Opstart LO in tijden van Corona

FAQ: LO in tijden van corona

De opstart van de scholen gaat van start op 15 mei. Vele leerkrachten moeten echter zoeken naar oplossingen in deze uitdagende tijden. De leerkracht LO is een creatieve professional die zeker nu een kwaliteitsvolle invulling kan geven aan de beweegmomenten die zo belangrijk zijn voor de (mentale) gezondheid van de kinderen.

Alle informatie over de richtlijnen die van kracht zijn in het onderwijs kan je terugvinden op de website van het departement onderwijs! 

Hieronder kan je de FAQ's en enkele adviezen van BVLO terugvinden, hierin wordt rekening gehouden met de richtlijnen van de veiligheidsraad en het beleidsdomein onderwijs. Ook zijn deze afgetoetst bij verschillende hogescholen en universiteiten.

Deze vragen worden beantwoord voor zowel basis als secundair onderwijs. Ten allen tijde moet men rekening houden met de drie basisregels + 1extra voor het secundair onderwijs:

 • Contactbubbels bewaren: maak groepjes van 10 leerlingen tot maximum 14 leerlingen, zorg ervoor dat zij zo weinig mogelijk in contact komen met anderen.
 • Afstand bewaren (social distancing)
 • Handhygiëne
 • Alle leerkrachten dragen een mondmasker . Ook alle leerlingen in het secundair doen dit. 

Hieronder hebben wij een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen in volgende thema’s:

 • Algemene vragen (1-4)
 • Rechten en plichten (5-8)
 • Kleedkamergebruik (9-13)
 • Binnen/buiten lesgeven (14-15)
 • Hygiëne maatregelen (16-20)
 • Inhouden les LO (21-24)
 • Overige vragen (25-28)

Algemene vragen

1. Mag ik lichamelijke opvoeding geven op school?

Ja, lichamelijke opvoeding kan en mag terug op school gegeven worden, mits de nodige aanpassingen. Hou er rekening mee dat hoe groter de inspanning is, hoe sterker de ademhaling is en hoe meer afstand je dus moet behouden. Bied daarom enkel activiteiten aan die maximum een matig intensieve inspanning vragen.

 • Geef zo vaak mogelijk buiten les
 • Zorg voor voldoende afstand tussen de leerlingen
 • Geef geen materiaal door, iedereen heeft zijn eigen racket, stick, touw of bal…
 • Geef aangepaste oefenstof! Vb geen basketbal 3*3, maar individuele vaardigheden in parcours.

2. Welke leerlingen komen terug naar school?

 • Alle kleuters kunnen vanaf 2 juni voltijds herstarten, zonder social distancing en met de klasgroep als contactbubbel.
 • Alle leerlingen lager onderwijs kunnen vanaf 5 juni voltijds herstarten, zonder social distancing en met de klasgroep als contactbubbel.
 • Alle leerlingen van het 2de en 4de jaar secundair kunnen vanaf 2 juni 2 volle of 4 halve dagen per week les krijgen op school met social distancing, contactbubbels van 14 leerlingen en mondmaskers.
 • Alle leerlingen van het 1ste, 3de en 5de jaar secundair worden minstens 1 dag uitgenodigd op school om het schooljaar samen af te ronden. Hetzelfde geldt voor leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs.
 • Het buitengewoon onderwijs kan in de mate van het mogelijke verder heropstarten naargelang de noden. Zij houden bij hun keuzes rekening met eventuele beperkingen op vlak van leerlingenvervoer.

Meer info kan je hier terugvinden.

3. Welke oefenstof geef ik aan de leerlingen die niet naar school mogen komen?

Alle overige leerjaren blijven dus thuis en krijgen nog steeds preteaching. Motiveer je leerlingen dagelijks voldoende te bewegen, op het internet circuleren tal van voorbeelden zoals (strava)challenges, beat the teacher, en andere spelvormen die de leerlingen zelf thuis kunnen ondernemen.

4. Wie moet een mondmasker dragen?

Mondmaskers voor personeel in alle onderwijsniveaus en leerlingen vanaf het secundair onderwijs zijn verplicht. Leerlingen in het basisonderwijs moeten geen mondmasker dragen.

