende oefenses-sie waarbij we op eigen lichaamsgewicht spelenderwijs aan onze conditie werken! Kant-en klare oefenstof gegoten in een overzich-telijke syllabus waarmee je onmiddellijk aan de slag kan!

 15. Van 10:15 tot 11:45

  Evalueren zonder quoteren: een alternatieve aanpak (1/2)

  Secundair onderwijs
  Lesgevers: Walravens Evert en Verleysen Peter

  Wat doe je als leerkracht wanneer je merkt dat quotering indruist tegen de kernwaarden die jij van belang acht tijdens je lessen lichamelijke opvoeding? Deze visie op evalueren binnen de les li-chamelijke opvoeding zorgt ervoor dat zij hun programma anders samengesteld hebben en op een andere manier evalueren. Tijdens deze 3 uur durende sessie gaan zij dieper in op de visie, werking en de praktijk van evalueren zonder quoteren in het onderwijs waarmee ze anderen willen inspireren.

 16. Van 10:15 tot 11:45

  Sportkompas

  Lager onderwijs

  Tijdens deze praktijksessie doorloop je de 15 fysieke testen van het SportKompas (I DO), kan je de SportKompas I LIKE web toepassing invullen en maak je kennis met het digitaal platform. Er wordt uitgelegd hoe je SportKompas kan organiseren voor je school, hoe je de resultaten kan opvolgen en hoe je er verder mee aan de slag kan in de lessen LO. De sessie wordt gefaciliteerd door Johan Pion van UGent/HAN en begeleiders van de vzw SportaMundi.

 17. Van 12:45 tot 14:15

  Sssssstille gym

  Kleuter, lager en secundair onderwijs
  Ferf Jentink Maaike

  Niet praten en toch communiceren? Communiceren doe je niet alleen met je stem, maar ook met je lijf, met je ogen en met je handen. Deze sessie bestaat uit twee onderdelen: een ontdek-kingstocht in de klas naar andere manieren van communiceren en een spel in de gymzaal waarin, zonder geluid, oplossingen voor allerlei problemen worden gevonden. Samen spelen en leren hoe je op een non verbale manier met elkaar kunt communiceren, dat is de stille gymles!

 18. Van 12:45 tot 14:15

  Crossfit

  Lager en secundair onderwijs

  Lesgever: Coart Ansje

  Crossfit is een mix van functionele bewegingen, krachtoefeningen, gymnastiek, Olympisch gewichtheffen en hardlopen. Het juist le-ren bewegen met plezier is een must tijdens het opgroeien. Na het aanleren van een juist bewegingspatroon voeren we de intensiteit progressief op. Dit maakt dat onze kinderen sneller, sterker, fitter en vaardiger worden.

  Identiek aan 3D stage 2019

 19. Van 12:45 tot 14:15

  Integratie EHBO leerplandoelen (1/2)

  Secundair onderwijs
  Lesgever:Vanassche Werner

  ‘Omdat met een minimum aan opleiding de return on invest-ment zeer groot is wordt geambieerd te bekomen dat de leerling op het einde van zijn opleiding als een verantwoord burger zijn medeburger in nood kan helpen.’ (https://onderwijs.vlaanderen. be/) Ook de nieuwste onderwijsdoelen hechten belang aan EHBO. Gedurende 2 (vervolg)sessies worden zowel eigen EHBO-vaardigheden herhaald als concrete ideeën aangedragen om de EHBO-ET in het onderwijs te realiseren . De inhoudskeuze, een geschikte aanleermethode, oplossingen voor praktische proble-men,... komen aan bod.

 20. Van 12:45 tot 14:15

  Kidstennis

  Lager onderwijs

  Lesgever: Michiels Pieter

  Hoe kan je mini tennis op een leuke en actieve manier in de les bewegingsopvoeding brengen? We gaan aan de slag met een interessante lesopbouw via spelvormen. Via deze spelvormen zal ook automatisch de juiste techniek aangeleerd worden. Fun gegarandeerd!

 21. Van 12:45 tot 14:15

  Jiu-Jitsu spelvormen

  Secundair onderwijs

  Lesgever: Lescur Alain

  Hoe kan je de leerplandoelen rond trekken en duwen speelser maken en het maximum aan leerinhouden aanbieden? Tijdens deze sessie wordt er gewerkt aan alle elementen van KLUSC op een speelse en lerende manier.

