Programma van Winterstage 2021

Winterstage 2021

Programma van Winterstage 2021

Dag 1, donderdag 16 december
8:30 - 9:30 Onthaal
9:30 - 11:00 Actionbound: elektronisch navigeren en oriënteren
  Body Education Tools
  Speedgate: een sport uitgevonden door artificiële intelligentie (herhaling sessie editie 2019)
  Initiatie bokszak workout: een laagdrempelige kennismaking met boksen
  Bewegen kan je meten
  De Spelles: laat iedereen met plezier bewegen
  MOEV sessie: Bewegen, de ganse dag door? Ook tijdens de les, in de gang, op de speelplaats, buiten… zet je klas in beweging.
  Ik neem niet deel
11:15 - 12:45 Creatieve opwarmingen 5.0 (nieuwe sessie!)
  Van leerkrachtgestuurd naar leerlinggestuurd werken in de dansles
  Stokvechten
  Functionele screening binnen LO: een shift van prestatie-evaluatie naar bewegingsevaluatie? Deel 1 (herhaling editie 2019)
  Speedgate: een sport uitgevonden door artificiële intelligentie. (herhaling sessie editie 2019)
  Initiatie bokszak workout: een laagdrempelige kennismaking met boksen.
  De Spelles: laat iedereen met plezier bewegen
  MOEV sessie: Bewegen, de ganse dag door? Ook tijdens de les, in de gang, op de speelplaats, buiten… zet je klas in beweging.
  Ik neem niet deel
12:45 - 14:00 Lunchpauze en inspiratiemarkt
14:00 - 15:30 Functionele screening binnen LO: een shift van prestatie-evaluatie naar bewegingsevaluatie? Deel 2
  MAKEY MAKEY Active Games: maak je eigen computer fitness game
  Ritmiek zonder dans
  Vital Schools praktijkvoorbeelden
  De Spelles: laat iedereen met plezier bewegen
  Padel en Padbol
  MOEV sessie: De ‘Speelplaats met Toekomst’, Een bewegingsvriendelijke speelplaats, een ‘buiten’kans om te spelen, te bewegen en te leren.
  Ik neem niet deel
Dag 2, vrijdag 17 december
8:30 - 9:30 Onthaal
9:30 - 11:00 Poweryoga
  The Bootcamp Games: the story continuous! (Nieuwe sessie)
  Urban/Hip Hop
  Roundnet
  Tennis@school
  Teach2Volley in het lager onderwijs: creatieve en dynamische lessen volleybal
  MOEV sessie: Bewegen, de ganse dag door? Ook tijdens de les, in de gang, op de speelplaats, buiten… zet je klas in beweging.
  Ik neem niet deel
11:15 - 12:45 Teach2Volley in het secundair onderwijs: creatieve en dynamische lessen volleybal
  The Bootcamp Games: the story continuous! (Nieuwe sessie)
  Swing
  Gezelschapsspelen in beweging (nieuwe sessie)
  Roundnet
  Hockey
  MOEV sessie: De ‘Speelplaats met Toekomst’, Een bewegingsvriendelijke speelplaats, een ‘buiten’kans om te spelen, te bewegen en te leren.
  Ik neem niet deel
12:45 - 14:00 Lunchpauze en inspiratiemarkt
14:00 - 15:30 Pickleball
  Boksen
  Solo Latino
  Hockey
  SportsCube Active Gaming
  MOEV sessie: Bewegen, de ganse dag door? Ook tijdens de les, in de gang, op de speelplaats, buiten… zet je klas in beweging.
  Ik neem niet deel
 1. Van 9:30 tot 11:00

  Actionbound: elektronisch navigeren en oriënteren

  Lesgever: Joktan Willem (docent sport en bewegen Howest Brugge)

  Lager en secundair onderwijs  

  Tijdens deze sessie leer je via een laagdrempelig platform digitale zoektochten maken die jouw leerlingen met hun smartphone kunnen wandelen / lopen / fietsen. Je leert een tocht creëren waarin leerlingen – al dan niet in willekeurige volgorde - leren navigeren, leuke opdrachten doen met hun camera en bepaalde quizvragen oplossen.

  Website: https://en.actionbound.com/

 2. Van 9:30 tot 11:00

  Body Education Tools

  Lesgevers: Wende Spinneweyn en Laurens Wets (docenten sport en bewegen/LO. Onderzoeksgroep Body education toolbox)

  Secundair onderwijs (vakken LO – biologie - anatomie -fysiologie)

  In deze sessie nemen we je mee in een project waarin we op zoek zijn gegaan hoe lessen over het menselijk lichaam aan de hand van digitale toepassingen interactiever kunnen gemaakt worden: BET of Body Education Toolbox

  Je krijgt een overzicht van bestaande apps die leerlingen op hun smartphone in de klas en thuis kunnen gebruiken, en gaat er ook concreet mee aan de slag.

  Daarnaast worden ook VR, AR en andere toepassingen voorgesteld en kan je zelf ervaren hoe je met VR een menselijk lichaam in 3D exploreert.

  Deze workshop wil je beter aan de slag laten gaan met deze innovatieve tools om je lessen nog aantrekkelijker te maken.

 3. Van 9:30 tot 11:00

  Speedgate: een sport uitgevonden door artificiële intelligentie (herhaling sessie editie 2019)

  Lesgever:  Mathieu Loosvelt (docent lerarenopleiding Howest Brugge)

  lager en secundair onderwijs

  Speedgate bestaat uit twee teams van zes spelers op een speelveld met drie doelzones en evenveel cirkels. Er worden drie periodes van zeven minuten gespeeld. Spelers moeten een rugbybal naar elkaar gooien of trappen. In de centrale zone tussen twee palen mag niemand komen. Voor- en achteraan mag er een verdediger in de cirkel staan die de bal mag tegenhouden.

