Motoriek en didactiek

Motoriek en didactiek_cover

Auteur: Cathy Crabbe
                             

Uit onderzoek blijkt dat kinderen vaak veel te weinig bewegen. Nochtans is beweging niet alleen belangrijk voor de motorische ontwikkeling, maar ook van fundamenteel belang voor de gezondheid van een kind. Bovendien kan bewegen het leren mee ondersteunen. Het belangrijkste is dat leerlingen veel plezier beleven aan bewegen en worden gestimuleerd tot levenslang bewegen. 

Er zijn dus verschillende redenen om als leerkracht alle kansen te grijpen die zich aandienen om kinderen te laten bewegen. In dit boek spreekt men ook van ‘Het vierluik voor bewegen’: niet alleen de les LO of de speelplaats, maar ook de klasruimte zelf of extra-muros locaties bieden verschillende mogelijkheden tot bewegen. Zo denken we bijvoorbeeld aan bewegingstussendoortjes en -hoeken in de klas, markeringen op de speelplaats, verplaatsingen van en naar de school, bewegen als huiswerk,... Crabbe reikt in dit boek voor elk van de vier luiken verschillende voorbeelden aan. Ze bewijst zo dat niet alleen leerkrachten LO, maar ook zorgleerkrachten en klasleerkrachten aan de slag kunnen gaan om er voor te zorgen dat leerlingen meer bewegen in en om de klas. 

Dit boek biedt je naast de kant- en klare opdrachtenfiches ook praktische tips en voorbeeldlessen voor gebruik in de lessen LO. Er worden verschillende opdrachten en werkvormen besproken die eenvoudig toe te passen zijn. Daarnaast behandelt het boek ook adviezen om (snel) actief te zijn, tips om groepjes vlot in te delen en praktische richtlijnen voor het ontwerpen van kijkwijzers. Ook het helpen, differentiëren en evalueren in de les LO wordt uitvoerig besproken. Daarenboven voorziet het boek ook in een uitgebreide opsomming en uitgewerkte voorbeelden van verschillende soorten beweging. Het boek behandelt o.a. estafettespelen, balspelen, zintuigspelen, new games, dansante vorming etc.  

Ook de fundamentele bewegingsvaardigheden, die aan de basis liggen van de coördinatie van meer geïntegreerde en moeilijkere bewegingsmogelijkheden en die essentieel zijn om later een actieve(re) levensstijl te kunnen handhaven, worden onder de loep genomen. Crabbe koppelt deze bewegingsvaardigheden in elk van de vier luiken aan de psychomotorische ontwikkeling. Het bewegend ontdekken van zichzelf en de omgeving legt namelijk een basis voor het latere leren. Het boek voorziet nuttige tips bij o.m. krachtoefeningen, lenigheidsoefeningen, snelheidsoefeningen en uithouding bij kinderen. Ook staan er leuke praktijkvoorbeelden beschreven zoals ‘Master Mind’ op de speelplaats. Daarnaast worden er in het hoofdstuk ‘Grove motoriek’ enkele leerlijnen geschetst van o.a. heffen & dragen, trekken & duwen, sluipen & kruipen en hangen & zwaaien en is er ook voldoende aandacht voor het aspect veiligheid bij de verschillende oefeningen. 

Tot slot worden verschillende zwemslagen uitvoerig beschreven, steeds vergezeld van bruikbare tips met betrekking tot de manier van aanbrengen. 

Bewegend leren, creatief bewegen en zorg voor beweging vormen de basis van dit boek. Ben je dus leerkracht in het lager onderwijs of een betrokken medewerker op school? Dan biedt dit boek de juiste inzichten en handvaten om bewegen in en om de klas te stimuleren. 

Bij aankoop van het boek krijg je via een unieke code levenslang toegang tot aanvullend digitaal studiemateriaal.

Het boek 'Motoriek en didactiek' kan men bestellen o.a. via Acco voor €31.
Sluiten