 22. Van 12:45 tot 14:15

  Actieve participatie voor kleuters

  Kleuter onderwijs

  Lesgever: Sportwerk Vlaanderen

  De ontwikkeling van kleuters is niet voor elke kleuter op hetzelf-de tempo en zo komt de kalendertijd niet altijd overeen met de ontwikkelings-leeftijd. Afhankelijk van de stimulans die de kleuter krijgt tijdens de gymlessen, kan deze kleuter op bepaalde vlakken verder staan dan andere kinderen. Met verschillende onderwer-pen, materialen en werkvormen proberen we een praktische workshop te voorzien waar actieve participatie aan te raden is.

 23. Van 12:45 tot 14:15

  Fit in de stad

  Secundair onderwijs

  Lesgever: Joktan Willem

  Deze sessie speelt in op de trend ‘outdooreducation’. Je wordt er geïnspireerd om diverse lessen te vertalen naar een minder voor de hand liggende sportlocatie, nl. stads(speel)pleintjes. Tijdens deze sessie doe je zelf heel wat oefeningen omtrent KLUSC en teambuilding, maar daarnaast word je ook gestimuleerd om crea-tief en oplossingsgericht naar locaties te kijken.

  Opgelet: de locatie van deze sessie ligt op 1,3 kilometer van de locatie van de studiedag. 

 24. Van 12:45 tot 14:15

  Basketbal: spelvormen

  Secundair onderwijs

  Lesgever: Dehandschutter Toon

  Spelvormen klinken als muziek in de oren bij de kinderen. Leerlingen willen zoveel mogelijk spelen en niet te vaak stilzit-ten in de lessen. Laat dat ook net onze bedoeling zijn tijdens de spelvormen. Daag je leerlingen uit en maak kennis met verschil-lende spelvormen binnen het basketbal. Theorie die men omzet in praktijk. Let’s go!

 25. Van 12:45 tot 14:15

  Parkour

  Secundair onderwijs

  Lesgever: Coolkens Rosalie

  Deze sessie is gebaseerd op het boek Parkour Primitive. Er zal een content map van parkour worden uitgelegd en vervolgens worden de leerlijnen van parkour gedemonstreerd. In het prak-tijkgedeelte wordt er voornamelijk de focus gelegd op hoe jezelf parkour kan onderwijzen in jouw les LO. Je krijgt een lessenpak-ket aangeboden en de kans om zelf een aantal parkourmoves uit te proberen.

 26. Van 12:45 tot 14:15

  Street Dance

  Secundair onderwijs

  Lesgever: De Baere Sjomara

  De les start met een opwarming waar er gewerkt zal worden aan zowel cardio als aan verschillende technieken van Street dance. Erna zal stapsgewijs een choreografie aangeleerd worden. Goed oefenen en een korte performance voor elkaar. De les eindigt met een korte stretch.

 27. Van 12:45 tot 14:15

  Alternatieve oefeningen schoolslag

  Lager en secundair onderwijs

  Lesgever: Verbauwen Carine

  We stappen af van de globale schoolslag en geven drill-oefeningen per stuwvlak. We focussen ons op schoolslag alternatieve oefenin-gen, drill oefeningen, het aanleren van de arm- en beenbeweging en de coördinatie ervan.

 28. Van 12:45 tot 14:15

  Sprongen in atletiek

  Secundair onderwijs

  Lesgever: Willem Ben

  Verspringen, hoogspringen, hinkstapspringen en polsstokspringen. De vier springnummers binnen atletiek vragen veel technische vaardigheid. Een belangrijke basisvaardigheid is ritme en sprong-kracht. Via een gedifferentieerde oefenreeks laten we de leerlingen kennismaken met sprongen op niveau voor alle leerlingen.