 4. Van 9:30 tot 11:00

  Initiatie bokszak workout: een laagdrempelige kennismaking met boksen

  Lesgever: Ellen Baar (bachelor LO – lesgever en zaakvoerster Pure Senses Brugge)

  Lager en secundair onderwijs

  Een workout waarbij boksen en zweten centraal staat. We starten met een warm-up bestaande uit buikspieren, schaduwboksen, spelletjes en co. Gaan over in techniek training en combinaties met elkaar/ de bokszak. Leraren gaan naar huis met boeiende oefenvormen om toe te passen in de school.

 5. Van 9:30 tot 11:00

  Bewegen kan je meten

  Lesgever: Elise van der Stichelen (vzw Sportamundi)

  Lager en secundair onderwijs

  Met SportaMundi hebben we een manier gevonden om de beweegvaardigheden van leerlingen op een wetenschappelijke manier in kaart te brengen, bij te sturen en op te volgen. Aan de hand van boeiende beweegvaardigheidstestjes wordt de beginsituatie van elke leerling opgesteld. O.b.v. het resultaat van de testjes kan elke leerling met aangepaste oefenstof evolueren op zijn/haar eigen niveau. Met een overzichtelijke kleurencode kan je in één oogopslag zien hoe de vaardigheden van de leerlingen zich verhouden. Een praktische kennismaking en doe-sessie met dit digitaal platform.

  Website: https://about.sportamundi.com/nl/bewegen-kan-je-meten

 6. Van 9:30 tot 11:00

  De Spelles: laat iedereen met plezier bewegen

  Lesgever: Matthijs Jansen (leraar LO, oprichter De spelles)

  Lager en secundair onderwijs

  Mathijs Jansen is gebeten door spelvormen die je kan omvormen tot bewegingsspellen. Het verhaal van zijn spellen maakt hij heel inzichtelijk in de video’s die hij van zijn spellen maakt. Daarom deelt Matthijs dan ook met veel plezier zijn spellen op social media. Er volgen nu ruim 100.000 mensen één van zijn sociale media-kanalen. Op deze manier spelen duizenden kinderen, maar ook volwassenen van verschillende doelgroepen zijn spellen. Daar is hij persoonlijk erg trots op!

  Het verhaal achter De Spelles wekt de nieuwsgierigheid op van steeds meer leerkrachten en trainers in heel Nederland en België. Tijden deze workshop krijgen ze niet alleen uitleg hoe en onder welke voorwaarden Matthijs zijn spellen ontwikkelt, maar ook de praktische invulling hiervan krijgt een grote plek.

  Website: www.despelles.nl

 7. Van 9:30 tot 11:00

  MOEV sessie: Bewegen, de ganse dag door? Ook tijdens de les, in de gang, op de speelplaats, buiten… zet je klas in beweging.

  Lesgevers: Delphine Ghesquière (medewerker MOEV), Gert Muylle (HOWEST, projectleider Vital Schools)

  Lager onderwijs: voor klasleraren, leraren LO en beleidsmedewerkers

  Als leerkracht investeren in een dynamische leeromgeving,  betekent dat je op zoek gaat naar manieren om zoveel mogelijk beweging te integreren tijdens je lessen of het lang stilzitten te onderbreken. Wat kan je als leraar doen binnen de klascontext?  Hoe kan je een bewegingsvriendelijke klasomgeving creëren? Wat kan de rol van de leraar LO hierin zijn? Tijdens deze interactieve workshop helpen MOEV en Vital Schools je op weg om ‘bewegingsvriendelijk lesgeven in je dagelijkse klaspraktijk te brengen. Voor nog meer praktijkvoorbeelden rond actief leren verwijzen we graag naar de praktijksessie Vital Schools.

  Website: www.moev.be en www.vitalschools.be.

 8. Van 11:15 tot 12:45

  Creatieve opwarmingen 5.0 (nieuwe sessie!)

  Lesgever: Ruth Byl (leerkracht LO)

  Lager en secundair onderwijs

  Je lichaam opwarmen aan het begin van de sportles is noodzakelijk. Dit kan op een heel leuke, aangename, originele manier via oefenvormen, spelvormen, samenwerkingsopdrachten, denk-en doespelen,... Je brein opwarmen is immers minstens zo belangrijk bij aanvang van de les. Niet weinig staan er lachende gezichtjes na de creatieve opwarming te trappelen om het vervolg van de les aan te vatten.

 9. Van 11:15 tot 12:45

  Van leerkrachtgestuurd naar leerlinggestuurd werken in de dansles

  Lesgever:  Annelies Van Oost (docent Sport en Bewegen/lerarenopleiding Howest Brugge)

  Secundair onderwijs

  Voel je je als leerkracht wat onzeker over je danstalent? Wil je graag van een leerkrachtgestuurde naar leerlinggestuurde manier van werken gaan tijdens je dansles, zonder zelf een bejegend danser te zijn én tegelijk toch te kunnen differentiëren? Dan is deze workshop iets voor jou. Na deze workshop heb je een kant en klare les die je kan inzetten in het secundair onderwijs.

 10. Van 11:15 tot 12:45

  Stokvechten

  Lesgevers: Joktan Willem (docent sport en bewegen Howest Brugge)

  Lager en secundair onderwijs

  Je leert een aantal basistechnieken van het zwaardvechten, maar de focus ligt op de opbouw van een choreografie die gebruikt kan worden in lager en secundair onderwijs. Je maakt gebruik van de smartphone om juiste camerahoeken te zoeken en een leuke video te maken.

