Projectoproep Bewegen en Sporten in de Publieke Ruimte 2019

Om zoveel mogelijk mensen tot sporten aan te zetten, streven de minister van Sport en Sport Vlaanderen ernaar om publieke ruimte zo sport- en beweegvriendelijk mogelijk in te richten. Onze Minister van Sport, doet daarom een oproep naar concepten en ideeën die daaraan bijdragen en maakt daarvoor 950.000 euro vrij. Ondernemers, onderzoekers, lokale besturen, ... iedereen kan een project indienen.

We mikken daarbij op alle Vlamingen, maar een concept of idee mag gerust focussen op één of meerdere groepen van Vlamingen die men wil bereiken: vb. senioren, drukbezette werkende ouders, kinderen, mensen uit kansengroepen,… Het is belangrijk dat de projecten schaalbaar zijn naar heel Vlaanderen. Projecten kunnen voor 50% van hun totale kostprijs gesubsidieerd worden, met een maximum van 100.000 euro. Een beoordelingscommissie met o.a. experten uit de sportsector, uit de bedrijfswereld en uit de innovatiesector, zal alle ingediende projecten bekijken en een ranking aan de minister van Sport bezorgen. De minister beslist half mei 2019 welke projecten geselecteerd worden.

Voor deze projectoproep is er een budget van 950.000 euro ter beschikking.

Timing: 

De deadline voor het indienen van de papieren versie van de subsidieaanvraag is 29 maart 2019 om 12u

Aanvraagformulier:

Het sjabloon voor het aanvraagformulier wordt voorzien door Sport Vlaanderen en dient volledig te worden ingevuld en ondertekend. Er kunnen geen alternatieve formulieren aanvaard worden.

Een geldig dossier bevat de volgende documenten: 1. een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier volgens de instructies die worden meegegeven in het aanvraagformulier; 2. alle in het aanvraagformulier opgevraagde bijlagen.

Voor een aanvraagformulier druk hier.

Lees meer 

Labels
Subsidies

« Terug

Sluiten