Speelkriebels voor kleuters

speelkriebels

Auteurs: Veerle Florquin en Els Bertrands

Speelkriebels is een praktijkgericht boek dat 200 uitgewerkte bewegingsspelen voor kleuters bevat die je onmiddellijk kan toepassen in de klas. Speelkriebels is een speelse vertaling voor de speluitdaging van een bewegingsspel op maat van onze kleine vrienden. Het bevat de essentie van een spel, wat een spel tot spel maakt, wat kinderen aanzet tot spelen.

De speelkriebels tonen de grootste en belangrijkste ontwikkelingskansen voor kleuters, dewelke dan gebaseerd zijn op een begrippenkader dat aansluit bij de leerplandoelen voor lichamelijke opvoeding. Kortom het is een grote inspiratiebron dewelke je onmiddellijk kan linken in je lesvoorbereidingen.

Ook kan je in het eerste deel van het boek een uitgebreid theoretisch kader terugvinden dewelke jouw meer inzichten geven in de wereld van de kleuters en hun gedrag. Het behandelt de ontwikkelingskansen van kleuters en probeert om deze ook te omvatten in zes verschillende domeinen. Verder krijg je verschillende tips en aandachtspunten over hoe je een ontwikkelingsproces kan stimuleren zowel voor jonge als oude kleuters, ieder met hun aanpak.

Wil je als kleuterjuf of meester meer inspiratie opdoen of wil je gewoon meer weten over de leefwereld van onze kleine vrienden, dan sla je met dit boek je slag. Een ruim theoretisch kader aangevuld met veel praktijkvoorbeelden dewelke je onmiddellijk kan koppelen in lesvoorbereiding!

Het boek is te koop bij Acco voor 36.05 euro.

Sluiten