Print

E-shop

Het Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding - PVLO vzw is uitgever van een heel aantal standaardwerken van de Lichamelijke Opvoeding en de Sport. Daarnaast biedt het PVLO ook sportmaterialen en ropeskippingtouwen aan. 

Raadpleeg de PVLO-folder en bestel gewoon via mail of ga naar e-shop
    
Een overzicht van de ropeskippingtouwen vind je hier 
 
Info over de Springkabas en de Ropeskippingdvd vind je hier  ONZE STANDAARDWERKEN

 

Basis voor Verantwoord Trainen
Editors: Jan Bourgois & Jacques Vrijens

Basis voor Verantwoord Trainen is aan zijn zevende herziene editie toe en bewijst al decennia lang zijn waarde binnen de trainingsleer.
Dit standaardwerk bespreekt de fysiologische betekenis van de verschillende basiseigenschappen van de sportprestatie en legt de link naar de sportpraktijk.
De auteurs belichten de trainingsmethodes, de basiswetten van het trainingsproces en de trainingsopbouw en illustreren dit met talrijke praktijkvoorbeelden. Ook bijzondere aspecten zoals training op hoogte en overbelasting en overtraining worden uitvoerig belicht. Het boek kreeg trouwens een geheel nieuw hoofdstuk ‘Fitness’, waardoor het completer wordt en een nog breder publiek aanspreekt.

ISBN 9789070870683 - D/2016/4015/2
58 euro - Leden BVLO 45 euro

 

Het Dierenparadijs van het Jiu Jitsu - Trek- en duwspelen
Dieter Truyen

In het boek worden geen zuivere technieken behandeld, wel spelvormen die afgeleid zijn van de basistechnieken van het Brazilian Jiu Jitsu. Het Dierenparadijs geeft een nieuwe dynamiek aan het concept ‘trekken en duwen’ dat onderwezen wordt en geeft ravotten een plaats op de school.
De auteur is erin geslaagd om in deze complexe sport te vertalen naar een methode die zowel voor een geoefend vechtsporter als een leek perfect te begrijpen is en bovendien op een zeer toffe en motiverende manier aan alle leeftijden overgebracht kan worden.

ISBN 9789070870676 - D/2016/4015/1
18 euro - Leden BVLO 15 euro

 

 

Praktijkoefeningen dans voor het basisonderwijs
Paul Rooyackers

Dit boek bestaat uit twee delen: In het eerste deel wordt kort ingegaan op het verschil tussen ieders lichaam en ieders mogelijkheden in dans, maar ook op het verschil tussen beweging en dans zelf en de belevingsmogelijkheden daarbinnen. Daarnaast worden de randvoorwaarden beschreven waaraan een ruimte moet voldoen, hoe een opdracht in delen opgebouwd wordt en hoe de opdracht uitgevoerd dient te worden. In het tweede deel volgen de praktische dansopdrachten in negen logisch opgebouwde reeksen.
De 100 opdrachten zijn in de loop der jaren bedacht en uitgetest zijn bij duizenden kinderen en zijn gebaseerd op dansimprovisatie waarbij de verbeelding begeleid en gestimuleerd wordt. Negen soorten series opdrachten geven lesideeën voor jaren. Ook de vele soorten muziekfragmenten die genoemd worden, zijn speciaal hiervoor toegevoegd. Natuurlijk zijn er naast de gesuggereerde fragmenten nog vele andere muziekfragmenten denkbaar.

ISBN 978 90 70870 69 0 - D/2016/4015/3
25,80 euro - Leden BVLO 21,50 euro 

 

Levenslang Zwemmen
Kristine De Martelaer & Titeke Postman

Dit boek omvat alle facetten van het zwemmen, van babyzwemmen over school- en competitiezwemmen tot aquafitness en seniorenzwemmen, maar ook de algemene basisprincipes van aquatische activiteiten worden niet uit de weg gegaan. 
Een standaardwerk voor iedereen die het zwemmen een warm hart toedraagt.

ISBN 9789070870379 - D/1999/4015/6 - druk 2012
35 euro - Leden BVLO 29 euro

 

Leren Voetballen
Patrick Vansteenbrugge, Robert Goethals & Bart Van Renterghem

Het boek Leren Voetballen werd volledig herwerkt en uitgebreid met veel aandacht voor nieuwe spel- en oefenvormen. Door de gewijzigde layout is het boek veel gebruiksvriendelijker en overzichtelijker geworden. Opnieuw wordt veel aandacht besteed aan de coaching en worden per onderdeel steeds de belangrijkste coachingspunten nog eens geaccentueerd.

