Overzicht nieuwe wetgeving verenigingswerk voor sportactiviteiten

donderdag 28 januari 2021

Het Grondwettelijk Hof heeft vanaf 01 januari 2021 de regeling rond onbelast bijverdienen vernietigd, dus ook voor het verenigingswerk binnen de sportsector. We proberen met BVLO op te volgen wat de verschillende stappen zijn op weg naar een constructieve oplossing voor de volledige sector. Dankzij sociale partner Sociare kunnen we hier een duidelijk overzicht publiceren van de huidige wetgeving voor het verenigingswerk, beperkt tot de omkadering van sportactiviteiten.

In de nieuwe wet rond verenigingswerk is een voorlopig systeem opgenomen dat het vorige vervangt. Verenigingswerk wordt alleen nog gerelateerd aan sportactiviteiten en een aantal functies mogen enkel binnen de sportsector worden uitgeoefend. Het systeem loopt van 1 januari tot 31 december 2021.

Welke activiteiten vallen onder het verenigingswerk 2.0?

 1. animator, leider, monitor of coördinator die een sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;
 2. sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
 3. conciërge van sportinfrastructuur;
 4. hulp en ondersteuning bieden op occasionele of kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de sportsector;
 5. hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere
 6. publicaties (zoals websites) in de sportsector;
 7. verstrekker van opleidingen, lezingen, en presentaties in de sportsector.

Opgelet: Werken in onroerende staat kunnen niet in het kader van het verenigingswerk worden uitgevoerd. Denk dan bijvoorbeeld aan een kantine verbouwen, de aanleg van terreinen...

Welke organisaties kunnen een verenigingswerker in dienst nemen?

Enkel organisaties zonder winstgevend doel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen of geïdentificeerd bij de RSZ:

 • vzw’s
 • feitelijke verenigingen
 • openbare besturen

Aan welke criteria moet de verenigingswerker voldoen?

Hij of zij:

 • is minstens 18 jaar oud
 • Oefent een gewoonlijke en hoofdzakelijke beroepsactiviteit uit, die aan bepaalde voorwaarden beantwoordt. Waarbij het refertekwartaal het 3de kwartaal is dat voorafgaat aan het kwartaal dat het begin van tewerkstelling als verenigingswerker voorafgaat (T-3).

Hoe zit het met het volume van de prestaties?

 • Maandelijks mag er gemiddeld maximum 50 uren verenigingswerk uitgevoerd worden.
 • De gemiddelde maandelijkse duur van het verenigingswerk wordt berekend per kwartaal, door het aantal uren verenigingswerk verricht in het lopende kwartaal te delen door het aantal maanden van dat kwartaal waarin de verenigingswerker verbonden is door een overeenkomst inzake verenigingswerk.
 • Er moet een rustpauze zijn van minimum 15 minuten wanneer de duur van het verenigingswerk 6 opeenvolgende uren overschrijdt.
 • Tussen 2 kalenderdagen aan prestaties moet de verenigingswerker minimum 11 opeenvolgende uren rusten.
 • Elke 7 dagen moet er minimum 24 opeenvolgende uren rust zijn. Dit wil dus zeggen dat er op weekbasis maximaal 6 dagen gewerkt mag worden.

Hoe zit het met de duur van de overeenkomst verenigingswerk?

De duur van de overeenkomst bedraagt maximum 1 jaar. Bovendien kunnen er per jaar maximaal 3 overeenkomsten gesloten worden.

Met welke formaliteiten moet ik rekening houden?

 • Ten laatste voor de aanvang van het verenigingswerk sluit je met de verenigingswerker een schriftelijke overeenkomst (elektronisch mag) die minstens een minimum aantal wettelijke bepalingen bevat.
 • De overeenkomst verenigingswerk is een overeenkomst voor bepaalde duur met een maximale duur van één jaar.
 • Bij KB wordt een model van standaardovereenkomst voor het verenigingswerk vastgesteld.