 29. Van 12:45 tot 14:15

  Ondersteunen rollen in de les LO

  Secundair onderwijs

  Lesgever: Haerens Leen en Stefanie Verstraete

  Hoe kan je als leraar ondersteunende rollen zoals feedbackge-ver, maar ook die van coach, scheidsrechter, helper, choreograaf of kapitein op een haalbare en efficiënte manier in jouw lessen integreren? Wat zijn de voordelen, maar ook de valkuilen van het werken met ondersteunende rollen? In deze theoretische sessie reiken we het kader aan om met de ondersteunende rollen aan de slag te gaan. We omschrijven de vaardigheden, kennis en attitudes die leerlingen nodig hebben om de rol uit te voeren, en bespreken tegelijkertijd hoe je de rol kan opbouwen van gemakkelijk naar moeilijk. We lichten de stappen toe die je kan gebruiken om rollen uit te werken binnen je eigen praktijk en we geven ook tips over hoe je de rol kan begeleiden en evalueren.

 30. Van 12:45 tot 14:15

  Bootcamp Games

  Secundair onderwijs
  Lesgever: Deloof Matthias

  Verwacht je opnieuw aan een gevarieerde en uitdagende oefenses-sie waarbij we op eigen lichaamsgewicht spelenderwijs aan onze conditie werken! Kant-en klare oefenstof gegoten in een overzich-telijke syllabus waarmee je onmiddellijk aan de slag kan!

 31. Van 12:45 tot 14:15

  Evalueren zonder quoteren: een alternatieve aanpak (2/2)

  Secundair onderwijs
  Lesgevers: Walravens Evert en Verleysen Peter

  Wat doe je als leerkracht wanneer je merkt dat quotering indruist tegen de kernwaarden die jij van belang acht tijdens je lessen lichamelijke opvoeding? Deze visie op evalueren binnen de les li-chamelijke opvoeding zorgt ervoor dat zij hun programma anders samengesteld hebben en op een andere manier evalueren. Tijdens deze 3 uur durende sessie gaan zij dieper in op de visie, werking en de praktijk van evalueren zonder quoteren in het onderwijs waarmee ze anderen willen inspireren.

 32. Van 14:30 tot 16:00

  Crossfit

  Lager en secundair onderwijs

  Lesgever: Coart Ansje

  Crossfit is een mix van functionele bewegingen, krachtoefenin-gen, gymnastiek, Olympisch gewichtheffen en hardlopen. Het juist leren bewegen met plezier is een must tijdens het opgroeien. Na het aanleren van een juist bewegingspatroon voeren we de intensiteit progressief op. Dit maakt dat onze kinderen sneller, sterker, fitter en vaardiger worden.

  Identiek aan de 3D Stage 2019

 33. Van 14:30 tot 16:00

  Hockey2school

  Secundair onderwijs

  Vlaamse Hockey liga

  Met Hockey2School willen we de hockeysport naar ALLE kinde-ren brengen op een kindvriendelijke manier en met aangepaste materialen en oefenstof. Hiervoor is hockeymateriaal ontwikkeld dat duurzaam gebruikt kan worden op verschillende ondergron-den zodat iedere school en leerkracht hiermee aan de slag kan. Deelnemers aan de bijscholing krijgen een syllabus op maat met daarin algemene info maar ook voorbeeldlessen van verschillende moeilijkheidsgraden, en een aangepast reglement toepasbaar in schoolcontext. Op deze manier krijgt de leerkracht alle informatie aangereikt om zijn lessen voor te bereiden en aan te passen aan het niveau van de kinderen zodat de lessen zeer uitdagend zijn, maar niet té moeilijk.

 34. Van 14:30 tot 16:00

  Integratie EHBO leerplandoelen (2/2)

  Secundair onderwijs
  Lesgever: Vanassche Werner

  ‘Omdat met een minimum aan opleiding de return on invest-ment zeer groot is wordt geambieerd te bekomen dat de leerling op het einde van zijn opleiding als een verantwoord burger zijn medeburger in nood kan helpen.’ (https://onderwijs.vlaanderen. be/) Ook de nieuwste onderwijsdoelen hechten belang aan EHBO. Gedurende 2 (vervolg)sessies worden zowel eigen EHBO-vaardigheden herhaald als concrete ideeën aangedragen om de EHBO-ET in het onderwijs te realiseren . De inhoudskeuze, een geschikte aanleermethode, oplossingen voor praktische proble-men,... komen aan bod.