 11. Van 11:15 tot 12:45

  Functionele screening binnen LO: een shift van prestatie-evaluatie naar bewegingsevaluatie? Deel 1 (herhaling editie 2019)

  lesgever: Ruben Cherlet (docent sport en bewegen Howest Brugge)

  Lager en secundair onderwijs

  Het optimaliseren van de fysieke fitheid bij jongeren en bij uitbreiding alle leeftijdsgroepen is en wordt een belangrijke uitdaging voor onze maatschappij. De manier hoe de fitheid van leerlingen binnen de context van de lessen LO in kaart wordt gebracht is tot op heden erg kwantitatief en prestatiegericht van aard. Het accent ligt hierbij meestal op het krachtig, snel, soepel, coördinatief en met het nodige uithoudingsvermogen kunnen uitvoeren van een sportprestatie.

  Het onderzoeken of de biomechanische 'bewegingskwaliteit' van een persoon optimaal is, kent al langer zijn ingang in fitnesscentra, de personal trainerswereld en kinepraktijken. Binnen het onderwijs is er echter nog een groot groeipotentieel voor deze benadering. In deze workshop wordt een poging gedaan om al dan niet spelenderwijs door middel van selectieve oefeningen rond houdings- en bewegingshygiëne te werken.

  Deze leiden namelijk tot een optimaler gebruik van de myofasciale structuren in het lichaam en een evenwichtigere belasting van gewrichten, met een lager blessurerisico en finaal prestatie-effectievere lichaamsbewegingen tot gevolg.

 12. Van 11:15 tot 12:45

  Speedgate: een sport uitgevonden door artificiële intelligentie. (herhaling sessie editie 2019)

  Lesgever: Mathieu Loosvelt (docent lerarenopleiding Howest Brugge)

  lager en secundair onderwijs

  Speedgate bestaat uit twee teams van zes spelers op een speelveld met drie doelzones en evenveel cirkels. Er worden drie periodes van zeven minuten gespeeld. Spelers moeten een rugbybal naar elkaar gooien of trappen. In de centrale zone tussen twee palen mag niemand komen. Voor- en achteraan mag er een verdediger in de cirkel staan die de bal mag tegenhouden.

 13. Van 11:15 tot 12:45

  Initiatie bokszak workout: een laagdrempelige kennismaking met boksen.

  Lesgever: Ellen Baar (bachelor LO – lesgever en zaakvoerster Pure Senses Brugge)

  Lager en secundair onderwijs

  Een workout waarbij boksen en zweten centraal staat. We starten met een warm-up bestaande uit buikspieren, schaduwboksen, spelletjes en co. Gaan over in techniek training en combinaties met elkaar/ de bokszak. Leraren gaan naar huis met boeiende oefenvormen om toe te passen in de school.

 14. Van 11:15 tot 12:45

  De Spelles: laat iedereen met plezier bewegen

  Lesgever: Matthijs Jansen (leraar LO, oprichter De spelles)

  Lager en secundair onderwijs

  Mathijs Jansen is gebeten door spelvormen die je kan omvormen tot bewegingsspellen. Het verhaal van zijn spellen maakt hij heel inzichtelijk in de video’s die hij van zijn spellen maakt. Daarom deelt Matthijs dan ook met veel plezier zijn spellen op social media. Er volgen nu ruim 100.000 mensen één van zijn sociale media-kanalen. Op deze manier spelen duizenden kinderen, maar ook volwassenen van verschillende doelgroepen zijn spellen. Daar is hij persoonlijk erg trots op!

  Het verhaal achter De Spelles wekt de nieuwsgierigheid op van steeds meer leerkrachten en trainers in heel Nederland en België. Tijden deze workshop krijgen ze niet alleen uitleg hoe en onder welke voorwaarden Matthijs zijn spellen ontwikkelt, maar ook de praktische invulling hiervan krijgt een grote plek.

  Website: www.despelles.nl.

 15. Van 11:15 tot 12:45

  MOEV sessie: Bewegen, de ganse dag door? Ook tijdens de les, in de gang, op de speelplaats, buiten… zet je klas in beweging.

  Lesgevers: Leen Van Looy (MOEV), Dave Brunet (HOWEST, projectmedewerker Vital Schools)

  Secundair onderwijs : voor klasleraren, leraren LO en beleidsmedewerkers

  Als leerkracht investeren in een dynamische leeromgeving,  betekent dat je op zoek gaat naar manieren om zoveel mogelijk beweging te integreren tijdens je lessen of het lang stilzitten te onderbreken. Wat kan je als leraar doen binnen de klascontext?  Hoe kan je een bewegingsvriendelijke klasomgeving creëren?  Wat kan de rol van de leraar LO hierin zijn?

  Tijdens de interactieve workshop helpen MOEV en Vital Schools je op weg en krijg je een kijk op het belang van voldoende beweging en minder zitten en de voordelen ervan. We focussen op kleine, haalbare interventies die je als leraar kan ondernemen. 

  Website: www.moev.be en www.vitalschools.be.

