LO in tijden van Corona

Update 18/03: Mondmaskerplicht voor 5de en 6de studiejaar

Corona laat het voorlopig niet toe dat je aan alle lesdoelen L.O. even intensief kan werken. Leraren L.O. kunnen de focus leggen op thema's die zeker nu van belang zijn voor het welbevinden van leerlingen. Wees je ook bewust van de beweegkansen voor, tijdens en na de les en heb aandacht voor een gezonde levensstijl. Voor vragen over lesdoelen L.O. kunnen leraren terecht bij de pedagogische begeleidingsdiensten.

Vele leerkrachten moeten zoeken naar nieuwe oplossingen voor de lessen lichamelijke opvoeding in deze uitdagende tijden. De leerkracht LO is een creatieve professional die zeker nu een kwaliteitsvolle invulling kan geven aan de beweegmomenten die zo belangrijk zijn voor de (mentale) gezondheid van de kinderen. Belangrijk is om de leerlingen en ouders mee te geven waarom LO wel kan t.o.v. sport!

 • In de les lichamelijke opvoeding worden geen leerlingen vanuit verschillende contexten samengebracht, aangezien deze klasgroepen ook samenzitten in het klaslokaal. Daarom blijft het risico op besmetting even groot/gering in vergelijking met de reguliere klaswerking. In de sportsector worden mensen uit verschillende groepen samengebracht die bij aanvang van de training (en na afloop) mogelijks met elkaar in (nauw) contact komen.
 • Lichamelijke opvoeding is meer dan sportonderwijs alleen. Het bevat ook gezondheidseducatie, actief bewegen, kennis van het menselijke lichaam, EHBO etc. Het vak lichamelijke opvoeding draagt bij tot levenslange fysieke activiteit en gezondheid. Het aanmeten van een duurzame beweegattitude en letselvrij bewegen binnen het kader van internationale richtlijnen, wordt een streefdoel, naast de sporttechnische en –tactische ontwikkeling. 

Alle informatie over de richtlijnen die van kracht zijn in het onderwijs kan je terugvinden op de website van het departement onderwijs! 

Sporten en bewegen is noodzakelijk, maar hou het veilig!

Hou altijd rekening met de vier basisregels:

 • Afstand bewaren (social distancing)
 • Handhygiëne
 • Draag een mondmasker wanneer de afstand niet bewaard kan worden zowel voor leerlingen als leerkrachten.
 • Verlucht en ventileer de kleedkamers en sporthal zo vaak mogelijk. 

Algemene richtlijnen voor de organisatie: 

 • De lessen L.O. gaan maximaal contactloos en zoveel mogelijk buiten door. Buiten is de kans op besmetting kleiner door voldoende luchtcirculatie, indien er afstand wordt gehouden.
 • Indoor gaan de lessen altijd door in goed geventileerde/verluchte ruimtes.
 • Een klasgroep mag zich samen buiten verplaatsen mits de nodige voorzorgsmaatregelen: respecteren van voldoende afstand tot 'derden' en het dragen van mondmaskers wanneer nodig (voor leerlingen +12 jaar).
 • Sporten en bewegen buiten de schoolmuren worden niet als extramurosactiviteit beschouwd. Zij vormen tevens een uitzondering op het samenscholingsverbod.
 • Zwemlessen zijn opnieuw mogelijk!
  • Zwemlessen voor het basisonderwijs (zelfredzaamheid) krijgen hierbij prioriteit, vervolgens sportonderwijs (zowel sportscholen als de lerarenopleiding) en dan pas het secundair onderwijs.
  • Scholen met een eigen zwembad mogen dit openen volgens de regels van net voor de sluiting van de openbare zwembaden. 

Extramurosactiviteiten

Voor alle leerlingen in het basis- en het secundair onderwijs zijn vanaf 15 maart extramuros daguitstappen opnieuw toegelaten op voorwaarde dat de voorzorgsmaatregelen strikt gevolgd worden. 

