FAQ corona

Hieronder kan je nog antwoorden terugvinden op enkele veelgestelde vragen.

1. Welke oefenstof geef ik aan de leerlingen die niet naar school mogen/kunnen komen?

Motiveer je leerlingen dagelijks voldoende te bewegen, op het internet circuleren tal van voorbeelden zoals (strava)challenges, beat the teacher, en andere spelvormen die de leerlingen zelf thuis kunnen ondernemen.

2. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik of mijn naasten tot de risicogroep behoren?

Samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, vormt geen obstakel voor aanwezigheid op school. Behalve als de behandelende arts van de risicopatiënt anders oordeelt. Als de behandelende arts oordeelt dat het personeelslid niet aanwezig kan zijn op school, bekijkt de school samen met het personeelslid of die van thuis uit kan werken:

  • Als het personeelslid thuis kan werken, kan de school een attest vragen aan de behandelende arts
  • Als het personeelslid niet thuis kan werken, doe je beroep op heirkracht (code D046) en kan het personeelslid worden vervangen. Ook hier kan je een attest vragen aan de behandelende arts.

3. Ik ben zwanger, maar voel mij prima. Mag ik lesgeven?

Een arts bepaalt of je personeelslid op school aanwezig mag zijn of van thuis uit werkt. Vraag dit dus zeker na. 

4. Ik ben werkzaam op meerdere niveaus en scholen, wat nu?

De experten stellen als principe voorop dat iedereen zo weinig mogelijk contacten heeft. Hoe minder contacten hoe beter! Daarom is het absoluut nodig om zoveel mogelijk de aanwezigheid van eenzelfde personeelslid op verschillende scholen/vestigingsplaatsen te beperken. Beperk dus gespreide lesopdrachten in de mate van het mogelijke tot 2 onderwijsinstellingen. De directeurs van de betrokken scholen komen onderling tot een pragmatische, veilige en haalbare overeenkomst. Ze laten zich hierbij begeleiden door de preventie-adviseurs. Bespreek de toewijzing in het bevoegde onderhandelingscomité. Pas de veiligheidsmaatregelen strikt toe

5. Mogen bubbels uit verschillende klassen achtereenvolgens de turnzaal gebruiken? 

Daar waar in het lager onderwijs bubbels wel mogen gemixt worden, mag dat in het secundair niet. Het is daar in ieder geval van belang dat de afstand tussen de leerlingen uit de verschillende groepen wordt behouden, ook in het naar de lessen L.O. toe gaan. In de sportclubs wordt er geadviseerd om een periode tussen verschillende groepen in te lassen. De vraag is of dit haalbaar is in scholen. Er wordt best met de preventieadviseur bekeken hoe dit kan worden opgelost.

6. Mag een grote sportzaal die we in twee helften onderverdelen, gelijktijdig door twee verschillende klassen gebruikt worden? 

Kinderen uit het lager en secundair onderwijs worden niet in één zaal ondergebracht. In het lager onderwijs is het wel mogelijk om groepen in een grote zaal onder te brengen, mits er kan gezorgd worden voor voldoende ventilatie/verluchting. In het secundair onderwijs wordt dat afgeraden en als men het toch doet: altijd de afstand tussen de bubbels bewaren. Hierbij wordt er rekening gehouden met de richtlijnen dat het in een sportzaal om maximum 50 leerlingen mag gaan. 

Alles hangt ook af van de mogelijkheid om sportgroepen te scheiden. Zorg er voor dat een groep nooit groter is dan 50 personen en dat je de densiteit (t.o.v. de oppervlakte) ook respecteert.

7. Mag ik mijn leerlingen fysiek ondersteunen bij een oefening of verzorgen bij een blessure?

Ja, dit mag. De veiligheid van de leerlingen garanderen is ook van voldoende belang. Het is wel aanbevolen om de handen goed te reinigen/te wassen, al zeker tussen de verschillende bubbels in.

Indien een leerling gekwetst is en verzorging nodig heeft, mag/moet je deze als leerkracht bieden. Daarom is het belangrijk om de EHBO-kit grondig te checken voor de heropstart. Zorg voor mondmaskers (eventueel een faceshield) en handschoenen, gebruik deze dan ook altijd.

Inhouden les LO

8. Welke leerplandoelen mag ik nog geven?

Het is zeer moeilijk om mee te geven wat wel en niet mag, gezond verstand gaat boven alles. Kijk in welke mate je kan schuiven met de leerdoelen en overleg dit met jouw vakgroep of directie. Ga in overleg met de pedagogische begeleidingsdienst.

9. Ik mag geen LO geven op school, wat nu?

Jammer, LO kan op zich doorgaan mits enige aanpassingen. Neem zeker even contact met ons op indien je geen LO zou mogen geven op school!

Zorg als leerkracht LO er voor dat er voldoende aandacht is om langdurig zitten te onderbreken. Help de vakleerkracht eventueel met bewegend leren te geven, op die manier blijven de kinderen toch ook actief bezig. Ook bewegingstussendoortjes kunnen langdurig zitten of staan doorbreken. Sta de vakleerkracht hierin bij en motiveer hen ook om dit toe te passen!

10. Mogen stagiaires nog naar school komen?

Ga in overleg met de directie, maar wat ons betreft kan een stagiaire zeker terug aan de slag. Zij kunnen juist helpen om de leerkrachten deels te ontlasten, maar ook om ervaringen op te doen in deze uitzonderlijke situatie. Door stagiaires in te zetten kan je het leerrendement verhogen.

Sluiten