LO in tijden van Corona

Update corona

27/01/2021

Het onderwijsveld wil scholen maximaal en zo normaal mogelijk kunnen openhouden om het recht op leren te garanderen met zo min mogelijk beperkingen. Daarbij staat het voor 2 uitdagingen: enerzijds zijn er de stijgende coronacijfers en anderzijds is er een test- en quarantainestrategie die veel leerlingen - ook gezonde - thuis houdt.

Probeer onderstaande maatregelen zo goed mogelijk indachtig te zijn:

 • Laat zoveel mogelijk activiteiten/lessen plaats vinden in openlucht
 • Vermijd maximaal het vermengen van klasgroepen binnen
 • Voorzie zo veel mogelijk vaste plaatsen (vb. ook in de kleedkamer)
 • Probeer bij verplaatsingen zo veel mogelijk te "STRAPPEN" (= stappen/trappen) 
 • Blijf inzetten op ventilatie

Beschikt jouw school of sporthal over een co²-meter, hou dan de waarden in het oog.

Je kan 900ppm als alarmwaarde nemen om maatregelen te nemen, geeft de meter een waarde hoger dan 1200ppm dan staak je best even de activiteiten en ga je naar buiten. 

Maatregelen

 • Alle personeelsleden en leerlingen vanaf het 1e leerjaar dragen een mondmasker.
  • Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het mondmasker af.
  • Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
  • In het buitengewoon basisonderwijs geldt dit voor leerlingen vanaf 10 jaar en enkel voor die leerlingen voor wie het mogelijk is.
 • Voor de lessen LO probeer je zo veel mogelijk buiten te gaan bewegen.
  • Sport je toch binnen, werk zo veel mogelijk contactloos indien mogelijk
  • Mondmaskers zijn niet verplicht, maar bij nauw contact wel aan te raden.
 • Praktijklessen op verplaatsing worden niet gezien als extra-murosactiviteiten en kunnen dus gewoon plaatsvinden.
 • Kleedkamers mogen gebruikt worden, maar hou dit moment zo kort mogelijk. Mondmaskers worden aangehouden tijdens het omkleden.
 • Speeltuigen op de speelplaats kunnen gebruikt worden.
 • Probeer leerlingen die in quarantaine zitten (en niet ziek zijn!) te motiveren om op andere manieren voldoende in beweging te blijven. 
 • Meerdaagse uitstappen zijn opnieuw toegelaten vanaf 29 januari. (Meerdaagse) sportdagen kunnen dus doorgaan, mits je klasgroepen gescheiden houdt.

Aandacht voor ventilatie

Aanpassing test- en quarantainestrategie leerlingen

De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positieve gevallen of 25% van de klas, verdwijnt vanaf 27/1 in het basis- en secundair onderwijs. Zowel in basis- als in secundair onderwijs blijft gelden: wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen. Wie besmet is, gaat in isolatie.

Leerlingen van de basisschool mogen vanaf 27/1 na een hoogrisicocontact binnen het gezin (enkel en alleen) naar school blijven gaan. Ga met ouders in dialoog over hoe en wanneer je deze aanpassing implementeert. Leerlingen secundair mogen bij een hoogrisicocontact binnen het gezin alleen naar school blijven als ze gevaccineerd zijn (of in de afgelopen 5 maanden een besmetting doormaakten). Niet-gevaccineerden moeten in dit geval in quarantaine, net als niet-gevaccineerde volwassenen in de maatschappij. (Cfr.https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-corona-aanpassing-quarantaineregels-onderwijs)

Richtlijnen voor personeel, ouders en derden

Deze richtlijnen gelden zowel in basis- als secundair onderwijs:

 • Beperk de aanwezigheid van derden op school. Derden dragen een mondmasker.
 • Oudercontacten vinden bij voorkeur digitaal plaats. Heb daarbij evenwel aandacht voor de meest kwetsbare groepen, voor wie een fysiek oudercontact soms aangewezen kan zijn.
 • Eetfestijnen en andere schoolfeesten zijn niet toegelaten.
 • Laat vergaderingen en andere contacten tussen personeelsleden onderling digitaal doorgaan. 

Meer informatie kan je ook steeds terugvinden op de pagina van het departement Onderwijs.

Mocht je nog vragen hebben en je op deze pagina niet direct een antwoord vinden, neem dan contact met ons op!

Contacteer BVLO

Wij updaten deze pagina zo snel mogelijk bij nieuwe veranderingen en richtlijnen.

Sluiten