Sport met grenzen op Jongerenmaat

sport met grenzen

Kinderen en jongeren zijn continu bezig hun eigen grenzen en die van anderen te ontdekken. Dit doen ze thuis, op school, in de jeugdbeweging, maar evengoed ook in de sportclub, op sportkamp of tijdens een sportstage. Dat gaat niet altijd even makkelijk. Aangeven waar jouw grens ligt, reageren op grenzen van een ander, ... Onze nieuwe tool ‘Sport met Grenzen op Jongerenmaat’, opgemaakt in samenwerking met Sensoa, helpt jonge sporters om hiermee aan de slag te gaan.

Meestal is het seksueel gedrag dat jongeren stellen of meemaken oké. Soms kan het echter ook grensoverschrijdend zijn. Om te bepalen of een (seksuele) situatie oké is of niet gebruiken we de 6 criteria van het ‘Sport Met Grenzen Vlaggensysteem’. Door middel van de oefeningen in deze werkvormen worden jongeren zich meer bewust van de criteria. Zo willen we ervoor zorgen dat zij beter leren inschatten of een situatie al dan niet grensoverschrijdend is.

Met deze tool stimuleren en ondersteunen we jonge sporters (12-18 jaar) om:

  • na te denken over wat ze oké vinden en wat niet
  • na te denken over hoe te reageren op situaties die ze al dan niet oké vinden
  • te praten over individuele verschillen rond hoe ze situaties beleven
  • te weten waar ze terecht kunnen met vragen, problemen of klachten.

Wanneer kan deze tool gebruikt worden?

Als activiteit op sportstages of sportkampen, in de topsportschool of als extra activiteit voor of na een training.

Wie kan ermee aan de slag?

De ideale personen om in de sportclub met deze tool aan de slag te gaan zijn Aanspreekpersonen Integriteit (API's). Ook andere personen in de sportclub (trainers, bestuurders, ouders, ...) die graag dit thema onder de aandacht willen brengen bij jonge sporters kunnen dit begeleiden. Kennis over het vlaggensysteem kan je helpen om dit goed aan te pakken. Meer info vind je hier.

Tips om als begeleider een veilige omgeving te creëren

Meer info/ bestellen via http://www.ethicsandsport.com/sport_met_grenzen_op_jongerenmaat

Sluiten