Rechten en plichten

Zieke leerkrachten en leerkrachten in quarantaine blijven thuis. Ze bezorgen vanaf 20 mei weer een ziekteattest aan hun werkgever, net zoals dat vóór de schorsing van de lessen het geval was.

5. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik gezond ben?

Gezonde personeelsleden blijven aan het werk. Personen die behoren tot de risicogroep kunnen thuis blijven of een andere opdracht krijgen.

Wie behoort tot de risicogroep? De aangepaste lijst van risicogroepen voor volwassen is nog niet beschikbaar. Meer info volgt. 

6. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik of mijn naasten tot de risicogroep behoren?

 • Als je je zorgen maakt omdat je behoort tot een risicogroep, kun je een beroep doen op code D046 (heirkracht). Je meldt dat aan de werkgever. Die kan een attest vragen van een arts ter bevestiging vóór de gevraagde code toe te kennen. Je kunt in dat geval van thuis werken.
 • De GEES geeft aan dat samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, geen obstakel vormt voor aanwezigheid op school. Behalve als de behandelende arts van de risicopatiënt dat anders beoordeelt.

7. Ik ben zwanger, maar voel mij prima. Mag ik les geven?

Je mag les geven op school mits je toestemming hebt van een behandelende arts. Indien je geen toestemming krijgt, kan je van thuis uit werken. 

8. Ik ben werkzaam op meerdere scholen, wat nu?

Indien je werkzaam bent op 2 of meerdere scholen, beperk je jouw werkzaamheden tot 1 school. De school gaat daarover met de directies van de andere scholen in overleg om te bepalen op welke school je fysiek aanwezig zal zijn. Je kan de andere school nog steeds digitaal ondersteunen.

Kleedkamergebruik

9.     Mag ik de kleedkamer gebruiken?

Ja, maar enkel indien je de 1,5meter afstand tussen de zitplaatsen kan garanderen. Kijk dus vooraf of het mogelijk is om de plaatsen zo te markeren dat de leerlingen anderhalve meter uit elkaar zitten.

Is dit niet mogelijk, kijk dan of het klaslokaal geen optie biedt om zich om te kleden.

10. Mogen kinderen zich gewoon omkleden?

Ja, maar enkel met de kinderen uit de eigen bubbel. Hou dus rekening indien je te weinig plaats hebt om alle leeringen uit de bubbel te spreiden in de kleedkamer, om de groep nogmaals op te splitsen om zich om te kleden.

11. Hoe zet ik dit om in de praktijk?

 • Maak wachtplaatsen zodanig dat de leerlingen op een gepaste afstand kunnen wachten.
 • Markeer de plaatsen in de kleedkamer die de leerlingen mogen gebruiken.
 • De eerste leerling loopt door naar de achterste plaats, zodanig dat de laatste leerling niet de volledige kleedkamer door moet.
 • Iedereen wacht om de kleedkamer te verlaten, tot dat iedereen omgekleed is.
 • Daarna verlaat de leerling die het dichtst bij de deur staat eerst de kleedkamer en neemt terug plaats op de wachtplaats.

12. Ik krijg op school slechts een half uurtje om de kinderen te laten bewegen, moet ik hen dan laten omkleden?

Dit hangt af van de intentie van de les, wil je de leerlingen laag intensief laten bewegen dan kan je opteren om dit in de gewone kledij te doen. Beweegtussendoortjes zijn ook een mooi alternatief om staan en zitten te doorbreken, en daarvoor is sportkledij niet essentieel.

13. Mogen de leerlingen douchen?

Neen, het is niet mogelijk om de douches op school te gebruiken. Geef daarom ook maximaal matig intensieve opdrachten!

Binnen/buiten

14. Mag ik LO in de turnzaal/sporthal geven of moet dit buiten?

De lessen LO worden bij voorkeur tot het einde van het jaar buiten gegeven. Indien er een grasterrein of ander terrein op het schoolterrein ligt, kan je eventueel uitwijken. Enkel indien deze opties niet voor handen zijn, kan je op een aangepaste manier binnen les geven.  Je mag eventueel ook activiteiten buiten de school organiseren, bv in het park.

