Opstart LO in tijden van Corona

FAQ: LO in tijden van corona

De opstart van de scholen begint op dinsdag 01 september. Vele leerkrachten moeten echter zoeken naar nieuwe oplossingen voor de lessen lichamelijke opvoeding in deze uitdagende tijden. De leerkracht LO is een creatieve professional die zeker nu een kwaliteitsvolle invulling kan geven aan de beweegmomenten die zo belangrijk zijn voor de (mentale) gezondheid van de kinderen.

Alle informatie over de richtlijnen die van kracht zijn in het onderwijs kan je terugvinden op de website van het departement onderwijs! 

Hieronder kan je de FAQ's en enkele adviezen van BVLO terugvinden, hierin wordt rekening gehouden met de richtlijnen van de veiligheidsraad en het beleidsdomein onderwijs. Ook zijn deze afgetoetst bij verschillende hogescholen en universiteiten.

Deze vragen worden beantwoord voor zowel basis als secundair onderwijs. Ten allen tijde moet men rekening houden met de drie basisregels + 1extra voor het secundair onderwijs:

 • Afstand bewaren (social distancing)
 • Handhygiëne
 • Alle leerkrachten dragen een mondmasker. Ook alle leerlingen in het secundair doen dit behalve tijdens de les LO. 

Hieronder hebben wij een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen in volgende thema’s:

 • Algemene vragen (1-4)
 • Rechten en plichten (5-8)
 • Kleedkamergebruik (9-12)
 • Binnen/buiten lesgeven (13-14)
 • Hygiëne maatregelen (15-20)
 • Inhouden les LO (21-24)
 • Overige vragen (25-28)

Algemene vragen

1. Mag ik lichamelijke opvoeding geven op school?

Ja, lichamelijke opvoeding kan en mag terug op school gegeven worden, mits de nodige aanpassingen. Hou er rekening mee dat hoe groter de inspanning is, hoe sterker de ademhaling is en hoe meer afstand je dus moet behouden. 

 • Geef zo vaak mogelijk buiten les
 • Zorg voor voldoende afstand tussen de leerlingen indien mogelijk
 • Geef aangepaste oefenstof! 

2. Welke leerlingen komen terug naar school?

Deze informatie hangt af van in welke kleurencode van de pandemie we ons bevinden. Voor het basis onderwijs kunnen alle leerlingen 5 dagen naar school. Voor het secundair onderwijs gelden er andere regels.

Meer info voor het basis onderwijs kan je hier terugvinden.

Meer info voor het secundair onderwijs kan je hier terugvinden.

3. Welke oefenstof geef ik aan de leerlingen die niet naar school mogen komen?

Motiveer je leerlingen dagelijks voldoende te bewegen, op het internet circuleren tal van voorbeelden zoals (strava)challenges, beat the teacher, en andere spelvormen die de leerlingen zelf thuis kunnen ondernemen.

4. Wie moet een mondmasker dragen?

Iedereen draagt een mondmasker wanneer je met collega's of externen in contact komt en de afstand niet gegarandeerd kan worden. Voor LO wordt er een uitzondering gemaakt, mondmaskers moeten niet gedragen worden tijdens het sporten. Of je een mondmasker moet dragen in het zwembad hangt af van de regels die er lokaal gelden. Advies BVLO: probeer ook in het zwembad wanneer je de afstand niet kan garanderen een mondmasker te dragen. 

 • Kleuteronderwijs: Personeel moet geen mondmasker dragen wanneer ze in contact komen met kleuters, ongeacht de afstand.
 • Lager onderwijs: Personeel moet geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in de klas, op voorwaarde dat er voldoende afstand is tussen de leraar en de leerlingen.
 • Personeel en leerlingen dragen verplicht een mondmasker, ook als ze voldoende afstand houden.

Rechten en plichten

Zieke leerkrachten en leerkrachten in quarantaine blijven thuis. Ze bezorgen weer een ziekteattest aan hun werkgever, net zoals dat vóór de schorsing van de lessen het geval was.

5. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik gezond ben?

Gezonde personeelsleden blijven aan het werk. Personen die behoren tot de risicogroep kunnen thuis blijven of een andere opdracht krijgen.

Wie behoort tot de risicogroep? De aangepaste lijst van risicogroepen kan je hier raadplegen.

6. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik of mijn naasten tot de risicogroep behoren?

Samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, vormt geen obstakel voor aanwezigheid op school. Behalve als de behandelende arts van de risicopatiënt anders oordeelt. Als de behandelende arts oordeelt dat het personeelslid niet aanwezig kan zijn op school, bekijkt de school samen met het personeelslid of die van thuis uit kan werken:

 • Als het personeelslid thuis kan werken, kan de school een attest vragen aan de behandelende arts
 • Als het personeelslid niet thuis kan werken, doe je beroep op heirkracht (code D046) en kan het personeelslid worden vervangen. Ook hier kan je een attest vragen aan de behandelende arts.

7. Ik ben zwanger, maar voel mij prima. Mag ik les geven?

Je mag les geven op school mits je toestemming hebt van een behandelende arts. Indien je geen toestemming krijgt, kan je van thuis uit werken. 

8. Ik ben werkzaam op meerdere niveau's en scholen, wat nu?

In het basisonderwijs is er vastgesteld dat kinderen niet de motor van de epidemie zijn en wanneer ze ziek worden, dit eerder is doorgegeven door volwassenen en niet door kinderen. De kans dat een leerkracht L.O. via kinderen in het lager onderwijs een besmetting oploopt is dus eerder klein.

In het lager onderwijs kunnen kinderen uit verschillende contactbubbels onderling wel contact hebben. In het secundair onderwijs is er geen wetenschappelijk onderzoek dat toelaat om de contactbubbels te mixen. De contactbubbels worden daar ook uit elkaar gehouden. Wanneer de leerlingen zich op verschillende campussen bevinden, zijn ze ook gescheiden.

Daarom is er in de fase oranje en rood voorgesteld dat er eerst wordt bekeken of er een regeling kan worden getroffen tussen de scholen waardoor leerkrachten zoveel als mogelijk op één campus kunnen blijven. Indien je werkzaam bent op 2 of meerdere scholen, beperk je jouw werkzaamheden tot 1 school. De school gaat daarover met de directies van de andere scholen in overleg om te bepalen op welke school je fysiek aanwezig zal zijn. Je kan de andere school nog steeds digitaal ondersteunen.

Indien dat echter niet haalbaar is dan moeten de voorzorgsmaatregelen zoveel als mogelijk voorkomen dat mensen besmettingen oplopen/doorgeven. Het handen wassen/ontsmetten voor en na contact met een bubbel van leerlingen en het ontsmetten van materiaal kan hier nog extra bescherming bieden.

Kleedkamergebruik

9. Mag ik de kleedkamer gebruiken?

Ja, in het basisonderwijs kan je gebruik maken van de kleedkamers zonder afstand te houden. In het secundair onderwijs hou je best voldoende afstand tussen de zitplaatsen. Kijk dus vooraf of het mogelijk is om de plaatsen zo te markeren dat de leerlingen anderhalve meter uit elkaar zitten.

In het secundair onderwijs kan er eventueel nagegaan worden of het mogelijk is om bij het binnenkomen de handen te ontsmetten en mondmaskers aan te houden tijdens het omkleden. Er kan ook ontsmettingsspray voorzien worden om de ruimte te ontsmetten na elke bubbel, waardoor een mogelijk contact met besmette druppeltjes wordt verkleind.

Kleedkamers moeten volgens de protocollen telkens gereinigd kunnen worden wanneer er niemand in de kleedkamers aanwezig is. En mogelijks meermaals per dag wanneer ze door verschillende groepen worden gebruikt.

10. Mogen kinderen zich gewoon omkleden?

Ja, maar enkel met de kinderen uit de eigen bubbel. Hou dus rekening indien je te weinig plaats hebt om alle leeringen uit de bubbel te spreiden in de kleedkamer, om de groep nogmaals op te splitsen om zich om te kleden.

11. Hoe zet ik dit om in de praktijk (secundair)?

 • Maak wachtplaatsen zodanig dat de leerlingen op een gepaste afstand kunnen wachten.
 • Markeer de plaatsen in de kleedkamer die de leerlingen mogen gebruiken.
 • De eerste leerling loopt door naar de achterste plaats, zodanig dat de laatste leerling niet de volledige kleedkamer door moet.
 • Iedereen wacht om de kleedkamer te verlaten, tot dat iedereen omgekleed is.
 • Daarna verlaat de leerling die het dichtst bij de deur staat eerst de kleedkamer en neemt terug plaats op de wachtplaats.

12. Mogen de leerlingen douchen?

Ja, maar het is aan te raden om telkens één douche tussen te laten. Op die manier kan je afstand garanderen tussen de leerlingen onderling.

Binnen/buiten

13. Mag ik LO in de turnzaal/sporthal geven of moet dit buiten?

De lessen LO worden bij voorkeur buiten gegeven. Ga je toch binnen sporten, zorg voor voldoende ventilatie! 