 • Ga in overleg met de organisator en/of de uitbater van de infrastructuur waar de activiteit plaatsvindt:

  • Maak samen de risicoanalyse en ga na of de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen genomen worden.
  • Als de veiligheidsmaatregelen van onderwijs verschillen van die van de sector waar de activiteit plaatsvindt, volg je de strengste maatregelen. 
 • Respecteer maximaal de klasgroep
 • Geef de voorkeur aan activiteiten in openlucht. De kans op besmetting is daar veel kleiner.
 • Plan extra-murosactiviteiten enkel op dagen waarop fysiek onderwijs georganiseerd zou worden.
 • Beperk het contact met derden tot personen die noodzakelijk zijn voor de organisatie van de activiteit (zoals gidsen). 
 • Deelname aan extra-murosactiviteiten van personeelsleden is op vrijwillige basis.

Specifiek voor basisonderwijs: 

 • Voor leerlingen in het basisonderwijs blijven alle indoor-en outdoor sportactiviteiten mogelijk. De lessen L.O. kunnen doorgaan zoals eerder voorzien.
 • Voor leerlingen in het 5de en 6de leerjaar: leerlingen dragen indoor verplicht een mondmasker bij oefeningen waarbij een vluchtig contact mogelijk is. Bij oefeningen waarbij meer dan de nodige afstand gegarandeerd kan worden, is een mondmasker niet verplicht. 
 • Kleedkamers kunnen enkel gebruikt worden als ze voldoende gereinigd worden na ieder gebruik van een groep leerlingen. Leerlingen van het basisonderwijs houden afstand in de kleedkamers.
 • Sportinfrastructuur van lokale overheden kan altijd worden opengesteld voor de lessen L.O.

Bekijk hier ons handig overzicht voor het basisonderwijs

Specifiek voor het secundair onderwijs

 • Laag intensieve contactloze lessen lichamelijke opvoeding kunnen indoor gegeven worden. Bij indoor activiteiten wordt steeds zo veel mogelijk de onderlinge afstand van 1.5 meter bewaard.
 • Leerlingen dragen indoor verplicht een mondmasker bij oefeningen waarbij een vluchtig contact mogelijk is.
  • Bij oefeningen waarbij meer dan de nodige afstand gegarandeerd kan worden, bijvoorbeeld yoga of ropeskipping, is een mondmasker niet verplicht. 
 • Matig intensieve beweegactiviteiten worden buiten gegeven.
  • Contactloos (fysieke) beweeg- en sportactiviteiten en individuele oefenvormen krijgen de voorkeur, bijvoorbeeld opdrachten- of bewegingsparcours.
   Hierdoor worden technische en tactische werkvormen terug mogelijk, waardoor de leerkrachten (vooral in sportrichtingen) verder aan leerplanrealisatie kunnen werken
 • Douches blijven gesloten.
 • De kleedkamers kunnen gebruikt worden op voorwaarde dat volgende regels gevolgd worden:
  • Handen desinfecteren
  • Mondmaskers verplicht
  • Grondige reiniging na iedere klasgroep
  • Voldoende ventilatie
 • Gebruik van materiaal is toegestaan. Na elke les/groep worden contactpunten gereinigd.

Bekijk hier ons handig overzicht voor het Secundair onderwijs.

Gebruik van lokale sportinfrastructuur

Voor activiteiten binnen de lessen lichamelijke opvoeding, zoals hierboven beschreven, mogen scholen gebruik maken van de infrastructuur van de lokale overheden. 

Lees hier de FAQ

Mocht je nog vragen hebben en je op deze pagina niet direct een antwoord vinden, neem dan contact met ons op!

Contacteer BVLO

Wij updaten deze pagina zo snel mogelijk bij nieuwe veranderingen en richtlijnen van de veiligheidsraad.

Sluiten