Print

Lees meer

Algemene gegevens

Waterkluiskaai 16, 9040 Sint-Amandsberg
tel. 09/218.91.20 - fax 09/229.31.20 - E-mail: info@bvlo.be
rek.nr. BE51 4469 7200 0162

Organogram 

 

 

>> klik op het beeld om groter te bekijken

 

 

 

 

Missie

Als recreatieve omnisportfederatie wil de Bond voor Lichamelijke Opvoeding /BVLO via zijn activiteiten en zijn aangesloten clubs zoveel mogelijk Vlamingen tot blijvende (lifetime) sportactiviteit aanzetten door aan kleuters, jongeren en volwassenen een recreatief bewegings- en sportaanbod aan te bieden.

De BVLO groepeert en coacht zowel sportclubs als gekwalificeerden in de lichamelijke opvoeding en de sport. Hierdoor staat de BVLO garant voor een pedagogische, sporttechnische en maatschappelijk relevante bewegings- en sportbegeleiding. 
De BVLO stimuleert ook het levenslang leren bij professionele en vrijwillige lesgevers. Sportactiviteiten die bij de BVLO thuishoren zijn gezondheidsbevorderend, ethisch verantwoord, dynamisch-sociaal vormend, ontspannend en motiverend en houden rekening met diversiteit in aanleg, interesse en socio-culturele achtergrond.

Visie

De Bond voor Lichamelijke Opvoeding/BVLO beschouwt de lichamelijke ontwikkeling van het individu als een belangrijke ontwikkelingspijler. Daarom moeten sport- en bewegingsactiviteiten geleid worden door gekwalificeerden in de lichamelijke opvoeding en sport. Door hun vorming/opleiding kunnen zij actief, bewust en doelgericht opleiden en begeleiden.

Het vormingsgebied ‘lichamelijke opvoeding’ op school bereikt alle kinderen en is de opstap naar een actieve sportparticipatie. BVLO gaat er steeds van uit dat iedereen op regelmatige en kwalitatieve wijze geïntroduceerd wordt in de bewegingscultuur via de lessen Lichamelijke Opvoeding.

Om de lichamelijke ontwikkeling optimale kansen te bieden, dienen kleuters en jongeren al op zeer regelmatige basis, voldoende intensief én spelenderwijs een brede motorische basisvorming te krijgen. Om optimale ontwikkelingskansen te bieden is het noodzakelijk een aangepast sport- en bewegingsaanbod aan te reiken en is vroegtijdige sportspecialisatie bij kleuters en jongeren onverantwoord. Een brede vorming vormt de basis voor álle sporten én voor het levenslang sporten.

De BVLO wenst door het organiseren van eigen activiteiten en door activiteiten van zijn clubs zoveel mogelijk sport- en bewegingskansen aan te bieden. Deze activiteiten zijn aangepast aan de leeftijd en aan de omgeving en kunnen zowel een recreatief als een competitief karakter hebben.

Beleidsplan 2013-2016

Raadpleeg hier een overzicht van de strategische en operationele doelstellingen

Jaarverslag 2014

Raadpleeg hier het jaarverslag (PDF, 11,8 Mb)