Hou wel rekening met:

 • Geschikte buitenlocaties
 • Weersomstandigheden

14. Wat als de school mij verplicht om de vooropgestelde binnenaccommodatie te gebruiken?

Virologen en het beleidsdomein onderwijs en vorming hebben het advies gegeven om de lessen LO zo veel mogelijk buiten te organiseren. Er zou minder kans op besmetting zijn op deze manier. Indien er geen directe verluchting of ventilatie mogelijk is binnenin de sportzaal, is het zelfs niet toegestaan om binnen les te geven.

Ga in overleg met jouw directie en haal aan waarom jij liever buiten les geeft.

Hygiëne maatregelen

15. Hoe vaak moet ik mijn leerlingen de handen laten wassen?

Het is aangeraden dat de leerlingen zowel voor als na de les de handen en polsen grondig wassen.

16. Hoe vaak moet ik mijn materiaal ontsmetten?

Indien je les geeft met materialen, reinig de contactpunten van de materialen dan na iedere les. Laat leerlingen geen materiaal doorgeven. Bijvoorbeeld bij het gebruik van een hockeystick, reinig je het handvat. De ballen dien je niet te reinigen, want hiervoor maak je de afspraak dat deze alleen met de stick wordt aangeraakt.

Als leraar gebruik je de volledige dag alleen jouw materiaal (raak geen materiaal van leerlingen aan) en dien je dit enkel op het einde van de dag te ontsmetten. Al kan het natuurlijk geen kwaad, om dit meerdere keren te doen.

Reinigen kan je doen met zeep en water. Desinfecteren is enkel nodig bij vermoeden van infecties. Met bleekwater/ethanol (gebruik de correcte verhoudingen!) 

17. Geldt de 1,5 meter afstand richtlijn binnen het onderwijs?

Ja en nee, in het basis onderwijs is deze regel niet van toepassing tussen de leerlingen onderling, maar probeer deze wel na te leven tussen de collega's en externen. In het secundair probeer je zo veel mogelijk de afstand te garanderen al is dit tijdens een LO les niet altijd mogelijk. Probeer daarom ook zo veel mogelijk aandacht te besteden aan deze regel, ook al is dit een grote uitdaging! Creëer binnen de les LO wachtstations en looprichtingen om zoveel mogelijk contact te vermijden.

18. Mogen bubbels uit verschillende klassen achtereenvolgens de turnzaal gebruiken? 

Daar waar in het lager onderwijs bubbels wel mogen gemixt worden, mag dat in het secundair niet. Het is daar in ieder geval van belang dat de afstand tussen de leerlingen uit de verschillende bubbels wordt behouden, ook in het naar de lessen L.O. toe gaan. In de sportclubs wordt er geadviseerd om een periode tussen verschillende groepen in te lassen. De vraag is of dit haalbaar is in scholen. Er wordt best met de preventieadviseur bekeken hoe dit kan worden opgelost.

19. Mag een grote sportzaal die we in twee helften onderverdelen, gelijktijdig door twee verschillende klassen gebruikt worden? 

Kinderen uit het lager en secundair onderwijs worden in principe niet in één zaal ondergebracht. In het lager onderwijs is het wel mogelijk om groepen in een grote zaal onder te brengen, mits er kan gezorgd worden voor voldoende ventilatie/verluchting. In het secundair onderwijs wordt dat afgeraden en als men het toch doet: altijd de afstand tussen de bubbels bewaren. Hierbij wordt er rekening gehouden met de richtlijnen dat het in een sportzaal om maximum 50 leerlingen mag gaan. 

20. Mag ik mijn leerlingen fysiek ondersteunen bij een oefening of verzorgen bij een blessure?

Ja, dit mag. De veiligheid van de leerlingen garanderen is ook van voldoende belang. Het is wel aanbevolen om de handen goed te reinigen/te wassen, al zeker tussen de verschillende bubbels in.

Indien een leerling gekwetst is en verzorging nodig heeft, mag/moet je deze als leerkracht bieden. Daarom is het belangrijk om de EHBO-kit grondig te checken voor de heropstart. Zorg voor mondmaskers (eventueel een faceshield) en handschoenen, gebruik deze dan ook altijd.

Het is ook aan te raden om ofwel wegwerpapier te voorzien in de EHBO kamer ofwel handdoeken waarop de leerlingen kunnen zitten. Was ook voor en na de behandeling de handen.