Elektronische aangifte verenigingswerk

Voor het begin van de prestaties deel je via elektronische weg aan de RSZ een aantal gegevens mee, zoals:

 • identificatie van organisatie,
 • verenigingswerker,
 • datum van aanvang van prestatie van verenigingswerker,
 • datum van einde van prestatie van verenigingswerker

De RSZ controleert vooraf de toepassingsvoorwaarden in hoofde van de verenigingswerker.

Hoe zit het met de solidariteitsbijdrage RSZ en belastingheffing?

Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van het Grondwettelijk Hof vervalt de volledige sociale en fiscale vrijstelling op inkomsten.

 • Je betaalt een solidariteitsbijdrage van 10% van de overeengekomen vergoeding aan de RSZ.
 • Je houdt een bedrijfsvoorheffing van 10% in op de vergoeding.

De bepalingen van deze wet treden in werking vanaf 1 januari 2021 en eindigen op 31 december 2021.

« Terug

In de agenda

 1. Webinar: De rol van gezonde tussendoortjes en vochtbalans in de Lichamelijke Opvoeding

  20 October

  In deze vorming gaat expert diëtiste Ria Vanderstraeten dieper in op twee topics. 

  Ten eerste zal ze jullie meenemen in het verhaal van gezonde tussendoortjes.  Vragen zoals 'Wat te eten voor/tijdens/na de les LO en andere sportactiviteiten?' worden behandeld tijdens deze online webinar.

  Daarnaast komt ook het belang van een goede vochtbalans aan bod. Hierbij worden o.a. tips & tricks gegeven om je vochtbalans op peil te houden en om signalen van een disbalans te herkennen.

  Beide topics worden uitgebreid behandeld en zullen zowel leerkrachten LO als andere sportprofessionals kunnen boeien.

 2. 46ste BVLO studiedag

  12 November

  Na een jaartje noodgedwongen onderbreking vindt op vrijdag 12 november 2021 eindelijk onze 46ste BVLO-studiedag plaats, en dit in samenwerking met VUB. Leerkrachten en studenten LO, trainers, sportmonitoren en sportfunctionarissen – kortom iedereen die gepassioneerd is door het doceren en organiseren van sportlessen - kunnen zich een volledige dag bijscholen in verschillende sportdisciplines onder leiding van vakspecialisten. We hebben een boeiend en gevarieerd programma samengesteld, voor elk wat wils dus!

 3. Winterstage 2021

  16 December

  BVLO West-Vlaanderen en MOEV slaan de handen in elkaar en organiseren in co-creatie de Winterstage en dit in samenwerking met HOWEST.

  Samen bieden we een variatie aan van meer dan 40 workshops/sessies. Het wordt weer een boeiende tweedaagse met traditionele sporten met een creatieve aanpak, innovatieve sessies en sessies met een hoge FUN-factor. Naast het leerdomein- of vakgerichte aanbod eerder voor de leraren Lichamelijke Opvoeding is er ook een aanbod voor klas- en vakleraren (inclusief LO leraren) uit het basis-  en secundair onderwijs die ‘beweging’ mee willen integreren in de klas of op school.

  Tijdens de middagpauze is er ruimte voor netwerking, MOEV info en een bezoek aan de ‘inspiratiemarkt’ met innovaties uit het sportlandschap.

  De Winterstage gaat door op donderdag 16 en vrijdag 17 december 2021 in de Sportinnovatiecampus Howest in Sport Vlaanderen Brugge.

Toon alle meetings

Nieuws

Winterstage – Sportinnovatiecampus Howest in Sport Vlaanderen Brugge - donderdag 16 en vrijdag 17 december 2021.

Winterstage 2021_website_14okt.pngoktober 2021 BVLO West-Vlaanderen en MOEV slaan de handen in elkaar en organiseren in co-creatie de Winterstage en dit in samenwerking met HOWEST. Lees verder

Inschrijvingen 46e BVLO studiedag open!

Banner_46ste BVLO studiedag.jpgseptember 2021 Na een jaartje noodgedwongen onderbreking vindt op vrijdag 12 november 2021 eindelijk onze 46ste BVLO-studiedag plaats, en dit in samenwerking met VUB. We hebben een boeiend en gevarieerd ... Lees verder
Sluiten