De jeugdvoetballer beter begeleiden

dejeugdvoetballerbeterbegeleiden

Auteurs: Renaat Philippaerts, Roel Vaeyens, Dominique Cauwelier, Jan Bourgois & Jacques Vrijens

Een deskundig team van de Universiteit Gent heeft jaren onderzoek verricht op het gebied van jeugdtraining en heeft hierin werkelijk baanbrekend werk geleverd, waarvan dit boek de neerslag is. Naast technische en tactische vaardigheden is er in dit werk ruimte voor een duidelijke visie op jeugdvoetbal. In deze visie staat de jeugdige speler als voetballer en als mens centraal. Er wordt aandacht besteed aan ontluikende talenten, waardoor deze meer mogelijkheden en vrijheid krijgen om zich verder te ontwikkelen. De trainingsvormen zijn zo opgebouwd dat er altijd gewerkt wordt met een bal, een kleinere ruimte, richting, tijd, tegenstander, medespeler, spelregels en spanning van winst of verlies. De voorgestelde trainingen zijn bovendien kindvriendelijk en bezitten een voetbaleigen sfeer.

Het boek De jeugdvoetballer beter begeleiden kan men bestellen via de PVLO website aan €15 voor leden en €20 voor niet-leden.

Bestel hier

Sluiten