 16. Van 14:00 tot 15:30

  Functionele screening binnen LO: een shift van prestatie-evaluatie naar bewegingsevaluatie? Deel 2

  Lesgever: Ruben Cherlet (docent sport en bewegen Howest Brugge)

  Lager en secundair onderwijs

  Daar waar de workshop ‘Functionele screening binnen LO: een shift van prestatie-evaluatie naar bewegingsevaluatie? Deel 1’ stil staat bij het werken rond houdings- en bewegingshygiëne binnen het bestaande stramien van een LO-les, gaat deze workshop dieper in op het gerichter en analytischer screenen van beweegpatronenen bij de leerlingen, op basis van bestaande screeningstools. Vanuit een assessment worden vervolgens remediërende oefeningen afgeleid met het oog op veiligheid en bewegingskwaliteit. Dit laat toe om te differentiëren tussen leerlingen en hen een individueel oefenschema te laten doorlopen in plaats van te werken vanuit een generalistisch lesplan.

 17. Van 14:00 tot 15:30

  MAKEY MAKEY Active Games: maak je eigen computer fitness game

  Lesgever: Joktan Willem (docent sport en bewegen Howest Brugge)

  Lager en secundair onderwijs

  Je maakt kennis met een zeer laagdrempelige vorm van exergaming, nl. MAKEY MAKEY active games. Je leert met een goedkoop MakeyMakey bordje, een laptop, elektrische kabels en wat knutselmateriaal leuke en actieve games maken. We gebruiken bestaande arcade games en vertalen ze van een fijnmotorisch spel naar een echte exergame waarbij de grote motoriek gebruikt wordt. Verbrand calorieën tijdens het game en game je fit!

 18. Van 14:00 tot 15:30

  Ritmiek zonder dans

  Lesgever: Ruth Byl (leerkracht LO)

  Lager en secundair onderwijs

  Er worden oefenvormen aangereikt om ritmes aan te houden in spelvorm, in duo’s of in groep. Niet weinig komt er samenwerking aan te pas, alsook een deeltje in competitie. Er wordt gewerkt met en zonder muziek, vaak aansluitend bij de leefwereld van de kids. Alle aangeboden werkvormen werden veelvuldig uitgetest en goedgekeurd door de leerlingen.

 19. Van 14:00 tot 15:30

  Vital Schools praktijkvoorbeelden

  Lesgever: Gert Muylle (docent lerarenopleiding Howest Brugge – projectleider Vital Schools)

  Lager en secundair onderwijs

  Vital Schools begeleidde heel wat leraren en scholen om beweegvriendelijk lesgeven te ontwikkelen in hun lessen. In deze sessie komen heel wat praktijkvoorbeelden aan bod waarbij leerlingen op een actieve manier tot leren komen. Zo krijgen deelnemers inzicht hoe je zo’n praktijkvoorbeeld zelf kan ontwikkelen en hoe leraren LO collega’s kunnen begeleiden in beweegvriendelijk lesgeven.

 20. Van 14:00 tot 15:30

  De Spelles: laat iedereen met plezier bewegen

  Lesgever: Matthijs Jansen (leraar LO, oprichter De spelles)

  Lager en secundair onderwijs

  Mathijs Jansen is gebeten door spelvormen die je kan omvormen tot bewegingsspellen. Het verhaal van zijn spellen maakt hij heel inzichtelijk in de video’s die hij van zijn spellen maakt. Daarom deelt Matthijs dan ook met veel plezier zijn spellen op social media. Er volgen nu ruim 100.000 mensen één van zijn sociale media-kanalen. Op deze manier spelen duizenden kinderen, maar ook volwassenen van verschillende doelgroepen zijn spellen. Daar is hij persoonlijk erg trots op!

  Het verhaal achter De Spelles wekt de nieuwsgierigheid op van steeds meer leerkrachten en trainers in heel Nederland en België. Tijden deze workshop krijgen ze niet alleen uitleg hoe en onder welke voorwaarden Matthijs zijn spellen ontwikkelt, maar ook de praktische invulling hiervan krijgt een grote plek.

  Website: www.despelles.nl

 21. Van 14:00 tot 15:30

  Padel en Padbol

  Lesgever: Mathieu Loosvelt (docent lerarenopleiding Howest Brugge)

  Lager en secundair onderwijs

  Maak kennis met oefenstof op maat voor jouw leerlingen. Je ontdekt een mix aan oefeningen en spelvormen die je kan integreren in een padelsessie met jouw leerlingen. Daarnaast ontdek je ook padbol met een link naar padel en tennis-voetbal

 22. Van 14:00 tot 15:30

  MOEV sessie: De ‘Speelplaats met Toekomst’, Een bewegingsvriendelijke speelplaats, een ‘buiten’kans om te spelen, te bewegen en te leren.

  Lesgever: Yannick Van Ovenberghe (medewerker MOEV)

  Lager en secundair onderwijs: voor klasleraren, leraren LO en beleidsmedewerkers

  In deze workshop wordt er stilgestaan bij de speelplaats als speelomgeving. De speel’tijd’ om te bewegen in een informele context.

  Maar de speelplaats is ook een leeromgeving.  De speelplaats wordt de ‘buiten’ klasruimte die mogelijkheden biedt tot leren, ontdekken, samen bewegen, ontwikkelen van sociale vaardigheden, contact met natuur, leren omgaan met risico’s tijdens spel.  Hoe pak je dit aan?  Aan de hand van inspirerende voorbeelden en het delen van tips en tricks maken we dit concreet.  

  Website: www.moev.be

 23. Van 9:30 tot 11:00

  Poweryoga

  Lesgever: Joke Verkeyn (Yoga voor sporters)

  Secundair onderwijs

  In deze sessie overlopen en doorleven we samen een aantal korte yogaseries (die beschikbaar worden gesteld), die je zelf kan integreren in een les. Yoga voor lopers, yoga voor voetballers,... yoga en buikspieren, leren ademen... Want yoga is een heel waardevolle aanvulling voor je lichaam, yoga helpt je om je spieren te versterken en je flexibiliteit te verhogen. Yoga leert je je kalmte te bewaren. Als Lionel Messi, Andy Murray, Maria Sharapova, Myles Turners aan yoga doen, waarom jullie dan nog niet? Kom alle voordelen van yoga ontdekken in deze sessie! Er is geen betere start van je dag denkbaar...

