LO in tijden van Corona

Update corona 17/08: start schooljaar met beperkte coronamaatregelen

Het nieuwe schooljaar start met minder beperkende maatregelen, tenzij de preventieadviseur, op basis van de veiligheidssituatie op school, of de lokale crisiscel, op grond van de lokale epidemiologische situatie, anders beslist. Deze maatregelen blijven minstens gehandhaafd tot eind september. Indien de omstandigheden het toelaten of vereisen kan het onderwijsoverleg vroeger samenkomen voor een evaluatie.

Een mondmasker is niet langer altijd verplicht voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. In het secundair vervalt de mondmaskerplicht binnen de klasruimte, wanneer leerlingen en leraren neerzitten. Voor alle activiteiten buiten de klasruimte gelden de algemene regels van de maatschappij. Dus bijvoorbeeld wel mondmaskerplicht op de speelplaats en de gangen indien geen afstand kan worden gerespecteerd, geen mondmasker voor sportactiviteiten.

Ondanks de grote vaccinatiebereidheid van personeel en jongeren (+12), is het virus echter nog niet verdwenen. Extra waakzaamheid blijft aangewezen. Naast een basisset van maatregelen kunnen - indien nodig - bijkomende striktere en kordate maatregelen volgen, zowel algemeen als specifiek:

  1. Basisset van maatregelen voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, het voltijds en deeltijds (buitengewoon) secundair onderwijs en de internaten.  (Het overzicht voor  DKO, VWO, CBE en hoger onderwijs volgt zo snel mogelijk)
  2. In gemeenten waar de situatie op basis van de cijfers acuut is, kan de lokale crisiscel net zoals vorig schooljaar per direct en afhankelijk van de situatie overgaan tot extra maatregelen: 
  • mondmaskers bij personeel en leerlingen (vanaf het 5de leerjaar) gedurende 14 dagen
  • preventief testen van klasgroep(en) (d.m.v. codes die het CLB genereert of mobiele teams)
  • quarantaine van klasgroep(en)

Door de afwijkende coronacijfers en de geringe vaccinatiegraad in het Brusselse Gewest zullen Brusselse scholen opstarten met striktere maatregelen, dit minstens tot eind september. De maatregelen die van toepassing waren op het einde van het afgelopen schooljaar blijven gehandhaafd.

Enkele aandachtspunten:

  • Maximaal verluchten en ventileren blijft een van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen. De preventieadviseur van je school - zowel in het basisonderwijs als het secundair - oordeelt over de veiligheid van de lokalen en kan je opleggen - waar nodig - een CO2-meter te installeren of een mondmaskerplicht in te voeren. Lees alle richtlijnen over verluchten en ventileren in het draaiboek.
  • Inzetten op goede handhygiëne blijft eveneens belangrijk. Blijf je leerlingen en personeel sensibiliseren.  
  • Bij melding van een (vermoedelijke) besmetting op school volg je nog steeds de richtlijnen en aanpak van het CLB.

Lees hier de FAQ

Mocht je nog vragen hebben en je op deze pagina niet direct een antwoord vinden, neem dan contact met ons op!

Contacteer BVLO

Wij updaten deze pagina zo snel mogelijk bij nieuwe veranderingen en richtlijnen van de veiligheidsraad.

Sluiten