Kijkwijzer naar EHBO

KijkwijzernaarEHBO

Auteurs: Kristine De Martelaer, Veerle Van Raemdonck, Bart Soons

Het pakket Kijkwijzer naar EHBO bevat didactisch materiaal bestaande uit kaarten met EHBO-simulaties voor het basis-, secundair en hoger onderwijs, jeugd-verenigingen, sportclubs of eerstehulpopleidingen in diverse contexten.

De inhoud is gebaseerd op internationale evidence-based richtlijnen en kan als aanvulling gebruikt worden bij bestaand materiaal zoals handboeken, dvd’s of websites. De bundel kaarten wil vooral begeleiden in het aanleren van de juiste handelingen en denkwijzen in de meest voorkomende EHBO-situaties. Een handleiding geeft de noodzakelijke informatie om met de kijkwijzers aan de slag te gaan. Op die manier treedt de lesgever/begeleider als coach op om jongeren gericht aan het werk te zetten.

Door de opsplitsing in drie niveaus is de opbouw op inhoudelijk en didactisch vlak in leerlijnen opgesteld. Dankzij de vertaling naar het Frans en het Engels komt dit leermiddel tegemoet aan de huidige onderwijscontext waarin meertaligheid en anderstaligheid niet meer weg te denken valt.

Het pakket is zeer educatief op het vlak van toegepaste EHBO-kennis en het oefenen van vaardigheden in realistische settings.

Het boek Kijkwijzer naar EHBO kan men bestellen via uitgeverij Acco voor €49,50

Bestel hier

Sluiten