Inhouden les LO

21. Welke leerplandoelen mag ik nog geven?

Het is zeer moeilijk om mee te geven wat wel en niet mag, gezond verstand gaat boven alles. Kijk in welke mate je kan schuiven met de leerdoelen en overleg dit met jouw vakgroep. Leg de focus voornamelijk op persoonsgebonden doelstellingen en individuele vaardigheden.

22. Mag ik teamsporten geven?

Ja, sinds de start van het nieuwe schooljaar kan dit opnieuw. Leerlingen mogen materiaal doorgeven, maar probeer wel creatief om te gaan met het gebruik van ruimte. Ga zeker ook eens kijken in geval van twijfel of je geen specifieke richtlijnen kan terugvinden bij de sportfederatie.

23. Welke sporten zouden we wel kunnen geven?

In principe kan je opnieuw alle sporten geven, mits af en toe enige aanpassing. Hou daarbij wel de focus op de leerplandoelen en de eindtermen. Als leerkracht ben je verantwoordelijk dat deze gehaald worden al dan niet op een alternatieve manier. 

24. Ik mag geen LO geven op school, wat nu?

Jammer, de regels zijn zo aangepast dat alles opnieuw kan doorgaan. Neem zeker even contact met ons op indien je geen LO zou mogen geven op school!

Zorg als leerkracht LO er voor dat er voldoende aandacht is om langdurig zitten te onderbreken. Help de vakleerkracht eventueel met bewegend leren te geven, op die manier blijven de kinderen toch ook actief bezig. Ook bewegingstussendoortjes kunnen langdurig zitten of staan doorbreken. Sta de vakleerkracht hierin bij en motiveer hen ook om dit toe te passen!

Overige vragen

25. Mogen we onze sportdag nog organiseren?

In het basisonderwijs kunnen in de kleurencode geel extra-murosactiviteiten wel doorgaan. In oranje kan juist de zwemles nog doorgaan en in rood worden alle activiteiten opgeschort.

In het secundair onderwijs mogen praktijklessen (zwemlessen of praktijklessen in kader van een opleiding LO) nog plaats vinden in de kleurencode geel en oranje. Advies van BVLO is wel om geen tweedaagse te organiseren. 

26. Mijn school geeft voorrang aan andere algemene vakken. Is LO dan niet belangrijk?

Natuurlijk wel, bewegen en sporten is zeer belangrijk! De leerdoelen van LO zijn even belangrijk als deze van de andere algemene vakken. Bewegen heeft juist een positieve invloed op de leerprestaties en het concentratievermogen van kinderen. Ook hebben de kinderen behoefte aan sociale contacten en groepscohesie, want vele kinderen zaten misschien alleen thuis en zijn net blij om vriendjes terug te zien. Het welzijn van de kinderen is een zeer belangrijk aspect om mee te nemen in deze uitzonderlijke periode.

Ga dan ook in gesprek met collega's en directie om toch voldoende beweegkansen aan te bieden eventueel via afstandsleren, bewegend leren of beweegtussendoortjes! 

27. Mogen stagiaires nog naar school komen?

Ga in overleg met de directie, maar wat ons betreft kan een stagiaire zeker terug aan de slag. Zij kunnen juist helpen om de leerkrachten deels te ontlasten, maar ook om ervaringen op te doen in deze uitzonderlijke situatie. Door stagiaires in te zetten kan je het leerrendement verhogen.

Zorg er wel voor dat er niet te veel volwassenen in dezelfde ruimte zijn aangezien zij 8m² per persoon nodig hebben!

28. Hoe organiseren we de speeltijd best?

Leerlingen mogen gebruik maken van speeltuigen en speelgoed in openlucht, op voorwaarde dat ze voor en na het spelen de handen wassen. De toestellen hoeven na gebruik niet gereinigd te worden.

Basisonderwijs

In de kleurencode geel kan zowel de lunchpauze als de speeltijd normaal doorgaan. Bij kleurencode oranje en rood worden maaltijden best per klasbubbel genuttigd. In de rode kleurencode zijn warme maaltijden niet meer mogelijk! 

Secundair onderwijs

Leerlingen houden zoveel mogelijk afstand op de speelplaats. Indien dit mogelijk is hoeven zij het mondmasker niet te dragen. In de kleurencode oranje en rood voorzie je alternerende speeltijden of zorg je ervoor dat de bubbels voldoende gescheiden worden.

Mocht je nog vragen hebben en je op deze pagina niet direct een antwoord vinden, neem dan contact met ons op!

Contacteer BVLO

Wij updaten deze pagina zo snel mogelijk bij nieuwe veranderingen en richtlijnen van de veiligheidsraad.

Sluiten