 35. Van 14:30 tot 16:00

  Zelfverdediging

  Secundair onderwijs

  Lesgever: Lescur Alain

  Hoe kan je zelfverdediging op school aanbieden en leerlingen op een speelse manier duidelijk maken hoe ze zich kunnen verweren in het dagelijkse leven? We leren verschillende technieken stap voor stap.

 36. Van 14:30 tot 16:00

  Rugby: Van niet-contact naar licht contact

  Secundair onderwijs

  Lesgever: Rondou Mathias

  Via spelvormen komen we snel tot een wedstrijd Tag rugby of rugby zonder contact. Hierbij hebben we aandacht voor de fysieke verschillen tussen je leerlingen en trachten we iedereen zoveel mogelijk te betrekken. Nadien implementeren we een aantal lichte contacten zoals de scrum, line-out en tackel. Sowieso een unieke beleving voor elke leerling voor een (in Vlaanderen) onbe-kende sport die internationaal veel uitstraling geniet en die zich heel goed leent in een schoolomgeving.

 37. Van 14:30 tot 16:00

  Balspelen: Speel je vrij!

  Secundair onderwijs

  Lesgever: Dehandschutter Toon

  Speel je vrij! plaatst essentiële tactische principes op de voorgrond die eigen zijn aan volgende spelcategorieën: de doelspelen, de terugslagspelen, tik- en afwerpspelen en de slagbalspelen. Het boek wil een creatieve voorzet geven aan leerkrachten om tijdens het spelonderwijs binnen de bewegingsdoelen bewuster te kiezen voor het leren van breed inzetbare tactische principes met het oog op transfer naar de sportspelen toe.

 38. Van 14:30 tot 16:00

  Volksdans

  Lager en secundair onderwijs

  Lesgever: Sportwerk Vlaanderen

  Tijdens deze sessie leren we verschillende volksdansen aan die over de hele wereld gedanst worden. We kennen allemaal t ‘smidje van Laïs, maar welke dansen zijn er nog?

 39. Van 14:30 tot 16:00

  Snow to school

  Lager onderwijs

  Lesgever: Bogaerts Childeric

  Snowboarden in een sportzaal? Dat kan! kinderen van 6-10 jaar leren dankzij een uniek pakket verschillende vaardigheden rond snowboarden. Evenwicht, glijden, springen, oog-hand coördina-tie,... De koffer heeft al het nodige materiaal om vier standen op te bouwen waarmee je tot 25 kinderen kan uitdagen. Hierbij komt een inspiratiebundel waar je in vier lessen de FUNdamentals van het snowboarden kan aanleren.

 40. Van 14:30 tot 16:00

  Basisvaardigheden zwemmen

  Kleuter en lager onderwijs

  Lesgever: Verbauwen Carine

  Hoe gaan we stapsgewijs van een verticale naar een horizontale positie. Waarom is de aquatische ademhaling zo moeilijk? Hoe en waarom moeten we herbeginnen met basisvaardigheden in het diepere gedeelte?

 41. Van 14:30 tot 16:00

  Korfbal

  Secundair onderwijs

  Lesgever: Van Hellemont Hans

  Korfbal@school is een project waarbij we scholen warm willen maken voor korfbal en de mogelijkheden binnen het onderwijs. Er altijd gemengd gespeeld, wat dit een ideale sport maakt voor het onderwijs. Twee doelenpalen en een bal, meer heb je niet nodig. Hierbij horen ook aangepaste oefen- en wedstrijdvormen voor alle graden.

 42. Van 14:30 tot 16:00

  Alternatieve oefeningen voor werpnummers

  Secundair onderwijs

  Lesgever: Willem Ben

  Het onder de knie krijgen van de verschillende werpnummers is vaak een hele opdracht voor leerlingen. Werpen bestaat uit veel meer dan het werptuig weg te werpen. Via een alternatieve oefe-ningenreeks bereiden we de leerlingen voor op het echte werpen door ze kennis te laten maken met de basisbewegingen.

