FAQ corona

Hieronder kan je nog antwoorden terugvinden op enkele veelgestelde vragen.

1. Welke oefenstof geef ik aan de leerlingen die niet naar school mogen/kunnen komen?

Motiveer je leerlingen dagelijks voldoende te bewegen, op het internet circuleren tal van voorbeelden zoals (strava)challenges, beat the teacher, en andere spelvormen die de leerlingen zelf thuis kunnen ondernemen.

2. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik of mijn naasten tot de risicogroep behoren?

Samenwonen met personen die tot de risicogroep behoren, vormt geen obstakel voor aanwezigheid op school. De school neemt voldoende voorzorgsmaatregelen (afstand houden, mondmasker dragen waar nodig, handhygiëne, sociale contacten beperken) en volgt de veiligheidsmaatregelen.

In het schooljaar 2021-2022 worden de personeelsmaatregelen m.b.t. corona niet verlengd.

3. Ik ben zwanger, maar voel mij prima. Mag ik lesgeven?

Een arts bepaalt of je personeelslid op school aanwezig mag zijn of van thuis uit werkt. Vraag dit dus zeker na. 

4. Ik ben werkzaam op meerdere niveaus en scholen, wat nu?

Hier geldt opnieuw de normale werking.

5. Mogen bubbels uit verschillende klassen achtereenvolgens de turnzaal gebruiken? 

Daar waar in het lager onderwijs bubbels wel mogen gemixt worden, mag dat in het secundair niet. Het is daar in ieder geval van belang dat de afstand tussen de leerlingen uit de verschillende groepen wordt behouden, ook in het naar de lessen L.O. toe gaan. In de sportclubs wordt er geadviseerd om een periode tussen verschillende groepen in te lassen. De vraag is of dit haalbaar is in scholen. Er wordt best met de preventieadviseur bekeken hoe dit kan worden opgelost.

6. Mag een grote sportzaal die we in twee helften onderverdelen, gelijktijdig door twee verschillende klassen gebruikt worden? 

Kinderen uit het lager en secundair onderwijs worden niet in één zaal ondergebracht. In het lager onderwijs is het wel mogelijk om groepen in een grote zaal onder te brengen, mits er kan gezorgd worden voor voldoende ventilatie/verluchting. In het secundair onderwijs wordt dat afgeraden en als men het toch doet: altijd de afstand tussen de bubbels bewaren.

Alles hangt ook af van de mogelijkheid om sportgroepen te scheiden.

7. Mag ik mijn leerlingen fysiek ondersteunen bij een oefening of verzorgen bij een blessure?

Ja, dit mag. De veiligheid van de leerlingen garanderen is ook van voldoende belang. Het is wel aanbevolen om de handen goed te reinigen/te wassen, al zeker tussen de verschillende bubbels in.

Indien een leerling gekwetst is en verzorging nodig heeft, mag/moet je deze als leerkracht bieden. Daarom is het belangrijk om de EHBO-kit grondig te checken voor de heropstart. Zorg voor mondmaskers (eventueel een faceshield) en handschoenen, gebruik deze dan ook altijd.

Inhouden les LO

8. Mogen stagiaires nog naar school komen?

Ga in overleg met de directie, maar wat ons betreft kan een stagiaire zeker terug aan de slag. Zij kunnen juist helpen om de leerkrachten deels te ontlasten, maar ook om ervaringen op te doen in deze uitzonderlijke situatie. Door stagiaires in te zetten kan je het leerrendement verhogen.

Sluiten