 24. Van 9:30 tot 11:00

  The Bootcamp Games: the story continuous! (Nieuwe sessie)

  Lesgever: Matthias Deloof (leraar LO, coach Bootcamp en Streetworkout)

  Lager en secundair onderwijs

  Matthias staat reeds voor de 5de keer op onze winterstage. In deze nieuwe sessie doe je opnieuw heel wat inspiratie op om op een leuke interactieve wijze leerlingen uit te dagen tijdens diverse en gevarieerde spelvormen om het lichaam zoveel mogelijk te versterken! Een geslaagd huwelijk tussen inspanning en spelgeest! Alle oefenstof en gebruikte media zijn vrij voor handen.

 25. Van 9:30 tot 11:00

  Urban/Hip Hop

  Lesgevers: Dick Mathijs en Silke Delrue (docenten dans KTA Brugge – vzw Pliejee)

  Secundair onderwijs

  Basic steps die gemakkelijk aan te leren zijn en kant en klaar in dans- of ritmieklessen kunnen gebruikt worden. Toegankelijk voor elk niveau.

 26. Van 9:30 tot 11:00

  Roundnet

  Lesgevers: Hans Minten (lector lichamelijke opvoeding aan de lerarenopleiding van Hogeschool UCLL, campus Diepenbeek), Stefan Delen (lector lichamelijke opvoeding aan de lerarenopleiding van Hogeschool UCLL, campus Diepenbeek)

  Secundair onderwijs en 3de graad Lager onderwijs

  Roundnet (beter gekend als Spikeball) is een spectaculair balspel met een atypisch, verrassend en dynamisch spelverloop. Dit wervelend kaatsspel heeft hetzelfde spelidee als tchoukball en bevat eigenschappen van volleybal en tennis waarbij beide teams zich 360° rond het horizontale net mogen verplaatsen. Er zijn letterlijk geen grenzen aan het speelveld én de ondergrond. Je kan het overal spelen! Alternatieve opstellingen en aangepaste speelregels zorgen voor betrokkenheid bij en waardering voor het spel. Via een progressieve opbouw en coaching worden deelnemers er toe aangezet om tactisch goede keuzes te maken. Deelnemers met een verschillend spelniveau kunnen, dankzij de verschillende levels, van elkaar leren én met elkaar in competitie gaan. Leerdoelen kunnen geconcretiseerd worden aan de hand van de speluitdagingen die eigen zijn aan de terugslagspelen. Rubrics met specifieke succescriteria kunnen een houvast bieden om spelsituaties te beoordelen.

 27. Van 9:30 tot 11:00

  Tennis@school

  Lesver: Mathieu Loosvelt (docent lerarenopleiding Howest Brugge)

  Lager en secundair onderwijs

  Maak kennis met tennis op maat van leerlingen uit het basisonderwijs, met uitbreiding naar secundair onderwijs. Tijdens deze sessie ontdek je heel wat laagdrempelige oefenstof die makkelijk te organiseren valt in grote groepen. Heb je als leerkracht nog nooit zelf een racket vast gehad? Geen probleem, we helpen je graag op weg met handige tips en tools om tennis voor grotere groepen leerlingen te introduceren!.

  Website: https://www.tennisvlaanderen.be/tennis-at-school

 28. Van 9:30 tot 11:00

  Teach2Volley in het lager onderwijs: creatieve en dynamische lessen volleybal

  Lesgever: Ann Vanwittenbergh (Trainer A Volley Vlaanderen)

  Lager onderwijs

  Ben jij ook benieuwd hoe je je leerlingen op een leuke en dynamische manier kennis kan laten maken met volleybal? Hoe je van balgewenning naar de eerste volleybalstapjes kan gaan? Dat kan met Teach2Volley! Teach2Volley is dé nieuwe houvast voor schoolvolleybal. Een lessenpakket vol dynamische oefeningen, uitdaging en succesbeleving zullen de LO lessen volleybal nieuw leven inblazen. Tijdens deze sessie stellen we het gratis Teach2Volley pakket voor en tonen we hoe je hier makkelijk mee aan de slag kan gaan.

 29. Van 9:30 tot 11:00

  MOEV sessie: Bewegen, de ganse dag door? Ook tijdens de les, in de gang, op de speelplaats, buiten… zet je klas in beweging.

  Lesgevers: Leen Van Looy (MOEV), Dave Brunet (HOWEST, projectmedewerker Vital Schools)

  Secundair onderwijs: voor klasleraren, leraren LO en beleidsmedewerkers

  Als leerkracht investeren in een dynamische leeromgeving,  betekent dat je op zoek gaat naar manieren om zoveel mogelijk beweging te integreren tijdens je lessen of het lang stilzitten te onderbreken. Wat kan je als leraar doen binnen de klascontext?  Hoe kan je een bewegingsvriendelijke klasomgeving creëren?  Wat kan de rol van de leraar LO hierin zijn?

  Tijdens de interactieve workshop helpen MOEV en Vital Schools je op weg en krijg je een kijk op het belang van voldoende beweging en minder zitten en de voordelen ervan. We focussen op kleine, haalbare interventies die je als leraar kan ondernemen. 