Dit boek moet zowel de leerkracht LO als de voetbaltrainer in staat stellen om spelgerichte lessen of trainingen op te maken en ze op het veld uit te werken.

ISBN 9789070870541 - D/2004/4015/3 - druk 2009
35 euro - Leden BVLO 29 euro

 

 
Dansant - Dansante bewegingsactiviteiten
Kristine De Martelaer, Bart Vandaele & Paul Rooyackers 

Afhankelijk van de eigen intenties en interesse kan de lezer een keuze maken tussen de praktijk en de meer theoretische achtergrondinformatie. De hoofdstukken zijn echter zo opgebouwd dat beide onderdelen elkaar inspireren. Op de cd-rom wordt het accent gelegd op de bewegende beelden en de stickfiguurtjes om te gebruiken voor lesvoorbereidingen, terwijl ook hier een beknopt beschrijvend technisch deel wordt voorzien.
Inclusief 2 cd-roms met stickfigures, bewegende beelden en praktische informatie over Groepsfitness en Streetdance.

ISBN 9789070870576 - D/2005/4015/2 - druk 2010
49 euro - Leden BVLO 39 euro

 

Meer en Beter Bewegen
Stefanie Verstraete, Ilse De Bourdeaudhuij, Dirk De Clercq & Greet Cardon

Hoe kan je sport en beweging via de school promoten? Hoe kan je het sportaanbod vergroten zonder al te veel middelen of materialen? Hoe kan je de kinderen en hun ouders overtuigen van het belang van sporten en bewegen? Hoe motiveer je kinderen, collega's en ouders om samen aan een gezonde levensstijl te werken? Hoe bereik je via deze fysieke activiteit ook belangrijke cognitieve en socio-affectieve doelstellingen?
In dit boek krijg je concrete richtlijnen om een bewegingsprogramma op school uit te werken en uit te voeren: om meer beweging te promoten tijdens de les lichamelijke opvoeding, maar ook tijdens de speeltijden en middagpauze. Met uitgewerkte lessen bewegingsopvoeding en tips om kinderen sportief en actief huiswerk mee te geven.

ISBN 9789070870584 - D/2006/4015/1
25 euro - Leden BVLO 19 euro

 

De jeugdvoetballer beter begeleiden
Renaat Philippaerts, Roel Vaeyens, Dominique Cauwelier, Jan Bourgois & Jacques Vrijens

Een deskundig team van de Universiteit Gent heeft jaren onderzoek verricht op het gebied van jeugdtraining en heeft hierin werkelijk baanbrekend werk geleverd, waarvan dit boek de neerslag is. Naast technische en tactische vaardigheden is er in dit werk ruimte voor een duidelijke visie op jeugdvoetbal. In deze visie staat de jeugdige speler als voetballer en als mens centraal.
Er wordt aandacht besteed aan ontluikende talenten, waardoor deze meer mogelijkheden en vrijheid krijgen om zich verder te ontwikkelen. De trainingsvormen zijn zo opgebouwd dat er altijd gewerkt wordt met een bal, een kleinere ruimte, richting, tijd, tegenstander, medespeler, spelregels en spanning van winst of verlies. De voorgestelde trainingen zijn bovendien kindvriendelijk en bezitten een voetbaleigen sfeer.

ISBN 9789070870525 - D/2004/4015/1
20 euro - Leden BVLO 15 euro

 

    

   
   KLASSIEKERS IN HUN STUDIEGEBIED
  

  

   

Bewogen Bewegen

ISBN 9789070870669
D/2011/4015/2
30 euro - Leden BVLO 25 euro

 

RopeSkipping in school en club

ISBN 9789070870401
D/2000/4015/3
19 euro - Leden BVLO 15 euro

 

 

     

Elementaire trainingsleer leerkrachtenboek

ISBN 9789070870495 - D/2002/4015/3
16 euro - Leden BVLO 11 euro


  Elementaire trainingsleer werkboek

ISBN 9789070870509 -
D/2002/4015/4
16 euro - Leden BVLO 11 euro
 

 

     

 
   OP = OP PUBLICATIES

 


6 euro per boek, Leden BVLO 4 euro per boek

     
     

Turnen

 

Zwemmen: van initiatie tot trainen 

     

Kwaliteitszorg in de sportclub: jeugdwerking

 

Een sportdag bijvoorbeeld

     

30 jaar breedtesport
 

Sport als sociale arena

 

Heb je vragen en wens je meerdere artikels te bestellen, neem contact op met PVLO via e-mail: info@pvlo.be of tel. 09 218 91 27 

Raadpleeg of download hier de PVLO-folder

Online bestellen kan via deze link