Hou wel rekening met:

 • Geschikte buitenlocaties
 • Weersomstandigheden

15. Wat als de school mij verplicht om de vooropgestelde binnenaccommodatie te gebruiken?

Virologen en het beleidsdomein onderwijs en vorming hebben het advies gegeven om de lessen LO zo veel mogelijk buiten te organiseren. Er zou minder kans op besmetting zijn op deze manier.

Ga in overleg met jouw directie en haal aan waarom jij liever buiten les geeft.

Hygiëne maatregelen

16. Hoe vaak moet ik mijn leerlingen de handen laten wassen?

Het is aangeraden dat de leerlingen zowel voor als na de les de handen en polsen grondig wassen.

17. Hoe vaak moet ik mijn materiaal ontsmetten?

Indien je les geeft met materialen, reinig de contactpunten van de materialen dan na iedere les. Laat leerlingen geen materiaal doorgeven. Bijvoorbeeld bij het gebruik van een hockeystick, reinig je het handvat. De ballen dien je niet te reinigen, want hiervoor maak je de afspraak dat deze alleen met de stick wordt aangeraakt.

Als leraar gebruik je de volledige dag alleen jouw materiaal (raak geen materiaal van leerlingen aan) en dien je dit enkel op het einde van de dag te ontsmetten. Al kan het natuurlijk geen kwaad, om dit meerdere keren te doen.

Reinigen kan je doen met zeep en water. Desinfecteren is enkel nodig bij vermoeden van infecties. Met bleekwater/ethanol (gebruik de correcte verhoudingen!) 

18. Geldt de 1,5 meter afstand richtlijn binnen het onderwijs?

Ja, deze richtlijn is ook geldig binnen het onderwijs. Probeer daarom ook zo veel mogelijk aandacht te besteden aan deze regel, ook al is dit een grote uitdaging! Creëer binnen de les LO wachtstations en looprichtingen om zoveel mogelijk contact te vermijden.

19. Mag ik mijn leerlingen fysiek ondersteunen?

Neen, pas je lessen zodanig aan dat je de leerlingen niet dient te ondersteunen. Het is duidelijk dat een les gymnastiek niet haalbaar is binnen het onderwijs, schakel daarom over naar alternatieve technische oefeningen die de leerling zelfstandig kan uitvoeren en waar jij als leerkracht tips en feedback kan op geven. Neem gerust ook eens een kijkje op de webpagina's van de federaties, zij geven ook sportgebonden advies!

20. Een van mijn leerlingen is gekwetst, mag ik hem/haar nu niet verzorgen?

Jawel, social distancing staat voorop tenzij je natuurlijk niet anders kan. Indien een leerling gekwetst is en verzorging nodig heeft, mag/moet je deze als leerkracht bieden. Daarom is het belangrijk om de EHBO-kit grondig te checken voor de heropstart. Zorg voor mondmaskers (eventueel een faceshield) en handschoenen, gebruik deze dan ook altijd!

Het is ook aan te raden om ofwel wegwerpapier te voorzien in de EHBO kamer ofwel handdoeken waarop de leerlingen kunnen zitten. Was ook voor en na de behandeling de handen.

Inhouden les LO

21. Welke leerplandoelen mag ik nog geven?

Het is zeer moeilijk om mee te geven wat wel en niet mag, gezond verstand gaat boven alles. Wel kunnen we meegeven dat wij het afraden om contactsporten en teamsporten dit jaar nog te geven. Kijk in welke mate je kan schuiven met de leerdoelen en overleg dit met jouw vakgroep. Leg de focus voornamelijk op persoonsgebonden doelstellingen en individuele vaardigheden.

22. Mag ik nog teamsporten geven?

BVLO raadt af om nog teamsporten te geven, wel kan je focussen op individuele vaardigheden binnen deze sporten. Zorg voor voldoende materiaal zodanig dat leerlingen geen bal of ander materiaal moeten doorgeven. Je kan bijvoorbeeld focussen op een lay-up in basketbal ipv 3-3 spelsituaties.