  Website: www.moev.be en www.vitalschools.be.

 30. Van 11:15 tot 12:45

  Teach2Volley in het secundair onderwijs: creatieve en dynamische lessen volleybal

  Lesgever: Ann Vanwittenbergh (Trainer A Volley Vlaanderen)

  Secundair onderwijs

  Ben jij ook benieuwd hoe je je leerlingen op een leuke en dynamische manier kennis kan laten maken met volleybal? Dat kan met Teach2Volley! Teach2Volley is dé nieuwe houvast voor schoolvolleybal. Een lessenpakket vol dynamische oefeningen, uitdaging en succesbeleving zullen de LO lessen volleybal nieuw leven inblazen. Tijdens deze sessie stellen we het gratis Teach2Volley pakket voor en tonen we hoe je hier makkelijk mee aan de slag kan gaan in het secundair onderwijs.

 31. Van 11:15 tot 12:45

  The Bootcamp Games: the story continuous! (Nieuwe sessie)

  Lesgever: Matthias Deloof (leraar LO, coach Bootcamp en Streetworkout)

  Lager en secundair onderwijs

  Matthias staat reeds voor de 5de keer op onze winterstage. In deze nieuwe sessie doe je opnieuw heel wat inspiratie op om op een leuke interactieve wijze leerlingen uit te dagen tijdens diverse en gevarieerde spelvormen om het lichaam zoveel mogelijk te versterken! Een geslaagd huwelijk tussen inspanning en spelgeest! Alle oefenstof en gebruikte media zijn vrij voor handen.

 32. Van 11:15 tot 12:45

  Swing

  Lesgever: Dick Mathijs en Silke Gardeyn (docenten dans KTA Brugge – vzw Pliejee)

  Secundair onderwijs

  Gemakkelijk aan te leren figuren om leerlingen te introduceren in koppeldans. Toegankelijk voor elk niveau.

 33. Van 11:15 tot 12:45

  Gezelschapsspelen in beweging (nieuwe sessie)

  Lesgever: Gert Muylle (docent lerarenopleiding Howest Brugge)

  Lager en secundair onderwijs

  Gezelschapsspellen zijn leuk en boeiend om te spelen, dus waarom niet deze spellen als basis gebruiken om te gaan bewegen? Tijdens deze sessie krijgen de deelnemers verschillende praktijkvoorbeelden waarbij jonge en ‘oude’ kinderen extra gemotiveerd raken voor bewegingsvaardigheden via speldynamiek. Een doe-sessie met een lach!

 34. Van 11:15 tot 12:45

  Roundnet

  Lesgevers: Hans Minten (lector lichamelijke opvoeding aan de lerarenopleiding van Hogeschool UCLL, campus Diepenbeek), Stefan Delen (lector lichamelijke opvoeding aan de lerarenopleiding van Hogeschool UCLL, campus Diepenbeek)

  Secundair onderwijs en 3de graad Lager onderwijs

  Roundnet (beter gekend als Spikeball) is een spectaculair balspel met een atypisch, verrassend en dynamisch spelverloop. Dit wervelend kaatsspel heeft hetzelfde spelidee als tchoukball en bevat eigenschappen van volleybal en tennis waarbij beide teams zich 360° rond het horizontale net mogen verplaatsen. Er zijn letterlijk geen grenzen aan het speelveld én de ondergrond. Je kan het overal spelen! Alternatieve opstellingen en aangepaste speelregels zorgen voor betrokkenheid bij en waardering voor het spel. Via een progressieve opbouw en coaching worden deelnemers er toe aangezet om tactisch goede keuzes te maken. Deelnemers met een verschillend spelniveau kunnen, dankzij de verschillende levels, van elkaar leren én met elkaar in competitie gaan. Leerdoelen kunnen geconcretiseerd worden aan de hand van de speluitdagingen die eigen zijn aan de terugslagspelen. Rubrics met specifieke succescriteria kunnen een houvast bieden om spelsituaties te beoordelen.

 35. Van 11:15 tot 12:45

  Hockey

  Lesgever: Timothy De Vos (Hockey Vlaanderen)

  Lager en secundair onderwijs

 36. Van 11:15 tot 12:45

  MOEV sessie: De ‘Speelplaats met Toekomst’, Een bewegingsvriendelijke speelplaats, een ‘buiten’kans om te spelen, te bewegen en te leren.

  Lesgever: Yannick Van Ovenberghe (medewerker MOEV)

  Lager en secundair onderwijs: voor klasleraren, leraren LO en beleidsmedewerkers

  In deze workshop wordt er stilgestaan bij de speelplaats als speelomgeving. De speel’tijd’ om te bewegen in een informele context.

  Maar de speelplaats is ook een leeromgeving.  De speelplaats wordt de ‘buiten’ klasruimte die mogelijkheden biedt tot leren, ontdekken, samen bewegen, ontwikkelen van sociale vaardigheden, contact met natuur, leren omgaan met risico’s tijdens spel.  Hoe pak je dit aan?  Aan de hand van inspirerende voorbeelden en het delen van tips en tricks maken we dit concreet.  