 43. Van 14:30 tot 16:00

  Een bewegingsbeleid op school

  Kleuter, lager en secundair onderwijs
  Lesgever: Vandenberghe Annelies

  De organisatie van bewegingsactiviteiten tijdens de middag, een bewegingsvriendelijke speelplaats, een les over de bewegingsdrie-hoek, bewegend leren, actieve speeltijd, verplaatsingen en uitstap-pen te voet of met de fiets … het zijn één voor één waardevolle voorbeelden die een plaats kunnen krijgen in het bewegingsbeleid van jouw school. Maar wat is dat eigenlijk, een bewegingsbeleid op school? En op welke manier betrek je leerlingen, personeel en ouders?

 44. Van 14:30 tot 16:00

  Hoe aan de slag gaan rond minder sedentair gedrag in het (kleuter)onderwijs?

  Kleuter onderwijs
  Lesgever: Demeester Femke

  Voor deze sessie kan je beter even gaan staan. Lang stilzitten ofwel sedentair gedrag is namelijk schadelijker voor je gezondheid dan gedacht, ook voor kleuters, kinderen en jongeren. Maar de dag van vandaag nodigt onze samenleving voortdurend uit tot veel en lang stilzitten thuis, tijdens de vrije tijd, op school, en tijdens verplaatsingen.
  Tijdens deze sessie zullen we ‘stilstaan’ bij: wat is sedentair gedrag, wat doet het met de gezondheid van onze kinderen en hoe beïn-vloedt onze schoolomgeving het aantal uren zitten. Daarnaast reiken we enkele concrete handvatten aan om aan de slag te gaan op jouw school.

 45. Van 14:30 tot 16:00

  Turn IT on?

  Secundair onderwijs

  Lesgevers: Devil Robin en Thijs Bart

  Vind jij turnen fantastisch en wil je in het turnen grenzen verleg-gen? In dit boek werken de auteurs via bewegingsfamilies een logi-sche turnopbouw uit met focus op sprongen. De auteurs hechten veel belang aan een speelse, gevarieerde én veilige aanpak van de spel- en oefenvormen. Ze kijken over de muur van de turnzaal en gaan ook freerunnen.

Inschrijven

Sorry, de inschrijvingsperiode is voorbij.

Prijzen

Dit is de prijs die je betaalt voor de studiedag. Leden hebben een goedkoper tarief dan niet-leden, ook kan je kiezen voor de optie lid worden en tegelijk deelnemen. 

Jouw lidmaatschap dekt je wereldwijd 24/24u voor lichamelijke ongevallen. Ook ontvang je het driemaandelijks tijdschrift en kan je deelnemen aan alle BVLO-nascholingen aan kortingstarief.

Opgelet! Indien uw factuur moet gericht zijn aan een gemeentebestuur of school dient u dit vooraf op te geven! Indien wij de factuur moeten hermaken, wordt er een extra kost van 10 euro aangerekend!! 

Deel met anderen

In de agenda

 1. !Geannuleerd! 3D stage 2020

  19 August

  Noteer deze datum alvast in jouw agenda!

  Net als vorig jaar organiseert BVLO weer een 3D-stage. Maar door corona zal onze 3D stage dit jaar een andere invulling krijgen. We organiseren een tweedagse met verschillende programma's waaruit je kan kiezen. Dit wil zeggen dat je per dag in een bubbel zal zitten, zo proberen wij ook ons steentje bij te dragen om de verspreiding van het virus te beperken.


  Kom je bijscholen in verschillende sportdisciplines onder leiding van vakspecialisten en stoom je klaar voor een nieuw school- of sportjaar met een pak vernieuwend lesmateriaal!
  Ontmoet collega’s in een toffe sfeer, kom opnieuw in vorm en doe nieuwe ideeën op. 

Toon alle meetings

Nieuws

Mag een redder zuurstof toedienen bij een verdrinking?

TDZwembaden2015_jvdm (81) (Mobile).pngjuli 2020 De coronacrisis en alle maatregelen die werden aangekondigd door onze overheid maken deze vraag plots weer brandend actueel. Lees verder

Europese enquête Lichamelijke opvoeding

juli 2020 Wij hebben jullie hulp nodig!
De Europese associatie voor leerkrachten LO vraagt jullie input voor een enquête rond Covid-19. De vragenlijst is opgesteld in het Engels en vraagt slechts 5 minuutjes van jullie tijd. Wens je deze in te vullen, maar heb je hulp nodig? Dan staan wij paraat! Lees verder
Sluiten