23. Welke sporten zouden we wel kunnen geven?

Zorg ervoor dat leerlingen ook tijdens deze dagen voldoende bewegen. Ropeskipping, ritmische vormgeving (dans, bodydrum, etc), individuele vaardigheden, lopen, wandelen, skaten en fietsen zijn goede voorbeelden van sporten die je nog steeds buiten kan geven. KVLO maakte in Nederland een overzicht met de leerdoelen, neem gerust eens een kijkje indachtig zijnde dat daar wel andere maatregelen van kracht zijn.

24. Ik mag geen LO geven op school, wat nu?

Jammer, maar helaas zal dit in sommige scholen de realiteit zijn. Zorg als leerkracht LO er voor dat er voldoende aandacht is om langdurig zitten te onderbreken. Help de vakleerkracht eventueel met bewegend leren te geven, op die manier blijven de kinderen toch ook actief bezig. Ook bewegingstussendoortjes kunnen langdurig zitten of staan doorbreken. Sta de vakleerkracht hierin bij en motiveer hen ook om dit toe te passen!

Blijf daarnaast ook je leerlingen motiveren om buiten de schooluren voldoende te bewegen. Zo zijn er al heel veel enthousiaste leerkrachten LO die hun voorbeelden online hebben geplaatst op youtube of klaspagina’s, wij deelden ook alvast enkele voorbeelden op onze website. Deel bijvoorbeeld wekelijks een challenge of opdracht die de leerlingen moeten uitvoeren en delen met de klas.

Naast de belangrijkste maatregel 'blijf in je kot', stond voldoende beweging met stip op plaats 2! Ook nu de light lockdown in zijn exitfase zit, moet er nog steeds voldoende tijd zijn om te bewegen.

Overige vragen

25. Onze sportdag of tweedaagse staat nog op het programma, wat nu?

Helaas mogen deze activiteiten niet meer doorgaan. Gebruik deze dagen om de leertijd te maximaliseren, organiseer bijvoorbeeld je sportdag online. In ons magazine van juni, zal je alvast kunnen lezen hoe een school dit deed!

26. Mijn school geeft voorrang aan de algemene vakken. Is LO dan niet belangrijk?

Natuurlijk wel, bewegen en sporten is zeer belangrijk! De leerdoelen van LO zijn even belangrijk als deze van de andere algemene vakken. Bewegen heeft juist een positieve invloed op de leerprestaties en het concentratievermogen van kinderen. Ook hebben de kinderen behoefte aan sociale contacten en groepscohesie, want vele kinderen zaten misschien alleen thuis en zijn net blij om vriendjes terug te zien. Het welzijn van de kinderen is een zeer belangrijk aspect om mee te nemen in deze uitzonderlijke periode.

Ga dan ook in gesprek met collega's en directie om toch voldoende beweegkansen aan te bieden eventueel via afstandsleren, bewegend leren of beweegtussendoortjes! 

27. Mogen stagiaires nog naar school komen?

Ga in overleg met de directie, maar wat ons betreft kan een stagiaire zeker terug aan de slag. Zij kunnen juist helpen om de leerkrachten deels te ontlasten, maar ook om ervaringen op te doen in deze uitzonderlijke situatie. Door stagiaires in te zetten kan je het leerrendement verhogen.

Zorg er wel voor dat er niet te veel volwassenen in dezelfde ruimte zijn aangezien zij 8m² per persoon nodig hebben!

28. Hoe organiseren we de speeltijd best?

 • Voorzie alternerende speeltijden en/of zorg dat de contactbubbels voldoende gescheiden zijn en voorzie voldoende toezicht.
 • Max. aantal leerlingen op speelplaats op basis van minimumoppervlakte van 4m² per leerling.
 • Probeer spellen met fysiek contact te vermijden om social distancing zo goed mogelijk te respecteren.
 • Voorzie eventueel een verplicht beweegmoment indien LO geen plaats krijgt op de lesdagen. Denk daarbij aan een schooldans of aerobic momentje met aangeduide plaatsen.
 • Scherm eventueel gedeeltes af waar het moeilijk is om social distancing te handhaven (bijvoorbeeld voetbalzones)

Mocht je nog vragen hebben en je op deze pagina niet direct een antwoord vinden, neem dan contact met ons op!

Contacteer BVLO

Wij updaten deze pagina zo snel mogelijk bij nieuwe veranderingen en richtlijnen van de veiligheidsraad.

Sluiten