  Website: www.moev.be

 37. Van 14:00 tot 15:30

  Pickleball

  Lesgevers: Hans Minten (lector lichamelijke opvoeding aan de lerarenopleiding van Hogeschool UCLL, campus Diepenbeek), Stefan Delen (lector lichamelijke opvoeding aan de lerarenopleiding van Hogeschool UCLL, campus Diepenbeek)

  Secundair onderwijs en 3de graad Lager onderwijs

  Racketsporten aanbieden in het onderwijs lijkt vaak een hele opgave. Een tekort aan technische vaardigheden staat een vlot spelverloop vaak in de weg waardoor het spelplezier al snel verdwijnt. Pickleball is een toegankelijke variant van tennis en wordt zowel in enkel- als dubbelspel gespeeld. Door een kleiner speelveld, ter grootte van een badmintonveld, en aangepast spelmateriaal wordt de instapdrempel aanzienlijk verlaagd. De gatenbal en het houten racket zorgen voor een tragere balwisseling waardoor spelers meer tijd hebben om te handelen. Dit maakt van Pickleball een ideaal terugslagspel voor het onderwijs. We kiezen in de sessie voor de SpelenderWijs-aanpak die ook terug te vinden is in de meest recente uitgave van het boek ‘Speel je vrij! – Praktijkboek sportspelen’ (H. Leysen, T. Dehandschutter, H. Minten & P. Vandersmissen). De verschillende speluitdagingen van de terugslagspelen worden belicht in deze sessie. Voor elk van deze speluitdagingen wordt een progressieve opbouw in spel- en/of oefenvormen voorzien met telkens een duidelijk link naar de eindspelvorm. Proef van Pickleball en je gaat de smaak onmiddellijk te pakken hebben!

 38. Van 14:00 tot 15:30

  Boksen

  Lesgever: Jason Gheneyn

  Lager en secundair onderwijs

 39. Van 14:00 tot 15:30

  Solo Latino

  Lesgevers: Dick Mathijs en Silke Gardeyn (docenten dans KTA Brugge – vzw Pliejee)

  Secundair onderwijs

  Latijns Amerikaanse en Caraïbische moves om alleen te dansen. Toegankelijk voor elk niveau

 40. Van 14:00 tot 15:30

  Hockey

  Lesgever: Timothy De Vos (Hockey Vlaanderen)

  Lager en secundair onderwijs

 41. Van 14:00 tot 15:30

  SportsCube Active Gaming

  Lesgever: Joktan Willem (docent sport en bewegen Howest Brugge)

  Lager en secundair onderwijs

  Maak kennis met de allereerste EXERGAME SPORTHAL in België. Werk jezelf in het zweet op een roei-, fiets- en loopgame. Test je balvaardigheid op onze interactieve sportmuur. Hou je zenuwen in bedwang tijdens een multiperson VR game. Train je corespieren met de Plankpad. Game je fit met de Nintendo Switch. Door deze kennismakingsessie kom je zeker terug met je leerlingen.

  Website: https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/sport-vlaanderen-brugge/accommodaties/sportscube-for-active-gaming/

 42. Van 14:00 tot 15:30

  MOEV sessie: Bewegen, de ganse dag door? Ook tijdens de les, in de gang, op de speelplaats, buiten… zet je klas in beweging.

  Lesgevers: Delphine Ghesquière (medewerker MOEV), Gert Muylle (HOWEST, projectleider Vital Schools)

  Lager onderwijs: voor klasleraren, leraren LO en beleidsmedewerkers

  Als leerkracht investeren in een dynamische leeromgeving,  betekent dat je op zoek gaat naar manieren om zoveel mogelijk beweging te integreren tijdens je lessen of het lang stilzitten te onderbreken. Wat kan je als leraar doen binnen de klascontext?  Hoe kan je een bewegingsvriendelijke klasomgeving creëren? Wat kan de rol van de leraar LO hierin zijn? Tijdens deze interactieve workshop helpen MOEV en Vital Schools je op weg om ‘bewegingsvriendelijk lesgeven in je dagelijkse klaspraktijk te brengen. Voor nog meer praktijkvoorbeelden rond actief leren verwijzen we graag naar de praktijksessie Vital Schools.

  Website: www.moev.be en www.vitalschools.be.

Inschrijven

U kunt zich nog inschrijven. Komt u ook?

