Adviezen

De Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw heeft een adviescomité. De leden van dit BVLO-adviescomité buigen zich over actuele thema's in de wereld van het LO-onderwijs en de sport. Het adviescomité formuleert adviezen en reageert ook op actuele beleidskwesties.

In deze rubriek vind je onder meer de adviezen die werden geformuleerd, maar ook brieven aan ministers en links naar de actuele politiek. 

Contacteer het BVLO-Adviescomité via e-mail: info@bvlo.be

Vermeld in de onderwerpregel t.a.v. het BVLO-Adviescomité aub.

Standpunten en adviezen

Sluiten