Ja, ik wil me inschrijven

Prijzen

Ticket Prijs
1 BVLO sessie + verlenging lidmaatschap (+ evt. MOEV sessie(s)) € 80,00
1 BVLO sessie + verlenging lidmaatschap incl. BA & HVS (+ evt. MOEV sessie(s)) € 97,00
1 BVLO sessie + verlenging lidmaatschap incl. BA (+ evt. MOEV sessie(s)) € 94,00
1 BVLO sessie BVLO Lid (+ evt. MOEV sessie(s)) € 25,00
1 BVLO sessie Niet-lid BVLO (+evt. MOEV sessie(s)) € 35,00
1 BVLO sessie studentlid BVLO (+ evt. MOEV sessie(s)) € 20,00
1 BVLO sessie student niet-lid BVLO (+ evt. MOEV sessie(s)) € 30,00
2 BVLO sessies + verlenging lidmaatschap (+ evt. MOEV sessie(s)) € 105,00
2 BVLO sessies + verlenging lidmaatschap incl. BA & HVS (+ evt. MOEV sessie(s)) € 122,00
2 BVLO sessies + verlenging lidmaatschap incl. BA (+ evt. MOEV sessie(s)) € 119,00
2 BVLO sessies BVLO Lid (+ evt. MOEV sessie(s)) € 50,00
2 BVLO sessies Niet-lid BVLO (+evt. MOEV sessie(s)) € 70,00
2 BVLO sessies studentlid BVLO (+ evt. MOEV sessie(s)) € 40,00
2 BVLO sessies student niet-lid BVLO (+ evt. MOEV sessie(s)) € 60,00
3 BVLO sessies + verlenging lidmaatschap (+ evt. MOEV sessie(s)) € 130,00
3 BVLO sessies + verlenging lidmaatschap incl. BA & HVS (+ evt. MOEV sessie(s)) € 147,00
3 BVLO sessies + verlenging lidmaatschap incl. BA (+ evt. MOEV sessie(s)) € 144,00
3 BVLO sessies BVLO Lid (+ evt. MOEV sessie(s)) € 75,00
3 BVLO sessies Niet-lid BVLO (+evt. MOEV sessie(s)) € 105,00
3 BVLO sessies studentlid BVLO (+ evt. MOEV sessie(s)) € 60,00
3 BVLO sessies student niet-lid BVLO (+ evt. MOEV sessie(s)) € 90,00
4 BVLO sessies + verlenging lidmaatschap (+ evt. MOEV sessie(s)) € 140,00
4 BVLO sessies + verlenging lidmaatschap incl. BA & HVS (+ evt. MOEV sessie(s)) € 157,00
4 BVLO sessies + verlenging lidmaatschap incl. BA (+ evt. MOEV sessie(s)) € 154,00
4 BVLO sessies BVLO Lid (+ evt. MOEV sessie(s)) € 85,00
4 BVLO sessies Niet-lid BVLO (+evt. MOEV sessie(s)) € 115,00
4 BVLO sessies studentlid BVLO (+ evt. MOEV sessie(s)) € 70,00
4 BVLO sessies student niet-lid BVLO (+ evt. MOEV sessie(s)) € 100,00
5 BVLO sessies + verlenging lidmaatschap (+ evt. MOEV sessie) € 150,00
5 BVLO sessies + verlenging lidmaatschap incl. BA & HVS (+ evt. MOEV sessie) € 167,00
5 BVLO sessies + verlenging lidmaatschap incl. BA (+ evt. MOEV sessie) € 164,00
5 BVLO sessies BVLO Lid (+ evt. MOEV sessie) € 95,00
5 BVLO sessies Niet-lid BVLO (+evt. MOEV sessie) € 125,00
5 BVLO sessies studentlid BVLO (+ evt. MOEV sessie) € 80,00
5 BVLO sessies student niet-lid BVLO (+ evt. MOEV sessie) € 110,00
6 BVLO sessies + verlenging lidmaatschap € 160,00
6 BVLO sessies + verlenging lidmaatschap incl. BA € 174,00
6 BVLO sessies + verlenging lidmaatschap incl. BA & HVS € 177,00
6 BVLO sessies BVLO Lid € 105,00
6 BVLO sessies Niet-lid BVLO € 135,00
6 BVLO sessies studentlid BVLO € 90,00
6 BVLO sessies student niet-lid BVLO € 120,00
Ik wil lid worden + 1 BVLO sessie (+evt. MOEV sessie(s)) € 80,00
Ik wil lid worden + 2 BVLO sessies (+evt. MOEV sessie(s)) € 105,00
Ik wil lid worden + 3 BVLO sessies (+evt. MOEV sessie(s)) € 130,00
Ik wil lid worden + 4 BVLO sessies (+evt. MOEV sessie(s)) € 140,00
Ik wil lid worden + 5 BVLO sessies (+evt. MOEV sessie) € 150,00
Ik wil lid worden + 6 BVLO sessies € 160,00
Ik wil lid worden incl. BA & HVS + 1 BVLO sessie (+ evt. MOEV sessie(s)) € 97,00
Ik wil lid worden incl. BA & HVS + 2 BVLO sessies (+ evt. MOEV sessie(s)) € 122,00
Ik wil lid worden incl. BA & HVS + 3 BVLO sessies (+ evt. MOEV sessie(s)) € 147,00
Ik wil lid worden incl. BA & HVS + 4 BVLO sessies (+ evt. MOEV sessie(s)) € 157,00
Ik wil lid worden incl. BA & HVS + 5 BVLO sessies (+ evt. MOEV sessie) € 167,00
Ik wil lid worden incl. BA & HVS + 6 BVLO sessies € 177,00
Ik wil lid worden incl. BA + 1 BVLO sessie (+ evt. MOEV sessie(s)) € 94,00
Ik wil lid worden incl. BA + 2 BVLO sessies (+ evt. MOEV sessie(s)) € 119,00
Ik wil lid worden incl. BA + 3 BVLO sessies (+ evt. MOEV sessie(s)) € 144,00
Ik wil lid worden incl. BA + 4 BVLO sessies (+ evt. MOEV sessie(s)) € 154,00
Ik wil lid worden incl. BA + 5 BVLO sessies (+ evt. MOEV sessie) € 164,00
Ik wil lid worden incl. BA + 6 BVLO sessies € 174,00
Ik wil studentlid BVLO worden + 1 BVLO sessie (+ evt. MOEV sessie(s)) € 60,00
Ik wil studentlid BVLO worden + 2 BVLO sessies (+ evt. MOEV sessie(s)) € 80,00
Ik wil studentlid BVLO worden + 3 BVLO sessies (+ evt. MOEV sessie(s)) € 100,00
Ik wil studentlid BVLO worden + 4 BVLO sessies (+ evt. MOEV sessie(s)) € 110,00
Ik wil studentlid BVLO worden + 5 BVLO sessies (+ evt. MOEV sessie) € 120,00
Ik wil studentlid BVLO worden + 6 BVLO sessies € 130,00
Uitsluitend MOEV sessies Gratis

Lunch is inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

Jouw lidmaatschap dekt je wereldwijd 24/24u voor lichamelijke ongevallen. Ook ontvang je het driemaandelijks tijdschrift en kan je deelnemen aan alle BVLO-nascholingen aan kortingstarief.

Deel met anderen

Sluiten